Eğitim Takvimi

 

Eğitim Takvimi Liste Görünümü


Başvuru Formu Bilgi Talep EtNasıl Katılacaksınız?    LİDER YÖNETİCİLİK BECERİLERİMİ GELİŞTİRİYORUM (1. ve 2. Gün)

 

 Eğitim DetaylarıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları:

 

Kurumlarda en önemli ögenin “İnsan” olduğunun farkına varılmasıyla birlikte, yönetim de, insanların, insan tarafından, insanca ve insan için amaçlara doğru yöneltilme sanatı olarak tanımlanmaya başlamıştır. Bu çerçevede hangi kurumda ve hangi kademede olursa olsun, tüm yöneticilerin, kendi yetki, görev ve sorumlulukları çerçevesinde beklenen performansı yakalamak ve sürekliliği sağlamak için, çalışanlarını, gönüllükle kurumsal hedeflere ulaşma yönünde çaba göstermeleri için harekete geçirmek, bunu başarmak için de çalışanların yetkinliklerini artırmak, onların iş doyumlarını sağlamak, aralarında takım ruhu geliştirip yaşadıkları çatışmaları çözmek, yanı sıra da yenilikleri benimsetmek, gelişmeye motive etmek ve gerektiğinde de “Koçluk” etmek konusunda çaba göstermeleri gerektiği üzerinde durulmaktadır.

 

Bu kapsamı özetler nitelikte denebilir ki, sürdürülebilir başarıyı yakalamak için çağdaş yöneticilerden beklenen en önemli iki temel yetkinlik: “Adam Yetiştirmek” ve “Problem Çözmek”tir.

 

Bu bağlamda, günümüze gelene kadar, ülke ve dünya ekonomisinde derin yaralar bırakan pek çok kriz atlatmayı başaran kurumların, sürüdürülebilir başarısı ve hedeflerine ulaşabilmesi, ancak yukarıda saydığımız yetkinliklere sahip yöneticilerle mümkündür.

 

İşte bu gelişim programı, kurumsal hedefler doğrultusunda, birlikte yol alan/alacak yöneticiler ile yönetici adaylarına, bu yetkinlikleri, etkileşimli ve uygulamalı bir ortamda kazandırmayı amaçlayarak, bireysel gelişimlerine de destek olacak biçimde hazırlanmış bütünsel bir programdır.

 

Neler Paylaşacağız?:

 

DEĞİŞEN YÖNETİM ANLAYIŞINA BİR BAKIŞ

 

 • Dünya Nereye Gidiyor ve Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
 • Değişime Zorlayan Güçler ve Rekabet Ortamına Yansımaları
 • Geleceğin Şirketleri ve Bu Şirketlerde Yönetim Anlayışı Nasıl Olacak?
 • Rekabet Edebilmek İçin Başarılması Gereken 3 Temel Kriter: Kalite-Fiyat-Hız
 • Tercih Edilen Olmak İçin: “Fark Yaratmak”
 • Fark Yaratmak İçin 21. Yüzyıl Yönetim Anlayışında Neler Öne Çıktı?
 • Değişime Farklı Yaklaşımlar
 • Yarına Kimler Kalacak?
 • Yöneticinin Farkı: Model Olmak

 

YÖNETİM, LİDERLİK VE LİDER YÖNETİCİLİK

 • Beyin Fırtınası: Yönetim Ne Demektir ve Yöneticiden Neler Beklenir?
 • Yöneticilik Becerilerinden Neleri Kastediyoruz?
 • İnsan Yönetmeye Hazır mısınız?
 • En Büyük Liderler…
 • Liderleri Lider Yapan 4 Temel Fark Nelerdir?
 • Liderlerin Kişilik Özellikleri
 • Örnek Olay: Steve Jobs’tan alıntılar…
 • Örnek Olay: Yönetim Sanatı
 • Yönetememe Hastalığının Belirtileri – Yöneticilerin Sık Yaptıkları Hatalar ve Kaçınma Yolları
 • Liderlikte 14 Ölümcül Yanlış
 • Yönetici Yetkinlikleri

o   Kendini Yönetmek

o   Takımını Yönetmek

o   İşi Yönetmek

o   Birlikte Çalışmayı, İşbirliğini Yönetmek

 • Çağdaş Yöneticilerden Beklenen 2 Temel Yetkinlik: Problem Çözmek ve Adam Yetiştirmek
 • Lider Yöneticilik Nedir? Beklenen Yetkinlikler Nelerdir?
 • Testler, Örnek Olaylar ve Oyunlar

