Mart 2020 Eğitim Takvimi


POET Eğitim Mart 2020 Genel Katılıma Açık Eğitim Takvimi

 

Eğitici ve Danışmanlarımız

 

Ayşe Demirbaş
Ayşe Demirbaş

Lisans eğitimini, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İletişimi ve Planlaması Bölümü’nde bölüm ikincisi olarak tamamladı. Lisans eğitimi sırasında, TRT Ankara Radyosu Eğitim ve Kültür Yayınları’ nda programların hazırlanması ve yayınlanması, Yönetim Geliştirme Merkezi’nde eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması ve yönetici seçimi çalışmalarında bulundu, Brisa Lastik San. ve Tic. A.Ş.’ de ise Toplam Kalite Yönetimi uygulaması çerçevesinde “Toplam Verimli Bakım” konulu eğitim programlarının hazırlanmasında ve Productivity Europe Eğitim Merkezi tarafından yürütülen seminerde görev aldı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Teknolojisi Anabilim Dalı’nda “Yönetici Adaylarına İletişim Yeterlikleri Kazandırma Amaçlı Öğretim ve Bir Model Önerisi” isimli araştırmasıyla yüksek lisansını birincilikle tamamladı.

 

1994’te çalışma hayatına Beğendik Büyük Mağazacılık A.Ş.’ de Eğitim Uzmanı olarak başladı. Bu dönemde Beğendik’ in Türkiye’nin birçok ilindeki yaklaşık 3000 personeline yönelik olarak “Mağazacılık”, “Mağazacılıkta Mükemmel Hizmet”, “Profesyonel Satış Becerileri”, “Mağaza Yönetimi” konularında eğitim programları tasarımı projesini yürüttü ve bizzat eğitmen olarak görev aldı. Daha sonra Tepe Grubu’nun Tepe Home Mağazalar Zincirinin kuruluşunda Eğitim Müdürü olarak görev aldı ve tüm personele mağazaların açılışından önce eğitim verdi. Ayrıca söz konusu personelin işe alımında da seçme görüşmelerini yürüttü. Sn. Demirbaş’ın bu dönemde Mağazacılık ve Perakendeci – Tedarikçi İşbirliği üzerine 3 kitap çevirisi bulunmaktadır.

 

Daha sonra tekstil sektöründe ihracatçı olan ve 2 fabrikası ve bir pazarlama şirketi bulunan Flokser Grubu / Tükek Holding’de Grup Eğitim Yönetmenliği, arkasından da Atılım Grubu'nda "İnsan Kaynakları ve Eğitim Yönetmenliği" görevlerinde bulundu. Bu dönemlerde de bir yandan bu firmalardaki çalışanların ve yöneticilerin yetkinliklerini geliştirmek amacıyla çeşitli konularda eğitim programları hazırladı, sundu; diğer yandan işletmelerin yeniden yapılanmasına ve kurumsal iletişim sistem ve süreçlerini geliştirmeye yönelik çalışmaları, Performans Yönetimi ve Hedeflerle Yönetim projelerini yönetti. Çalışmalarında her zaman en yüksek performansı hedefleyen Sn. Demirbaş, çalıştığı dönemde şirketteki katkıları nedeniyle Flokser Grubu tarafından “Teşekkür Belgesi” ile ödüllendirilmiştir.

 

Merkezimiz’ in kurucu üyeleri arasında yer alan Ayşe Demirbaş, “Eğitim, İletişim ve Performans Yönetimi Danışmanı” olarak kurumlarda etkili bir iletişim sistemi ile insan kaynakları yönetim sisteminin kurulması ve uygulanmasına yönelik danışmanlık hizmetlerimizde görev almaktadır. Ayrıca “İletişim ve İlişki Yönetimi”, “Lider Yöneticilik”, “İnsan Kaynakları Yönetimi”, “Performans Yönetimi”, “Eğitici Eğitimi”, “Sunum Teknikleri”, “Kurum Kültürü”, “Motivasyon”, “Takım Çalışması”, “Yaratıcı Düşünme Becerileri”, “Duygusal Zeka”, “Mükemmel Hizmet ve Müşteri İlişkileri” ve “Bireysel ve Kurumsal Yeniden Yapılanma ve Değişim Yönetimi” konularında çalışmaları ve makaleleri bulunmakta, eğitimler vermektedir.

 

Kariyeri süresince eğitimlerde yararlanmak üzere pek çok oyun, son bir yılda ise oyun tabanlı öğrenmeye yönelik iki “Masa Üstü Oyun” tasarlayan ve geliştiren Ayşe Demirbaş, ayrıca oyunlaştırmanın dünyada önde gelen isimlerinden (oyunlaştırmada Werbach Modeli’ ni kazandıran), Pennsylvania Üniversitesi Wharton School Öğretim Üyesi Kevin Werbach’ tan oyunlaştırma (Gamification) eğitimi alarak sertifikalandırılmıştır.


Email : ayse.demirbas@poet.com.tr

Birgül Sarıoğlu
Birgül Sarıoğlu

Birgül SARIOĞLU, İstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi’nde lisan eğitimini tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi’nde İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi almış, yüksek lisan tezini “Çalışan Memnuniyeti ve Çalışanların Memnuniyet Boyutları ve Öncelikleri” üzerine akaryakıt sektörüyle ilgili yazmıştır. İlgili tez, Marmara Üniversitesi’nin Hakemli Öneri Dergisi’nde makale olarak yayınlanmıştır. İkinci yüksek lisan eğitimini Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde Yetişkin Eğitimi alanında almış, tezini “Global Vatandaşlık” üzerine eğitim sektörü çalışanlarının yetkinliklerine yönelik yazmıştır. Uzmanlık alanları yanısıra üniversite eğitiminde Andragoji, Pedagoji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve İş Güvenliği Uzmanlığı formasyonları da almış olup, İngilizce bilmektedir. SARIOĞLU, Boğaziçi Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını halen sürdürmekte olup, özellikle örgütsel davranış, insan kaynakları ve yetişkin eğitimi konularındaki çalışmalara yoğunlaşmaktadır.

 

SARIOĞLU, ITT Bilka Bilgi ve Kaynak Ticaret A.Ş., CINE5 Filmcilik ve Yapımcılık A.Ş., Multicanal Pazarlama ve Dağıtım A.Ş., Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Doğan Hayat Sigorta A.Ş. firmalarında yönetici ve üst düzey yönetici yardımcısı olarak çalıştı. Çalıştığı işletmelerin kurucu ekipleri içinde yer alıp, sistem kuruluşları ve yeniden yapılanma dönemlerinde görev almıştır. İnsan Kaynakları Yönetimi Sistem Kuruluşu, CRM ve Teknik Alt Yapı Kuruluşu, Eğitim ve Geliştirme Sistem Kuruluşu, Performans Değerlendirme Sistem Kuruluşu, EFQM Kalite Sistem Kuruluşu gibi çalışmalar aktif sorumluluk aldığı ve eğitim verdiği çalışmalardan bazılarıdır. Çalışma yaşamında sürekli eğitmenlik rolünü diğer pozisyonlarıyla birlikte taşıyan SARIOĞLU, 1998 yılından itibaren farklı danışmanlık firmaları ve üniversiteler aracılığıyla çok sayıda eğitim vermiş ve vermeye devam etmektedir.

 

SARIOĞLU, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Nakliyeciler Derneği (TND)’nin onaylı eğitmenidir. Son dönemde, hem çocuklara ve ailelerine rehberlik hem de işletmelere eğitim ve danışmanlık çalışmalarını yürütmektedir. Eğitimci olarak katıldığı eğitimler ve görev aldığı projeler sonucu özellikle;

 

 • İnsan Kaynakları Yönetimi,
 • Çalışan Memnuniyeti ve Motivasyonu,
 • Global Vatandaşlık ve Yetkinlik Alanları,
 • Global Çalışan ve Yetkinlik Alanları,
 • Eğitici Eğitimi ve Sunum Teknikleri,
 • Etkin İletişim Becerileri,
 • Eğitim İhtiyaç Analizi ve Eğitim Planlama,
 • Yetkinlik Analizi ve Performans Yönetimi,
 • Etkileyici İş Raporu Yazma,
 • Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sorumluluk,
 • Çağrı Merkezi Yönetimi konularında uzmanlaşmıştır.

 

Sayın SARIOĞLU 2014  yılında eğitmen ve danışman olarak merkezimize katılmıştır.
Burcu Adiloğlu
Burcu Adiloğlu

12 Haziran 1982 yılında İstanbul’da doğmuştur. Nişantaşı Anadolu Lisesi (EHSB) ve İ.Ü.İşletme Fakültesindeki lisans eğitimi sonrasında 2004 yılında İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Bilim dalında yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

 

2005 yılında İ.Ü. İşletme Fakültesi Muhasebe Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Adiloğlu “İç Denetim Süreci ve Temel İşletme Faaliyetlerinin Kontrol Prosedürleriyle Değerlendirilmesi: Bir Uygulama”başlıklı doktora tezini 2010 yılında tamamlamış ve doktor ünvanını almıştır. 

 

2015 yılında muhasebe bilim dalında doçent ünvanını almıştır. Uluslararası bildirilerinin ve makalelerinin bir bölümü iç kontrol, iç denetim, hile denetimi konu ve vak’alarına dayalıdır. İstanbul Üniversitesinin yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve İstanbul Bilgi Üniversitesinde de lisans ve lisansüstü düzeyde dersler yürütmektedir. 

 

English High School’lular Derneği üyesi ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü Akademik İlişkiler komitesi üyesidir. Halen İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı’nda görev yapmakta ve İ.Ü. İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

 

Halen çeşitli firmalara eğitim ve danışmanlık vermekte, POET’in Finans konusunda çözüm ortağı olarak katma değer yaratmaya devam etmektedir. 


Email : poet@poet.com.tr

Meriç Renkver
Meriç Renkver

Galatasaray Lisesi mezunu olan Sn. Renkver, üniversite eğitimini de Boğaziçi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü’nde tamamladı.

 

Kariyerine 1985 yılında Interbank Teftiş Kurulu’nda Müfettiş olarak başladı. 1990 yılında aynı bankanın Eğitim Depaartmanı Yöneticisi olarak terfi etti. Daha sonra Oyakbank’a Metod ve Organizasyon Bölümü Yöneticisi olarak transfer olan Sn. Renkver, bundan sonra kariyerine önce DDB Needham Türkiye Temsilcisi olan Admar Reklam’da Reklam yazarı, daha sonra Burson-Marsteller Türkiye Temsilcisi olan Capitol Halkla İlişkiler’de Yaratıcı Bölüm Başkanı, son olarak da ETICA İletişim Danışmanlık’ta Ajans Başkanı olarak görev yaptı.  Bu dönemlerde hizmet sunduğu marka ve kurumlar:

 

BP (Kurumsal, Akaryakıt, Madeni Yağ), BP Gaz (LPG), BP Exploration, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı Şirketi, EON Türkiye, Castrol, Gima, Oral-B, British American Tobacco (BAT) Türkiye, Computer Associates (CA) Türkiye, Dedeman Holding (Otelcilik ve Madencilik), Kempinski Hotels, Global Bilgi (Çağrı Merkezi), Satko, UMUT Vakfı, Türkiye Kalite Derneği (KalDer), İZODER (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği), Avrupa Nükleer Tıp Derneği (EANM), Unilever (Becel, Sana, Komili Zeytinyağı, Algida, Lipton), BSH (Bosch, Siemens, Profilo), DanoneSA (Hayat, Danone, Akmina, Evian), McDonald’s, Coca Cola Light, Siemens, Ford, Microsoft, British Airways, Berdan Tekstil, Boehringer Ingelheim, Pekel-Merloni (Philco), Maret, Mercedes, Volkswagen, Mobil, IBM, ÇBS, Genoto, Türk Ekonomi Bankası (TEB)

 

Sn. Merç Renkver halen merkezimizde kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi, halkla ilişkiler, reklam, satış ve pazarlama, medya ilişkileri, kriz yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında eğitmenlik, stratejik planlama ve proje, organizasyon, kampanya geliştirme çerçevesinde de iletişim danışmanlığı yapmaktadır.


Email : poet@poet.com.tr

Nazlı Eda Yavuz
Nazlı Eda Yavuz

NazlıEdaYavuz, İstanbul Bilgi Universitesi Psikoloji bölümü mezunudur. Amerika‘da bunduğu dönemde NewYork Universitesi (NYU) Koçluk, Liderlik ve Organizasyonel Gelişim programlarını başarıyla tamamlamıştır. 

 

Yine aynı dönemde ülkemizi temsil etme açısından önemli başarılara imza atarak Business Success Coach Network Grubuna 6.dil olarak Türkçe’yi ve 17. ülke olarak Türkiye’yi katmıştır. Poet bünyesinde Eğitmen, Yönetici&LiderKoçu, Değişim Yönetimi Uzmanı olarak yer alan Nazlı Eda Yavuz, aynı zamanda Poet ve kurucusu olduğu NEY Danışmanlık ve Eğitim ortak projelerinde Program Liderliği yapmaktadır. 

 

Bilimsel koçluk ve değişim yönetimi metodları, Gestalt prensipleri ve Birkman Metodu yöntemini birleştirerek, İnsan Kapitali Yönetimi alanında değişim, gelişim çözümleri sunmakta ve eğitimler vermektedir.

 

Hem bireysel hem de kurumsal müşterilerinin ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda özel programlar hazırlamakta, koçluk yapmaktadır. 

 

NEY Danışmanlık ve Eğitim iş ortaklarıyla birlikte Türkiye’de ve Dünya’nın çeşitli ülkelerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Nazlı Eda Yavuz, 2013 Kasım itibari ile Türkiye Bölgesi Sertifikalı Birkman Kullanıcıları Ülke Koordinatörlüğüne atanmıştır.
Onat Totuk
Onat Totuk

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden yüksek lisans derecesiyle mezun olan Onat Totuk, 1987 yılında kariyerine Aselsan A.Ş.’de Kalıphane Mühendisi olarak başladı. Yüksek lisans çalışmasıyla ASME (American Society of Mechanical Engineers) ve Mustafa Parlar Vakfı Tez Ödülleri kazandı. 1 yılı New York ’da olmak üzere,  25 yıllık uluslar arası profesyonel yaşamını, Mikes A.Ş., Medor Medikal A.Ş., NCR Bilişim Ltd., Nurus A.Ş., GE Healthcare, KBB Tautmann ve Solitem Solar gibi konusunda önde gelen savunma sanayii, bilişim, sağlık, enerji ve mobilya şirketlerinde yönetici olarak değerlendirdi. NCR Ltd. deki bölge müdürlüğü görevi sırasında şirketin üç yıl üst üste ‘Dünya Çapında Yüksek Performans’ ödülünü kazandı. 

Meslek yaşamı boyunca yurt içinde ve dışında, CAD/CAM, Askeri standartlar, ISO 9000, İç/dış protez, Ürün kalitesi, TKY, Satış ve Pazarlama, Liderlik, Müşteri Hizmetleri, Teknik Servis, Finans, Yönetim, 6 Sigma, ISO 13485, Tıbbi Cihaz CE Markalaması, Yeni doğan Bakım, Tıbbi Cihaz Tasarımı, Tasarım Yönetimi, İşletmelerde Stratejik Performans Analizi, ISO 14000 EHS/ÇSY, ISO 18000 OHSAS/ISIG, Yenilenebilir Enerjiler ve Enerji Yönetimi gibi geniş bir yelpazedeki konularda eğitim alıp, uygulamalar yaptı. Mobilya sektöründe ülkemizdeki ilk 6 Sigma uygulamasını NURUS A.Ş. genel müdürlüğü görevi sırasında gerçekleştirdi. 6 Sigma ve Yalın yönetimin yaratıcısı  General Electric şirketindeki fabrika müdürlüğü görevi sırasında da sağlık cihazları konusunda tasarım ve üretim yöneticiliği yaparak sağlık cihazlarının ‘Yaşam Döngüsü Yönetimini’ inovatif bir ortamda deneyimleyerek,  MIC Entegrasyon ve Yönetim Başarı ödüllerini kazandı.2006-2010 yıllarında mevcut yöneticilik görevlerinin yanında TOBB Mobilya Sektör Meclisi Başkan Yardımcılığı ve Danışmanlığı yaptı. 

Araştırma alanları arasında, Yönetim Bilim  yanında,  Eczane Otomasyon Sistemleri, Tıbbi Cihaz Tasarımı, Güneş Enerjisi ve Yenilenebilir Enerjiler, Özel Amaçlı Makina Tasarımı ve Mekatronik, Endüstriyel Tasarım ve Mühendisliğin Ortak Çalışması, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim (CAD/CAM) bulunmaktadır. Tasarım tescilli ‘Yeni doğan Fototerapi Cihazı’ yanında, ‘EBOT Eczane Otomasyon Sistemi’, ‘ADE Afet ve Acil Durum Eczanesi’,  ‘ARS Akıllı Raf Sistemi’, ‘ADM Otomasyonlu Teslimat Sistemi’, DST Depo Sipariş Toplama Sistemi’, ‘ELAB Eczane Majistral Laboratuvar Sistemi’, ‘CPC Güneş termal kolektörü’ gibi patentli ürünleri mevcuttur. 

‘Yönetişim’, ‘Liderlik’ , ‘İnovasyonu Besleyici Yönetim Teknikleri’, ‘Tıbbi Cihaz Tasarım Yönetimi’, ‘Solidworks ve AutoCAD ile İleri Seviye Tasarım’, ‘Tasarım  Kuramı’, ‘Yapısal Tasarım Bilgisi’, Destekleyici Teknolojiler (Engelli ve Yaşlı Yaşamını Kolaylaştırma)’, ‘Mind Mapping (Akıl Haritası Çıkarma)’, ‘Üretim Yönetimi ve Verim Artırma Teknikleri’, ‘İş ve Süreç Yönetimi’,  ‘Zaman Yönetimi ve Planlama’, ‘Serviste Mükemmeliyet’,  ‘6 Sigma ve 7 Basamaklı İyileştirme Yaklaşımı’ gibi eğitimler verdi. 

 

Deneyimlerini kullanıp değer katabileceği, öğrenip/öğretebileceği, bir ortamda tasarlamak, üretmek, kazandırmak ve kazanmak olarak tanımladığı çalışma amacına uygun olarak, 2012 yılından beri  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde ve Çankaya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde Öğretim Görevliliği ve Gazi Üniversitesinde Doktora çalışması yapmaktadır. Halen çeşitli firmalara ve TOBB Medec Medikal Ürünler Tasarım Merkezine danışmanlık vermekte, çözüm ortağı olarak katma değer yaratmaya devam etmektedir. 
Pınar Gordie
Pınar Gordie

İstanbul doğumlu olan Gordie, ilk ve orta ögrenimini Ankara’da tamamladı. Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Oyunculuk Anasanat dalı Tiyatro Bölümüne 1996 yılında giriş yaptı. Eğitimi bünyesinde sahne sanatlarının hemen hemen her dalıyla ilgilendi, şan solfej dersleri, klasik danslar, enstrüman kullanımı yan flut, akrobasi, eskrim mitoloji ,dünya tiyatro tarihi,Türk tiyatro tarihi etnik ve kültürel, fonetik, tonlama, vurgu ,diksiyon, oyunculuk, batı edebiyatı, İngiliz edebiyatı aldığı dersler arasındadır.

 

1997 yılında Konya devlet tiyatrolarına sözleşmeli oyuncu olarak “Türkmen Düğünü” adlı oyunla Büyük Marmara Turnesi’ne katıldı. Yine öğrencilik yıllarında TRT bünyesinde, mizah yazarı Kandemir Konduk’un yazdığı “Mahallenin Muhtarları” dizide ve “Hristiyanlığın Yayılışı” adlı dramada görev aldı.

