Eğitim Takvimi

 

Eğitim Takvimi Liste Görünümü


Başvuru Formu Bilgi Talep EtNasıl Katılacaksınız?    EĞİTMENLİK BECERİLERİMİ GELİŞTİRİYORUM

 

 Eğitim DetaylarıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları:

 

Eğitimlerden beklenen sonuçları alabilmek için, kurumda eğitici olarak görev yapan ve / veya yapacak olan bireylere de yatırım yapılması kaçınılmazdır. İyi eğiticiler yetiştirmek için hazırlanan bu eğitim de, işte bu yatırımlarınızın daha yüksek değerde geriye dönüşünü sağlayacak bir Wokshop’ tur.

 

Bu program sonunda katılımcılar;

 

 • Hizmet içi eğitimin temel amacı, türleri ve hızlı değişim ortamında beklenen faydaları sağlaması için dikkat edilmesi gereken temel ilkeler konusunda bütünsel bir bakış açısı geliştirecekler,
 • Hizmet içi eğitim planlama döngüsü ve her bir adımı konusunda kapsamlı bilgi edinerek kurumlarındaki eğitim süreçlerini bu adımlara göre gerçekleştirme konusunda olumlu tutum geliştirecekler,
 • Etkili bir sunum gerçekleştirmek için gereken 6 adımı benimseyerek ve bu adımlara uygun hareket ederek daha etkili eğitim amaçlı sunumlar yapabilecekler,
 • Eğitim programlarında katılımcıların aktif olmasının öneminin farkındalığıyla eğitim amaçlı sunumlarında katılımcıların aktif olduğu çeşitli öğrenme yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanabilecekler,
 • Sunumları sırasında katılımcıları doğru anlama konusunda dinleme, soru sorma ve empati kurma becerilerini geliştirecekler, kelimeleri, ses ve nefeslerini, beden dillerini doğru kullanıp doğru, güzel ve etkileyici konuşma yaparak kendilerini doğru ve etkili biçimde ifade edebilmenin temel gerekleri konusunda bilgi sahibi olacak ve uygulamalarla bu becerilerini geliştirme olanağı bulacaklar,
 • Eğitimde belirlenen davranışsal amaçlara ve düzeylerine uygun ölçme ve değerlendirme araçlarından yararlanmanın yollarını tanıyarak bunlardan etkili biçimde yararlanabilecekler,
 • Kendilerini daha iyi tanıyacaklar, özgüvenleri ve daha etkili bir eğitmen olma konusunda motivasyonları artacak,
 • Ve önceki uygulamaları hakkında özdeğerlendirme yaparak, kurum için artı değer yaratacak biçimde kendilerini, eğitim verdikleri kişileri ve kurumlarını sürekli geliştirmek yönünde olumlu tutum geliştirebileceklerdir.

 

Neler Paylaşacağız?:

 

HERŞEY DEĞİŞİYOR

 

 • Dünya Nereye Gidiyor ve Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
 • Geleceğin Şirketleri Nasıl Olacak?
 • Yarına Kimler Kalacak?: Gelecekte de Var Olabilmek İçin Bireylerin ve Yöneticilerin Sahip Olmaları Beklenen Yetkinlikler

 

HİZMET İÇİ EĞİTİME GENEL BAKIŞ

 

 • Kurumlarda Performans, Yetkinlik ve Eğitim İlişkisi
 • Hizmet İçi Eğitim Neden Günümüzde Daha Önemli?
 • Kurumlarda Eğitimden Beklentiler
 • Hizmet içi Eğitimin Türleri
 • Hizmet içi Eğitim Ne Zaman Yarar Sağlamaz?
 • Hizmet içi Eğitimin Başarılı Olması İçin…

 

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ

 

 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Döngüsü
 • Eğitim İhtiyaç Analizinde Kullanılan Yöntemler ve Kullanımında Dikkat Edilecek Noktalar
 • Uygulamalar

 

YETİŞKİNLERE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMAK

 