 

KENDİMİZİ YÖNETMEK

 

 • İnsan Nasıl Bir Varlıktır?
 • Beynimiz Nasıl Çalışıyor?
 • Biz Bilinci’nin Anlamı ve Biz Bilinci Oluşturmanın Önündeki Engeller
 • İnsanlara ve Katkılarına Değer Vermek
 • Örnek Olay: “İnsan Düşüncelerinin ve Davranışlarının Karmaşıklığı, Düşüncelerimizi ve Davranışlarımızı Etkileyen Etmenler”
 • Kişiliğin Düşünceler, Davranışlar, İletişimler Üzerindeki Etkisi
 • Test: “Kişilik Profili” - Kendimizi Tanıyalım
 • Farklı Kişilik Profillerinin İletişim Biçimleri
 • Hiç Kimseyi Değiştiremeyiz, Değiştirebileceğimiz Tek Kişi Kendimiziz
 • Kendimizi Yönetme Sorumluluğunu Almak

 

TAKIMI YÖNETMEK

 

 • Video: Balıklardan Ders Almak...
 • Takım Olmak Demek...
 • Takım Çalışmasının Amaçları ve Yararları Nelerdir?
 • Takım Oyunu: Kazan – Kazan Yaklaşımı
 • Takım Kurma Aşamaları ve Her Aşamada Takım Liderinin ve Üyelerin Sorumlulukları
 • Video: Başarılı ve Başarısız Takımlardan Örnekler
 • Grup Çalışması: “Etkin Takımlar...”- Performansı Yüksek Takımların Özellikleri
 • Test: “Takımınızın Rekabet Gücü Ne Düzeyde?”
 • İletişimi, İşbirliğini, Güveni ve Motivasyonu Geliştirmeye Yönelik Oyunlar

 

PERFORMANSI YÖNETMEK

 

 • Performans Ne Demektir?
 • Performans Yönetimi Nedir? Ne Değildir?
 • Performans Yönetimi Çevrimi
 • Performans Yönetimi Seviyeleri
 • Performansın Bileşenleri: Hedef + Yetkinlik + Motivasyon
 • Performansın Tanımlanması

 

ZAMANI YÖNETMEK

 

 • Zaman ve Zaman Yönetimi Kavramları
 • Zamanı Yönetmek Demek, Yaşamımızı Yönetmek Demek...
 • Test: Yaşamınızı Yönetmede Ne Kadar Başarılısınız?
 • Özdeğerlendirme: “Zamanı Etkili Kullanmada Ne Kadar Başarılısınız?”
 • Yaşamımızdaki Zaman Tuzakları ve Baş Etme Teknikleri
 • Zamanı / Kendimizi Yönetmeye Nereden Başlamalıyız?

 

DOĞRU HEDEF BELİRLEMEK VE SONUÇ ODAKLI YAKLAŞIM

 

 • Nereye Gideceğimizi Bilmezsek Bizi Oraya Hiçbir şey Götüremez
 • SMART Hedef Belirlemek
 • Öncelikleri Doğru Belirlemek
 • Kaynakları Etkili Yönetmek
 • Takım Oyunu: Birlikte Hedeflerimizi, Önceliklerimizi ve Gerekli Kaynakları Belirleyelim

 

PLANLAMAK

 

 • Planlama ve Önemi
 • Planlama Türleri
 • PUKÖ Çevrimi ve Planlamanın Adımları
 • PERT Analizi ve GANTT Şeması
 • Takım Oyunu: Doğum Günü Partisini Planlayalım

 

ÖNCELİKLERE GÖRE KİŞİSEL VE KURUMSAL AJANDA YÖNETMEK

 

