MAVİ YAKA ÇALIŞANLARA ÖZEL GELİŞİM PROGRAMLARI İÇİN...


MAVİ YAKA ÇALIŞANLARA ÖZEL GELİŞİM PROGRAMLARI. www.poet.com.tr

 

Eğitim Takvimi

 

Eğitim Takvimi Liste Görünümü


Başvuru Formu Bilgi Talep EtNasıl Katılacaksınız?    BÜTÜNSEL BEYİN GÜCÜ İLE PROBLEM ÇÖZME VE İLETİŞİM

 

 Eğitim DetaylarıNeden bütünsel beyin gücü?
 
 
Zekanın ölçüsü, gerektiğinde düşüncelerini değiştirebilmekte yatar.” 
Albert Einstein - (1879 – 1955)
 
 
Bir problemle karşılaştığımızda şu cümleyi ne kadar sık duyuyoruz?: “Yapacak bir şey yok”. 
 
 
Bu cümleyi bu kadar sık duyunca ne yazık ki algımız kapanıyor, 
sorunlar karşısında kitleniyor ve alternatif çözümleri göremiyoruz.
 
 
Einstein’ın dediği gibi, düşünme biçimimizi değiştirirsek eğer, 
her zaman, farklı çözüm yollarının olduğunu görürüz.
 
 
İnsanlığın gelişimini borçlu olduğu neredeyse tek gerçek vardır: Farklı olanı arama merakı.
Çünkü gelişim, bir şeyin daha iyisinin olabileceğinin farkında olmayı, 
bunun nasıl olabileceğini merak etmeyi ve üzerinde düşünmeyi gerektirir.
 
 
İnsanların, kurumların ve toplumların geleceğini, aldıkları kararlar belirler. 
Ve bilim bize, insan beyninin, %60 oranında gördükleri ile karar verdiğini ileri sürmektedir. 
Öyleyse düşünce üretiminde en büyük kaynak gözümüzün gördüğüdür. 
O halde daha etkili kararlar verebilmek için görüşümüzü genişletmek, 
daha fazlasını görebilmek ve hatta görünenin dışında kalanları da görebilmek 
önemli bir beceri haline gelmektedir. 
 
 
Bu da ancak çok boyutlu bakabilmek, çok boyutlu düşünebilmekle mümkündür.
 
 
Kaldı ki insanlığın gelişimine katkıda bulunan üstün yaratıcılığa sahip insanlar da;
 
 • Ortada olan ama kimsenin göremediğini görürler,
 • Çünkü çok iyi gözlem yaparlar,
 • Bunun için de odaklanmış bir beynin, hatta transa girmenin değerini bilirler,
 • Görebilmek için çok farklı düşünce tarzlarını kullanabilir, farklı bakış açılarından bakabilirler,
 • Meraklıdırlar ve çok sorgularlar,
 • Yeni deneyimler ve değişik duygular yaşamaktan hoşlanırlar, bu da yaratıcı üretkenliği artıran önemli derecede öngörü kazanmalarını sağlar,
 • Risk alırlar,
 • Ve zorluklardan yılmaz, başarısızlıktan korkmazlar.
 
İşte bu programda,

bu insanların sahip oldukları becerileri ve bütünsel beyin gücümüzü kullanarak,

“Yaradılış Destanı” ndan üstün güçlere sahip kahramanların eşlik ettiği bir harita üzerinde,

oyunun içindeki oyunlarla,

 

 • amaca ulaşmak için alternatif yolların risklerini değerlendirerek karar verme,
 • önümüze çıkan problemleri çok boyutlu düşünerek, iletişim ve ekip sinerjisini kullanarak çözme
 • ve kaynakları etkili yönetme

 

becerilerimizi geliştireceğiz.

 

Öğrenme hedeflerimiz:

 

Katılımcılar bir yandan beynin farklı bölümlerini ve işlevlerini, beynimizin yüksek kapasiteyle çalışmasını engelleyen içsel ve dışsal faktörleri,

bu engelleri aşma yöntemlerini tanıyacak, diğer yandan  oyun içinde oyunlardan oluşan ve beynin farklı bölümlerini harekete geçiren aktiviteler zincirinde, takımlar halinde zamanla yarışarak problem çözerken;

 