 • Yetişkin Eğitiminin İlkeleri, İncelikleri, Zorlukları, Üstesinden Gelme Yolları
 • Davranışsal Amaçların Tanımlanması
 • İçeriğin Hazırlanması
 • Öğrenme - Öğretme Yöntem ve Teknikleri
 • Araç ve Gereçlerin Seçimi
 • Görsel Malzeme Hazırlanması
 • Eğitim Programının Uygulanması
 • Eğitim Programı Hazırlamanın Her bir Aşaması İle İlgili Katılımcılarda Beceri Geliştirecek Uygulamalar Yapılacaktır

 

İZ BIRAKAN, ETKİLİ BİR SUNUM İÇİN

 

 • Etkili Sunum İçin 6 Adım
 • Sunumdan Önce Yapılması Gerekenler
 • Dinleyici Kitlesinin Analizi
 • Konuşma Metninin Özellikleri ve Doğru Kelimeleri Seçmek
 • Konuşma Provası
 • Konuşma Öncesi Yüz Kaslarının ve Konuşma Uzuvlarının Isıtılması
 • Sahne Korkusunu Yenmek ve Heyecanı Pozitife Çevirmek, Cesaret, Güven Kazanımı
 • Sunum Sırasında Yapılması Gerekenler
 • Sunum Yapılacak Ortamın, Oturma Düzeninin, Araç - Gerecin ve Çevrenin Yönetimi
 • Söze Başlamak
 • Canlılık, Akıcılık, Açıklık, Enerji, Hız ve Mizah
 • Katılımcıların Sorularına Yanıt Vermek ve Hazır Cevaplılık
 • Grup Dinamiğinin Yönetimi ve Zor İnsanlarla Başa Çıkabilmek
 • Sunum Sırasında Bizi Bekleyen Tuzaklar ve Üstesinden Gelebilmek
 • Sözü Noktalamak

 

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Temel Bileşenleri
 • Eğitimlerden Beklenen Sonuçların Alınması İçin…
 • Ölçme Nedir? Değerlendirme Nedir?
 • Eğitimlerin Etkinliğini Ölçmek ve Değerlendirmekten Ne Anlamalıyız?
 • Yetkinliklere Dayalı Ölçme ve Değerlendirme Süreci ve Adımları
 • Davranışsal Amaçlar ve Eğitimdeki Yeri
 • Kazandırılması Gereken Davranışlara Yönelik Amaçların Tanımlanması
 • Kirkpatrick Phillips Modeli: Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesinde 5 Seviye

1.      İlk İzlenim ve Memnuniyetin Ölçülmesi

2.      Bilgi ve Tutum Değişiminin Ölçülmesi

3.      Davranış Değişimi ve İşe Uygulamanın Ölçülmesi

4.      İş Sonuçlarına – Bireysel Performansa Yansımasının Ölçülmesi

5.      Yatırımın Geri Dönüşünün (ROI) Ölçülmesi

 • Eğitim Programının ve Süreçlerin Başarısının Değerlendirilmesi
 • Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Çeşitleri ve Amaca Uygun Yöntemin Seçimi
 • Ölçme Araçlarının Hazırlanması
 • Katılımcıların Hazırladıkları Eğitim Programlarına Yönelik Ölçme Araçlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
 • Örnek Uygulamalar

 

UYGULAMA

 

 • Örnek Eğitim Programı Hazırlama, Sunma ve Değerlendirme Çalışması
 • VİDEOLU UYGULAMALAR: Katılımcıların Hazırladıkları Eğitim Programlarının Uygulanması, Videoya Kaydedilmesi ve Değerlendirilmesi

 

DEĞERLENDİRMELER VE KAPANIŞ

 

 • Sontest
 • Öntest – Sontest Sorularının Yanıtlanması ve Gelişimin Değerlendirilmesi
 • Program Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?:

 

Yetişkin eğitimi alanında çalışan yöneticiler, uzmanlar ve yetişkinlere yönelik eğitim amaçlı sunuş yapan ve / veya yapacak olan herkes.

 

Materyaller:

 

Programın sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir. Başlama Tarihi: 14.09.2017

 Bitiş Tarihi: 16.09.2017

 Saat: 09:30 - 17:00

  Yer: İstanbul

  Eğitmen: Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu

  Katılım Ücreti: 1300 TL + KDV

  Süre: 3 GünBaşvuru Formu Bilgi Talep EtNasıl Katılacaksınız?
BEĞENDİK - 2015


php/get-events.php must be running.
loading...