Aralık Ayına Özel %50 İndirim Avantajı İle...


İletişim Yoluyla Etkili Liderlik. www.poet.com.tr

 

Eğitim Takvimi

 

Eğitim Takvimi Liste Görünümü


Başvuru Formu Bilgi Talep EtNasıl Katılacaksınız?    İLETİŞİM YOLUYLA ETKİLİ LİDERLİK

 

 Eğitim DetaylarıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları?:

 

Bulundukları yönetim kademesine göre, yöneticilerin toplam zamanlarının % 65 - % 90’ ı iletişimle geçmektedir. Böylesi bir önemle, yönetim süreçlerinin kalbini oluşturan iletişimden en etkin biçimde yararlanma yolları da, işte bu eğitimle gündeme gelmektedir.

 
Bu program sonunda katılımcılar;
 
 • İletişimin başarı ve liderlikle ilişkisinin farkına vararak iletişim ve ilişki yönetimi yetkinliklerini geliştirme yönünde olumlu tutum geliştirecekler,
 • Yönetememe hastalığının belirtilerini tanıyarak özdeğerlendirme yapma olanağı elde edecekler,
 • Etkili liderlerin niteliklerini ve kendi liderlik tarzlarını tanıyarak,  sahip olduğu nitelikleri etkili liderlik yapabilmek için geliştirme yönünde olumlu tutum geliştirecekler,
 • İletişim ve çalışanlarla ilişkilerin dinamikleri, prensipleri ve teknikleri konusunda kapsamlı bilgi edinecekler,
 • Kendilerini daha iyi tanıyacaklar, daha değerli hissedecekler, özgüvenleri artacak; takım arkadaşlarına ve şirketlerine daha fazla değer vermeye ve daha fazla güvenmeye başlayacaklar,
 • İletişime geçtikleri farklı sosyal stillere sahip insanları ve iletişim ihtiyaçlarını doğru anlama, onlarla empati kurma, bu amaçla etkili soru sorma, dinleme becerilerini geliştirecekler,
 • İlişkilerinde daha olumlu ve daha esnek yaklaşım geliştirebilecekler, 
 • İknanın bileşenleri ve gereklilikleri hakkında kilit bilgiler kazanacak ve ikna amaçlı iletişimlerinde bu teknikleri kullanma becerilerini geliştirecekler,
 • Önceki uygulamaları hakkında özdeğerlendirme yaparak, kurum için artı değer yaratacak biçimde kendilerini ve çalışanlarla ilişkilerini sürekli geliştirmek yönünde olumlu tutum geliştirebileceklerdir. 

 

Neler Paylaşacağız? 

 

 HER ŞEY DEĞİŞİYOR

 
 • Tanışma, Takım Kurma Oyunu ve Öntest
 • Dünya Nereye Gidiyor ve Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
 • Geleceğin Şirketleri ve Bu Şirketlerde Yönetim Anlayışı Nasıl Olacak?
 • Fark Yaratmak İçin 21. Yüzyıl Yönetim Anlayışında Neler Öne Çıktı?
 • Yarına Kimler Kalacak?: Değişimi Yönetmek İçin Bireylerin ve Yöneticilerin Sahip Olmaları Beklenen Yetkinlikler 
 • Yöneticinin Farkı: Model Olmak 
 • Yönetim Ne Demektir ve Yöneticiden Neler Beklenir? 
 • İnsan Yönetmeye Hazır mısınız? 
 • Örnek Olay: Yönetim Sanatı 
 • Yönetememe Hastalığının Belirtileri – Yöneticilerin Sık Yaptıkları Hatalar ve Kaçınma Yolları
 • Yönetici Yetkinlikleri
 • Kendini Yönetmek
 • Takımını Yönetmek
 • İşi Yönetmek
 • Birlikte Çalışmayı, İşbirliğini Yönetmek
 • Yönetimde İletişim Neden Önemlidir?
 • Astlar Nelere Bakarlar?: Yöneticilerin İletişim Biçimleriyle İlgili Astların Değerlendirmeleri
 • Destekleyici ve Yıkıcı Savunmacı İletişim Biçimleri
 • En Büyük Liderler…
 • Liderleri Lider Yapan 4 Temel Fark Nelerdir? 
 • Liderlerin Kişilik Özellikleri
 • Lider Yöneticilik Ne Demek?
 • İletişim ve İnsan İlişkilerinin Lider Yöneticilikle Nasıl Bir İlişkisi Var?
 • Test: İletişim Becerilerim ve İnsan İlişkilerim Özdeğerlendirme
 
FARKLI KİŞİLİK PROFİLLERİNİ ANLAMAK
 
 • İnsan Nasıl Bir Varlıktır?
 • Örnek Olay: İnsan Davranışlarının Karmaşıklığı
 • Kişilik ve Bileşenleri
 • Zekanın Davranışlar ve Başarı Üzerindeki Etkisi
 • Duygusal Zeka da Nereden Çıktı?
 • Özdeğerlendirme: Benim Duygusal Yeterliğim 
 • Beynimiz Nasıl Çalışır?
 • Kendimizi Tanımak ve Doğru Özdeğerlendirmek
 • Test: Kişilik Profili
 • İletişim Çatışmalarına Neden Kalıp Düşüncelerimiz
 • Farklılıkları Kabul Edelim
 • Video: Farklılıkların Gücü...
 
EMPATİYİ BAŞARMAK
 
 
 • Hayattaki En Temel Amacımız ve İhtiyaçlar
 • Empati Gerçekten Nedir?
 • Kendimizin ve Çalışanlarımızın İhtiyaçlarını ve Duygularını Anlamak
 • Kendimizin ve Çalışanlarımızın İhtiyaçlarını Karşılamazsak Ne olur?
 • Uygulamalar: Farklı Sosyal Stillerin İhtiyaçlarını Anlamak ve Onların Dilinden Konuşmak
 
İKNA’YI BAŞARMAK
 
 • İkna Yasalarına Bakış
 • İkna’nın  Bileşenleri
 • Uygulamalar: Farklı Sosyal Stillere Fikir Satmak / İkna
 
DUYGULARIMIZI YÖNETMEK VE ŞİDDETSİZ İLETİŞİM
 
 • Video: Yeni Arabam
 • Test: Öfkelenince Ben…
 • Zor Durumlarda Beynimiz ve Bedenimiz Nasıl Çalışır?
 • Neden Öfkeleniriz?
 • Örnek Olay: Kişiselleştirme
 • Problemler Üzerinde Değil Çözümler Üzerinde Durmak
 • Öfke ile Başa Çıkabilmek için Kişisel Kontrol Stratejisi: Amigdalayı Yönetmek!
 • 4 Düşün, 1 Söyle 
 • Geribildirim mi, Yergi mi?
 • Uygulamalar: Şiddetsiz İletişim Dili ile Geribildirim Vermek
 • Zor İnsanları Dahi Olumlu Etkileyen “Sihirli Sözcükler”
 • En Zor Durumda Bile Empatik İletişim Kurabilmek
 
SORU SORMAK VE DİNLEMEYİ BİLMEK
 
 • Test: “Varsayımlar”: Ne Kadar Araştırmacıyız ya da Ne Kadar Tahminlerimize Dayalı Hareket Ediyoruz?
 • Önce Anla, Sonra Anlat!
 • Soru Sormak Ne Kazandırır?
 • Soru Sorma Teknikleri
 • Doğru Anlamak İçin: Etkili Dinlemek
 • Test: Nasıl Bir Dinleyiciyiz?
 • Nasıl İyi Bir Dinleyici Olabiliriz?
 • Etkili Dinleme Süreci: Odaklan- Yansıt – Özetle
 • Takım Oyunu: Kule’nin Gücü / Anlayabilmek ve Anlaşabilmek
 
LİDERİN MOTİVE EDİCİ DİLİ
 
 • Video: Liderin Motive Edici İletişimi
 • Uygulamalar: “Takdir Etmeyi Öğreniyorum”
 • Açık İletişim ve Destekleyici Bir Ortam Oluşturmak İçin...
 
DEĞERLENDİRMELER VE KAPANIŞ
 
 • Sontest
 • Ön – Sontest Sonuçlarını Karşılaştırma ve Katılımcıların Gelişim Düzeyini Belirlemek
 • Program Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı
 

Kimler Katılmalı?:

 

Çalışanlarıyla ve diğer sosyal paydaşlarıyla daha etkili iletişim kurup, daha sağlıklı ilişkiler geliştirerek takımının performansını artırmak isteyen tüm yöneticiler ve yönetici adayları. 

 

Materyaller:

 

Programın sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP” ve “KATILIM BELGESİ” verilecektir. Başlama Tarihi: 08.12.2018

 Bitiş Tarihi: 09.12.2018

 Saat: 10:00 - 17:00

  Yer: İstanbul

  Eğitmen: AYŞE DEMİRBAŞ

  Katılım Ücreti:

  Süre: 2 GünBaşvuru Formu Bilgi Talep EtNasıl Katılacaksınız?
php/get-events.php must be running.
loading...