 • takım çalışması ve işbirliği ile
 • iletişim ve müzakere becerilerinin yanı sıra
 • hedef odaklıçalışma,
 • dikkat ve odaklanma,
 • planlamayapma
 • kaynakları etkili yönetme,
 • stres yönetimi,
 • yaratıcı düşünme (yeni, farklı, orijinal, özgün, alternatifli düşünme ve ürünler ortaya koyma),
 • lateral düşünme (sorunlara farklı yönlerden bakabilmeyi ve geniş düşünebilmeyi amaçlayan düşünme biçimidir. Lateral düşünce, klasik düşünce kalıplarının dışına çıkmaktır. Herkesin sahip olduğu verileri farklı şekillerde işleyip ayrıcalıklı sonuçlar çıkarmaktır.),
 • bütünleştirici düşünme (Bir problemin alt problemlere ayrıldığı durumlarda birden fazla çözümün birleştirilerek çözümlenmesi işidir),
 • analitik düşünme (Bir bütündeki her bir parçanın analiz edilerek bütünle/sistemle ilişkilerinin incelendiği düşünce becerisidir)
 • analojik düşünme (Bir olguyu bir olguya benzetmek aralarında çağrışım kurmak demektir. Bilinen bir kavramdan hareketle bilinmeyenin öğrenilmesi. Özelden Özele Akıl Yürütme)
 • hipotetik düşünme (Karşılaşılan bir sorunu çözmek için olası çözüm yolları geliştirip bunları belirli bir düzene göre yapmayı sağlayan düşünme sürecidir. Eğer …. ve …. olursa …. olur şeklinde genel bir cümle yapısıyla ifade edilir. Hipotetik düşünmede sorunun görünen boyutlarının ötesine geçip çözüme ilişkin yollar belirlenmesi söz konusudur.
 • eleştirel düşünme (Sorgulayan bir yaklaşımla olayları ve durumları ele alma irdeleyici bir bakış açısıyla yorum yapma ve karar verme becerilerini içerir),
 • hızlı ve etkili karar verme,
 • refleksif düşünme (Kendini gözlem ve analiz konusu olarak alan öznenin tutumudur. Refleksivite, kendi hakkında, kendi üzerine düşünen, kendisini bir obje gibi ele alıp bakabilen bir öznenin durumunu ifade eder),
 • yansıtıcı düşünme (Aktif olarak katıldığı eğitim ortamından kendi deneyimleriyle bilgiler edinme, bu bilgileri paylaşma ve yeni etkileşimlerine aktarma, öğrenilenleri bu düşünme becerisi ile yeni durumlarda kullanabilme, geçmiş yaşantılardan ders çıkarma)

becerilerini geliştireceklerdir.

 

Hikayemiz:

 

Her şey, Kuzey Emilya Lideri Erlik Han’ın, Akiris Lideri Kayra Han’ın oğlu

her şeyi bilen, bilgeliğin sembolü Mergen’i kaçırması ve etrafını kötü güçlerle sardığı bir kaleye hapsetmesiyle başladı. Ve bu kalenin kapısından girebilecek tek bir varlık vardı: İnsan.

 

Tabii her şey o kadar kolay olmayacaktı. Yol boyunca kurduğu tuzaklar ve çeşitli oyunlarıyla insanoğlunu birbirine düşürmeye çalışacaktı Erlik Han. Her an her şeyin olabileceği bu zor yolculukta, sıradan, ölümlü ve bencil bir varlık olarak gördüğü insanoğlunun bunları aşamayacağını, asla o kapıdan giremeyeceğini, bu nedenle sonsuza kadar Mergen’i kurtaramayacağını ve insanoğlunu cahilliğe mahkum edeceğini düşünüyordu.

 

Ama yeryüzündeki iyiliğin koruyucusu Kayra Han, insanoğlunun içindeki iyiliğe güveniyor ve bir şeyi gerçekten istediği ve sebat ettiği zaman başaracağına, kötülükle savaşarak Mergen’in ve sahip olduğu bilgelik gücünün sonsuza kadar mahkum kalmasına izin vermeyeceğine inanıyordu. Ve Erlik Han’ın çok önemli bir şeyi gözden kaçırdığını fark etti. Artık yapmaları gereken şeyi biliyorlardı… Yol boyunca karşılarına çıkacak ipuçları ile insanlığa kurtuluş yolunu fısıldayacaklardı.

 

Yeryüzüne yayılmış doğa üstü güçlerden destek alıyorsunuz. Ama aklınızı, çok boyutlu düşünme becerilerinizi kullandığınızda ve birlikte hareket ettiğinizde sahip olduğunuz gücü de unutmayın.

 

İnsanlığın kaderi sizin ellerinizde. Bu zor göreve hazır mısınız?

 

 


 Başlama Tarihi: 21.11.2018

 Bitiş Tarihi: 22.11.2018

 Saat: 10:00 - 17:00

  Yer: İstanbul

  Eğitmen: AYŞE DEMİRBAŞ

  Katılım Ücreti:

  Süre: 2 GünBaşvuru Formu Bilgi Talep EtNasıl Katılacaksınız?
Greif - 21 Nisan 2018


php/get-events.php must be running.
loading...