Eğitim Takvimi

 

Eğitim Takvimi Liste Görünümü


Başvuru Formu Bilgi Talep EtNasıl Katılacaksınız?    BIRKMAN METODU İLE LİDERLİK

 

 Eğitim Detayları 

 

              

                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        NEY Danışmanlık İşbirliği İle     

 

 

Programın İş Sonuçlarına Faydaları:

 

Kurumlarda en önemli ögenin “İnsan” olduğunun farkına varılmasıyla birlikte, yönetim de, insanların, insan tarafından, insanca ve insan için amaçlara doğru yöneltilme sanatı olarak tanımlanmaya başlamıştır. Bu çerçevede hangi kurumda ve hangi kademede olursa olsun, tüm yöneticilerin, kendi yetki, görev ve sorumlulukları çerçevesinde beklenen performansı yakalamak ve sürekliliği sağlamak için, çalışanlarının özelliklerini ve ihtiyaçlarını, güçlü ve gelişime açık yanlarını tanıyarak, gönüllükle kurumsal hedeflere ulaşma yönünde çaba göstermeleri için harekete geçirmek, onların iş doyumlarını sağlamak, aralarında takım ruhu geliştirip yaşadıkları çatışmaları çözmek, yanı sıra da yenilikleri benimsetmek, gelişmeye motive etmek ve gerektiğinde de “Koçluk” etmek konusunda çaba göstermeleri gerektiği üzerinde durulmaktadır.

 

İşte bu program, kurumsal hedefler doğrultusunda, birlikte yol alan/alacak yöneticiler ile yönetici adaylarına, bu yetkinlikleri, Birkman Metodu’ndan yararlanan bir bakış açısıyla etkileşimli ve uygulamalı bir ortamda kazandırmayı amaçlayarak hazırlanmış bir programdır.

 

Birkman Metodu Ön İzleme Raporu ile elde edilecek bilgiler:

 

 • Bireysel ve grup motivasyonel ihtiyaçları
 • Bireysel ve grup iletişim stilleri ve iletişimde stres alanları
 • Bireysel ve grup çevre ve birey algısı
 • Bireysel ve grup karar alma süreçleri ve zaman yönetimi stilleri
 • Bireysel ve grup zaman yönetiminde stres davranışları
 • Bireysel ve grup öğrenme stil ve eğilimleri
 • Bireysel ve grup ekip oyuncusu olma stilleri, ihtiyaç ve stres davranışları
 • Bireysel ve grup planlama, delegasyon ve yönetim stilleri
 • Bireysel ve grup geri bildirim ve performans yönetim ihtiyaçları
 • Birey ve grubun gelişime açık yanları
 • Birey ve grupların ihtiyaç duyduğu stres yönetimi stratejileri

 

Birkman Metodu Liderlik Stilleri raporları ile elde edilecek bilgiler:

 

 • Liderlik stili ve güçlü yanları
 • Güçlü liderlik özelliklerini ortaya koymak için gereken motivasyonel ve ilişkisel ihtiyaçları
 • Stres altında liderlik stilleri
 • Kendilerine uygun stres yönetim stil ve stratejileri
 • Liderlik hedef ve amaçları

 

Elde edilecek yetkinlikler:

 

 • Bireysel ve grup farkındalığı
 • Bireysel farklıların grup ve organizasyonun bütünü için bir avantaja çevrilebileceğinin farkındalığı ve stratejileri
 • Bireysel ve grup iletişim becerisinin gelişimi
 • Bireysel ve grup stres yönetimi becerisi
 • Bireysel ve grup Durumsal Liderlik becerisi
 • Delegasyon becerisi kazanma
 • Etkili performans geri bildirim becerisi

 

Neler Paylaşacağız?

 

DURUMSAL LİDERLİK VE DELEGASYON

 

 • Test: “Liderlik Profilim”
 • Durumsal Liderlik ve Üyelerin Yetkinlik ve Motivasyon Düzeylerine Göre Etkili Lider Davranışları
 • Örnek Olay Çözümlemeleri
 • Bir İşi Delege Ettiğinizde Sizin İçin Neler Farklı Olur?
 • Delegasyonu Neler Engeller?
 • Başarılı Bir Delegasyon İçin Neler Gerekir?
 • Etkili Bir Yetkilendirme İçin: Kime/Ne?, Fırsat, Amaç Çerçeve, Takip
 • Örnek Olay: “Hangi Görevleri, Ne Zaman, Hangi Çalışanlarımıza Delege Etmeliyiz?”
 • GRUP ÇALIŞMASI: KFAÇT Modeline göre örnek delegasyon uygulaması
 • Yetki Almak İçin Şişenin 8 seviyesi

 

BİRKMAN METODU İLE LİDERLİK

 

 • Birkman Metodu’nu Diğerlerinden Ayırt Eden Özellikler
 • Yaşam Stili Haritası
 • Liderlik Stilleri Haritası
 • Kendimizin ve Birbirimizin İhtiyaçlarını Anlamak
 • 11 Temel Davranış Bileşeninin Dili
 • 1 – 99 Skorları Ne İfade Eder?
 • Çalışanlarımızın Genel Davranışlarını, İhtiyaçlarını ve Stres Altındaki Davranışlarını Tanımak Ne Kazandırır?
 • Birbirimizin İhtiyaçlarını Karşılamazsak Ne Olur?
 • Hangi Çalışana Nasıl Bir Liderlik?
 • Takdir Etmek ve Negatif Geribildirim Vermek
 • Örnek Uygulamalar ve Oyunlar

 

Program sonrasında, Birkman raporları ile ilgili geribildirim vermekamacıylaher katılımcı için 2’şer saatlik Koçluk verilecektir.

 

Kimler Katılmalı?:

 

Çalışanlarına daha etkili liderlik yapmak isteyen tüm yöneticiler.

 

Materyaller:

 

Programın sonunda katılımcılara “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

BİRKMAN METODU İLE LİDERLİK Programına katıldığınızda;

 

Bireysel ayrıntılı “Önizleme” ve “Liderlik Stili” raporlarını ve Raporlarınızla ilgili geribildirim vermek amacıyla “2 (İki) SAATLİK BİREBİR KOÇLUK SEANSI” hizmetlerini de edinirsiniz.

 

  Başlama Tarihi: 08.09.2017

 Bitiş Tarihi: 09.09.2017

 Saat: 09:30 - 17:00

  Yer: İstanbul

  Eğitmen: Ayşe Demirbaş, Nazlı Eda Yavuz

  Katılım Ücreti: 1900 TL + KDV

  Süre: 2 GünBaşvuru Formu Bilgi Talep EtNasıl Katılacaksınız?
TOYOTA - 04-05 Nisan 2016


php/get-events.php must be running.
loading...