 • Önceliklerimizi Nasıl Belirlemeliyiz?: Acil İş mi, Önemli İş mi?
 • Kişisel Enerjimizin Yüksek Olduğu Zamanların Farkına Varmak
 • Takım Oyunu: “Kişisel Ajandamı / Takımımın Ajandasını Planlıyorum...”
 • Takip ve Sonuçlandırma: Hedef Odaklı Çalışmak, Planlanan İşlerin Sonuçlarını Değerlendirmek ve İyileştirme Yapmak
 • Zaman Tasarrufu Sağlayan Araçlardan Yararlanmak ve Alışkanlıkları Değiştirmek
 • Takım Oyunu: “Yeni Ürün Tasarımı”: Zaman Baskısı Altında Performans Gösterebilmek
 • Zaman Yönetiminde ve Takım Çalışmasında Toplantıların Yeri ve Önemi
 • Verimsiz Toplantılar Nelere Yol Açar?
 • Toplantılardan En Yüksek Yararın Sağlanması İçin Yapılması Gerekenler

 

DURUMSAL LİDERLİK VE DELEGASYON

 

 • Test: “Liderlik Profilim”
 • Durumsal Liderlik ve Üyelerin Yetkinlik ve Motivasyon Düzeylerine Göre Etkili Lider Davranışları
 • Örnek Olay Çözümlemeleri
 • Bir İşi Delege Ettiğinizde Sizin İçin Neler Farklı Olur?
 • Delegasyonu Neler Engeller?
 • Başarılı Bir Delegasyon İçin Neler Gerekir?
 • Etkili Bir Yetkilendirme İçin: Kime/Ne?, Fırsat, Amaç Çerçeve, Takip
 • Örnek Olay: “Hangi Görevleri, Ne Zaman, Hangi Çalışanlarımıza Delege Etmeliyiz?”
 • GRUP ÇALIŞMASI: KFAÇT Modeline göre örnek delegasyon uygulaması
 • Yetki Almak İçin Şişenin 8 seviyesi

 

İLİŞKİLERİ, ZOR DURUMLARI VE ZOR İNSANLARI YÖNETMEK

 

 • Neden Çatışma Yaşarız?
 • Çatışma, Zorlanma ve Engellenme Nedir?
 • Kurumlarda Çatışma Olması, Nelere İşarettir?
 • Çatışma Hangi Olumsuz Sonuçlara Neden Olur?
 • Çatışmanın Yararı Var mı?
 • Önce Kendimizle Çatışırız
 • Video: Yeni Arabam
 • Test: Öfkelenince Ben…
 • Stresin Faydası Var mıdır?
 • Stresli Durumlarda Beynimiz Nasıl Çalışır?
 • Stres Ne Zaman Tehlikelidir?
 • Stresi Etkili Yönetmek İçin Üç Aşamalı Reçete…
 • Kişiliğim, Stres Eğilimimi Nasıl Etkiliyor?
 • Durum Üzerinde Çekişmemek ve İnsanları Problemlerden Ayrı Tutmak
 • Rol Oynama: Kişiselleştirme
 • Kişilere Değil Problemlere ve Çözümlerine Odaklanmak
 • Zihni Meşgul Eden, Çatışmaya Neden Olan Kalıp Düşüncelerimiz
 • Farklılıkları Kabul Edelim
 • Akılsız Duyguların Cezasını Kararlar Çeker!
 • Egzersiz: Öfke ile Başa Çıkabilmek için Kişisel Kontrol Stratejisi

o   Beynimizi Yönetmek Mümkün mü?: Amigdalayı Yönetmek!

o   4 Düşün, 1 Söyle

 • Örnek Olaylar ve Örnek Video: “En Zor Durumda Bile Empatik İletişim Kurabilmek”
 • Empati Gerçekten Nedir?
 • Önce Anla, Sonra Anlat!
 • Doğru Anlamak İçin: Etkili Dinlemek

o   Test: Nasıl Bir Dinleyiciyiz?

o   Nasıl İyi Bir Dinleyici Olabiliriz?

o   Etkili Dinleme Süreci: Odaklan- Yansıt – Özetle

o   Zihni Boşaltıp Bütün Varlığımızla Dinlemek

 

KENDİMİZİ DOĞRU VE ETKİLİ İFADE EDEBİLMEK

 

 • Oyun: Ne Söylediğimiz mi, Nasıl Söylediğimiz mi?
 • Takım Oyunu: “Bütünü Oluşturmak”- Kendimizi Nasıl Daha İyi İfade Edebiliriz?
 • Düşünceleri İnşa Etmek ve Anlaşılır Anlatım Kullanmak
 • Örnek Olay: “Stres Düzeyimi Artıran Olumsuz Hayalim...”
 • Uygulama: “İç Eleştirmenim...”
 • Söz Söyleme Sanatı: Kelimelerin Gücü – Geribildirim mi, Yergi mi?
 • Çatışmaya Yol Açan “Yasak Sözcükler”
 • Zor İnsanları Dahi Olumlu Etkileyen “Sihirli Sözcükler”
 • Zor Durumlarda Empatik İletişim ve “Ben” Dilinin 4 Adımını Başarmak

o   Gözlem

o   Duygular

o   İhtiyaçlar

o   İstekler

 

MÜZAKERE TEKNİKLERİ VE İKNA

 

 • Müzakere Nedir ve Neden Yapılır?
 • Müzakere Durumunun Özellikleri
 • Çatışmalı Durumlarda Yaklaşım Biçimleri ve Müzakere Tarzları
 • Müzakerede Farklı Stratejiler ve Taktikler
 • Hangi Müzakere Tarzı/Stratejileri/Taktikleri Hangi Koşullarda Kullanılmalı?
 • İknayı Başarmanın Bileşenleri
 • Kazan – Kazana Yönelik Problem Çözme Yaklaşımı ve Sürecin Adımları
 • İşbirliğine Yönelik / Bütünleyici Müzakerenin Güçlükleri ve Aşma Yolları
 • Kurumlarda Çatışmanın Çözümlenmesi, Olumsuz Sonuçlarının Azaltılması ve İletişimleri Geliştirmek İçin Kullanılan Diğer Teknikler ve Öneriler

 

MOTİVASYON VE GERİBİLDİRİM

 

 • Motivasyon Ne Anlama Geliyor?
 • Motivasyonun Yönetici ve Çalışanlar Açısından Önemi
 • Motivasyonu Etkileyen Faktörler ve Türkiye Toplumu Açısından Geçerlilikleri: Araştırma Sonuçları
 • Nasıl Motive Edilir? Motivasyon Nasıl Kırılır?
 • Liderlik Tarzı ve Motivasyon
 • Beni Neler Motive Eder?: Bir Uygulama ve Sonuçların Değerlendirilmesi
 • Daha Yüksek Bir Ücret mi? Değer Verilmek mi?
 • Hepimiz Farklıyız!
 • Çalışanların Motivasyonunu Artırmaya Yönelik Araçlar ve Bunlardan Etkin Yararlanma Yolları
 • Performansa Dayalı Ücret Sistemi
 • Bilgi ve Becerilerin Ödüllendirilmesi ve Prim Uygulaması
 • Parasal Olmayan Ödüller
 • Geribildirimin Motivasyonda Önemi
 • Test: Jo – Harry Penceresi
 • Örnek Video: Kaç Tane Ejderha?
 • Takım Oyunu: Birbirimizi Nasıl Algılıyoruz?
 • Geribildirim Vermek ve Almak
 • Örnek Uygulamalar: Geribildirim Verme Uygulamaları
 • Kendimizi Motive Etmek...
 • Egzersiz: Özgüven Geliştirme Alıştırması
 • Örnek Video: “Asla Pes Etme”
 • Geliştiren ve Yüreklendiren Dil: Sana İhtiyacım Var
 • Örnek Olay: Nelerimizin Var Olduğunun Farkında Olmak
 • Uygulama: “Takdir Etmeyi Öğreniyorum”
 • Egzersiz: “Motivasyona Yönelik Eylem Planı”

 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

 • Alışkanlıkları Değiştirmek ve Sürekli Gelişmek
 • Sontest
 • Öntest – Sontest Sorularının Yanıtlanması ve Gelişimin Değerlendirilmesi
 • Program Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?:

 

Yöneticiliğe yeni adım atanlar, yönetici adayları ve yönetici olarak kariyer yapmak, lider yöneticilik becerilerini geliştirmek isteyen herkes.

 

Materyaller:

 

Programın sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ” verilecektir. Başlama Tarihi: 14.06.2018

 Bitiş Tarihi: 15.06.2018

 Saat: 09:30 - 17:00

  Yer: İstanbul

  Eğitmen: Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu, Nazlı Eda Yavuz, Onat Totuk, Özgür Demren, Serdar Tan

  Katılım Ücreti: 1700 TL + KDV

  Süre: 4 GünBaşvuru Formu Bilgi Talep EtNasıl Katılacaksınız?
Toyota - LGP 2015


php/get-events.php must be running.
loading...