Genel Katılıma Açık Eğitim Programı


Stres ve Öfke Yönetimi. 24 Eylül 2019. www.poet.com.tr

 

Risk Yönetimi

 

Programın İş Sonuçlarına Faydaları:

 

Geleceğe yönelik belirsizliğin bir ölçüsü olan riskin için detaylı çalışmalar yapılması işletmelerin gelecekteki başarıları üzerinde önemli etki yapmaktadır.  Eğitiminde risk kavramları detaylıca ele alınıp, risk yönetimine ilişkin bir yol haritası oluşturmaya yardımcı olacak bilgilerin farkındalığının oluşumunu sağlanması hedeflenmiştir.  Risk yönetiminin üç önemli temel görevi olan olumsuz riskleri yok etmek ya da negatif etkilerini azaltmak, olumsuz riskleri yöneterek işletmeye fırsat yaratacak hale getirmek, olumlu risklerin gerçekleşme olasılığını ya da etkilerini artırmak yoluyla fırsatları değerlendirmek konuları örneklerle ele alınacaktır. 

 

Neler Paylaşacağız?

 

Tanışma

Risk Kavramı 

Risklerin Sınıflandırılması

İşletmenin Kontrolünde Olan Riskler (Faaliyet Riski, Likidite Riski, Finansal Riskler)

İşletmenin Kontrolünde Olmayan Riskler (Politik Riskler, Pazar Riskleri, Ekonomik Riskler, Çevresel Riskler) 

Risk Matrisleri (Risklerin Etkileri, Olasılıklar) 

Risklerin Belirlenmesi

Risklerin Değerlendirilmesi

Riskten Korunma 

İç Kontrol - İç Denetim - Kurumsal Yönetim Ve Risk Yönetimi İlişkisi

Kurumsal Risk Yönetimi Süreci 

Risk Zekâsı 

Risk İştahı Kavramı

Risk Toleransı Kavramı 

Riskin Erken Saptanması 

Risk Raporlanması

Erken Uyarı Sistemlerinin Kurulması Ve Takibi 

Türkiye’de Ve Dünya’da Risk Açıklamaları 

Kanunlar

Düzenlemeler 

Standartlar

Genel Değerlendirme

Katılım Belgelerinin Dağıtımı Ve Kapanış

 

Kimler Katılmalı?

 

Tüm yöneticiler ve denetçiler

 

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Eğitim Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta azami katılımcı sayısı 15 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr