MAVİ YAKA ÇALIŞANLARA ÖZEL GELİŞİM PROGRAMLARI İÇİN...


MAVİ YAKA ÇALIŞANLARA ÖZEL GELİŞİM PROGRAMLARI. www.poet.com.tr

 

Eğitim Takvimi

 

Eğitim Takvimi Liste Görünümü


Başvuru Formu Bilgi Talep EtNasıl Katılacaksınız?    EĞİTİM ETKİNLİĞİNİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

 Eğitim DetaylarıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları?:
 
 
Eğitimlerden beklenen sonuçları alabilmek için, ölçme ve değerlendirme süreci son derece önemli bir süreçtir. Değerlendirme, öğretim süreci ile ilgili kararları verebilmek için uygun olan verilerin toplanması ve yorumlanması sürecidir. Eğitim programının başarısı aynı zamanda, katılımcı performansının eğitim sürecinin başında, devamında ve sonunda geçerli ve güvenilir biçimde ölçülmesine bağlıdır. 
 
Böyle bir ölçme, hedeflenen davranışın ne ölçüde kazanıldığı konusunda bilgi sağlar. Bu bilgi ise, ne derecede bir standarda ulaşılabileceği ve bir sonraki öğretme sürecinin nasıl olması gerektiği konusunda karar vermede kullanılır. 
 
Her değerlendirme işleminde izlenmesi gereken belli basamaklar vardır. Bunlar, amaçların belirlenmesi, amaçlara ulaşıldığının belirtileri olan davranışların saptanması, sınama durumlarının belirlenmesi, sınama araçlarının hazırlanması, sınama araçlarının uygulanması, sonuçların analizi ve değerlendirmenin amacına göre yorumlanmasıdır. Değerlendirme sonuçlarının alınıp analiz edilmesi ve yorumlanması, eğitim teknolojisinin, katılımcıları, belirlenen davranışsal amaçlara ulaştırıp ulaştıramadığını ve varsa aksaklıkların öğretme - öğrenme süreçlerinin hangilerinde olduğunu ortaya koyacak ve sonraki eğitim uygulamalarının daha iyi yürütülmesine yardımcı olacaktır. 
 
Bu program da, tüm bu süreçlerin nasıl etkili yönetilebileceğini ve uygulanabileceğini katılımcılarla paylaşmak üzere hazırlanmış etkileşimli ve uygulamalı bir programdır.
 
 
Neler Paylaşacağız?:
 
 
EĞİTİM ŞART! AMA NE ZAMAN VE NASIL?
 
 • Tanışma ve Öntest
 • Neler Değişti? Yeni Yaklaşımlar…
 • Performans Nedir ve Bileşenleri Nelerdir?
 • Performansı Etkileyen Faktörler
 • Eğitim Şart! Ama Ne Zaman ve Nasıl?
 • Yetkinlikler ve Yetkinlikleri Eğitim Yoluyla Geliştirmenin Performanstaki Yeri
 • Yetkinlikler ve Türleri
 • Hangi Eğitimi Hangi Yetkinlikle Nasıl İlişkilendirmeliyiz?
 • Hizmet İçi Eğitim Ne Zaman Fayda Sağlamaz?
 • Eğitimlerden Beklenen Sonuçların Alınması İçin…
 • Biz Ne Yapmalıyız?
 
İNTERAKTİF MODEL VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME
 
 • Eğitim Sistemli Bir Süreçtir
 • Caffarella’nın İnteraktif Modeli
 • Eğitim İhtiyacı ve Öğrenme Hedefi İlişkisi
 • Öğrenme Hedeflerinin Eğitimdeki Yeri
 • Doğru Ölçebilmek İçin, Öğrenme Hedefini Doğru Tanımlamak Gerek
 • Doğru Öğrenme Hedefi Nasıl Olur?
 • Uygulamalar
 • Ölçme Nedir? Değerlendirme Nedir?
 • Eğitimde Ölçme Nedir? 
 • Eğitimlerin Etkinliğini Ölçmek ve Değerlendirmekten Ne Anlamalıyız?
 • Ölçmenin 4 Aşaması ve 2 Türü
 • Ölçek ve Ölçek Çeşitleri
 • Ölçmede Hata, Hata Kaynakları, Türleri ve Alınması Gereken Önlemler
 • Ölçme Araçlarının Taşıması Gereken Nitelikler
 • Ölçüt Nedir? Değerlendirmedeki Önemi Nedir?
 • Amacına Göre Değerlendirme Türleri
 
EĞİTİM ETKİNLİĞİNİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MODELLERİ 
 
 • Yetkinliklere Dayalı Ölçme ve Değerlendirme Süreci ve Adımları
 • Neden Ölçme ve Değerlendirme Yaparız?
 • Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesinde Tarihsel Süreç
 • Eğitim Etkinliğini Ölçme ve Değerlendirme Modelleri
 • Kaufman ve CIIP Modelleri
 • Kirkpatrick – Phillips Modeli: Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesinde 5 Seviye
 1. İlk İzlenim ve Memnuniyetin Ölçülmesi
 2. Bilgi ve Tutum Değişiminin Ölçülmesi
 3. Davranış Değişimi ve İşe Uygulamanın Ölçülmesi
 4. İş Sonuçlarına – Bireysel Performansa Yansımasının Ölçülmesi
 5. Yatırımın Geri Dönüşünün (ROI) Ölçülmesi
 6. Her Adıma Yönelik Dünyadan ve Türkiye’den Örnek Uygulamalar
 • Eğitim Programının ve Süreçlerin Başarısının Değerlendirilmesi
 • Ölçme ve Değerlendirme Araçlarının Çeşitleri ve Amaca Uygun Aracın Seçimi
 • Ölçme Aracı Hazırlamak
 • Uygulamalar
 • Eğitim Etkinliğini Değerlendirmede Veri Toplama Araçları
 • Eğitim Etkinliğini Değerlendirmede Karşılaşan Problemler
 
İNTERAKTİF UYGULAMALAR
 
DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ
 
 • Sontest
 • Ön- Sontest Sonuçlarının Karşılaştırması ve Katılımcılarının Gelişim Düzeylerinin Belirlenmesi
 • Eğitim Programını Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı
 
 
Kimler Katılmalı?:
 

Yetişkin eğitimi alanında çalışan herkes.

 
Materyaller:
 
Programın sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP” ve “KATILIM BELGESİ” verilecektir.


 Başlama Tarihi: 01.12.2018

 Bitiş Tarihi: 02.12.2018

 Saat: 10:00 - 17:00

  Yer: İstanbul

  Eğitmen: AYŞE DEMİRBAŞ

  Katılım Ücreti:

  Süre: 2 GünBaşvuru Formu Bilgi Talep EtNasıl Katılacaksınız?
php/get-events.php must be running.
loading...