 

2000 yılında konservatuardan mezun oldu ve aynı yıl Konya Devlet tiyatrolarında 3 oyunla profesyonel sahne hayatına basladı. “Tiyatro Tiyatro” adlı oyunla Azerbaycan’a gitti, arkasından “Keşanlı Ali Destanı”, “Andraokles ve Aslan” adlı oyunlarda görev aldı “Kaktüs Çiçeği” adlı oyunda da hem Reji Asistanlığı, hem Oyuncu Koçluğu yaptı.

 

2002 yılında İstanbula yerleşen Gordie, hocası Lale Oraloğlu ile “Casuslarla Savaş” adlı oyunu sergilemede yer almak için büyük Türkiye turnesi yaptı. Bu arada Kültürler ve Kültürel Jestler” adı altında şive , ağız dialekt çalışmalarında Sn. Lale Oraloğlu’nun asistanlığını yaptı.

 

Türk Silahlı Kuvvetlerinden aldığı bir teklifle İstanbul’a dönerek 2003-2007 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri Kenan Evren kışlasında Ades (Aile Destek Birimi) kuruluşu aşamasında görev aldı.

 

4 yıl boyunca diksiyon, oyunculuk, drama dersleri veren Gordie, 30’a yakın oyun yazıp yönetti, “Mutlu Anne -Mutlu Çocuk” isimli psiko-drama çalışması ile Ana-Baba okulu çalışmalarına destek verdi, dublaj, seslendirme ve televizyon dizilerinde ve çeşitli reklam filmlerinde rol aldı.

 

2004 yılında Gazanfer Özcan- Gönül Ülkü Tiyatrosu’nda çalışmalarına devam ederek, hem oyunculuk hem reji asistanlığı görevinde bulundu.

 

2005 senesinde yurt dışına çıkarak çeşitli Türk Derneklerinde diksiyon eğitimleri veren Gordie, halen İstanbul’da ikamet etmekte ve POET Eğitim ve Danışmanlık Merkezi bünyesinde profesyonel olarak özel ve kurumlara yönelik diksiyon, hitabet ve oyunculuk dersleri vermekte ve televizyon dizilerine rol alan oyunculara koçluk yapmaktadır.
Serdar Tan
Serdar Tan

1972 yılında mezun olduğu O.D.T.Ü. Makina Mühendisliği Bölümü’nde, 1976 yılında da yüksek lisansını tamamladı. 1972 yılında sahibi olduğu mühendislik bürosu ile çalışma yaşamına başlayan Sn. Tan, 1976 – 1991 yılları arasında uzman olarak çalıştığı Milli Prodüktivite Merkezi’nde 1991 – 1997 yılları arasında ise Danışmanlık Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. 1986 – 1990 yılları arasında aynı zamanda Makina Mühendisleri Odası’nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter olarak hizmet verdi. 2000 – 2001 yılları arasında Tatilya Eğlence Merkezi’nin T. İş Bankası grubuna kesintisiz performans ilkesi ile geçişini sağlayan çalışmada danışmanlık yaptı. 2001 – 2003 yılları arasında ise Tatilya’nın bünyesinde bulunduğu Kule A.Ş. de Genel Müdür olarak görev yaptı. 

 

30’u aşkın işletmenin danışmanlığını yapan, 350’nin üzerinde işletmeye sunulan danışmanlık hizmetini koordine eden Sn. Tan’ın, Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Kültürü, Verimlilik ve Yeniden Yapılanma ana konuları çerçevesinde 8 yayını ve 70’i aşkın sunuş ve bildirisi bulunmaktadır.

 

Halen merkezimizde eğitici ve danışman olarak görev yapmakta olan Sn. Tan, “Toplam Kalite Yönetimi”, “Verimlilik ve Performans Artırma Teknikleri”, “Çağdaş Yönetim Yaklaşımları”, “Strateji Belirleme”, “Kalite(sizlik) Maliyetleri”, “Problem Çözme Teknikleri ve Karar Verme”, “Hoshin Planlaması”, “Taguchi Yöntemi”, “Poka-Yoke”, “5S”, “Takım Çalışması” v.b. konularda seminerler vermekte ve danışmanlık yapmaktadır.


Email : serdar.tan@poet.com.tr