Eğitim Takvimi

 

Eğitim Takvimi Liste Görünümü


Başvuru Formu Bilgi Talep EtNasıl Katılacaksınız?    OPERASYONEL LİDERLİK BECERİLERİMİ GELİŞTİRİYORUM

 

 Eğitim DetaylarıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları:

 

Birinci kademe yöneticilerden, hem takımın bir üyesi hem de takımın yöneticisi olarak,

 

 • Bir yandan istenen sonuçları yakalamak / hedeflere ulaşmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için teknik yetkinliklerini etkili kullanarak işi ve kaynakları yönetmeleri,
 • Diğer yandan çalışanların aralarında takım ruhu geliştirmeleri ve etkin ve adil bir iş bölümü yapabilmeleri,
 • Etkili iletişim kurarak zor durumların üstesinden gelebilmeleri,
 • Ve hem kendilerinin hem de çalışanların motivasyonlarını yüksek tutmaları

beklenmektedir.

 

Bu program da onlara hem bu yönetsel yetkinlikleri etkileşimli ve uygulamalı bir ortamda kazandırmayı amaçlamış, hem de kişisel gelişimlerine de destek olacak biçimde hazırlanmış bir programdır.

 

Neler Paylaşacağız?

 

DEĞİŞEN YÖNETİM ANLAYIŞI

 

 • Dünya Nereye Gidiyor ve Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
 • Geleceğin Şirketleri ve Bu Şirketlerde Yönetim Anlayışı Nasıl Olacak?
 • Rekabet Edebilmek İçin Başarılması Gereken 3 Temel Kriter: Kalite-Fiyat-Hız
 • Tercih Edilen Olmak İçin: “Fark Yaratmak”
 • Fark Yaratmak İçin 21. Yüzyıl Yönetim Anlayışında Neler Öne Çıktı?
 • Yarına Kimler Kalacak?
 • Yöneticinin Farkı: Model Olmak

 

OPERASYONEL LİDER OLMAK

 • Yönetim Ne Demektir ve Yöneticiden Neler Beklenir?
 • Operasyonel Liderlik Becerilerinden Neleri Kastediyoruz?
 • İnsan Yönetmeye Hazır mısınız?
 • Liderleri Lider Yapan 4 Temel Fark Nelerdir?

 

YÖNETİCİLERİN SIK YAPTIKLARI HATALAR

 • Örnek Olay: Yönetim Sanatı
 • Yönetememe Hastalığının Belirtileri – Yöneticilerin Sık Yaptıkları Hatalar ve Kaçınma Yolları
 • Yönetici Yetkinlikleri
 1. Kendini Yönetmek
 2. Takımını Yönetmek
 3. İşi Yönetmek
 4. Birlikte Çalışmayı, İşbirliğini Yönetmek
 • Çağdaş Yöneticilerden Beklenen 2 Temel Yetkinlik: Problem Çözmek ve Adam Yetiştirmek
 • Testler, Örnek Olaylar ve Oyunlar

 

KENDİMİZİ YÖNETMEK

 

 • İnsan Nasıl Bir Varlıktır?
 • Beynimiz Nasıl Çalışıyor?
 • Biz Bilinci’nin Anlamı ve Biz Bilinci Oluşturmanın Önündeki Engeller
 • İnsanlara ve Katkılarına Değer Vermek
 • Örnek Olay: “İnsan Düşüncelerinin ve Davranışlarının Karmaşıklığı, Düşüncelerimizi ve Davranışlarımızı Etkileyen Etmenler”
 • Kişiliğin Düşünceler, Davranışlar, İletişimler Üzerindeki Etkisi
 • Test: “Kişilik Profili” - Kendimizi Tanıyalım
 • Farklı Kişilik Profillerinin İletişim Biçimleri
 • Hiç Kimseyi Değiştiremeyiz, Değiştirebileceğimiz Tek Kişi Kendimiziz
 • Kendimizi Yönetme Sorumluluğunu Almak

 

TAKIMI VE TAKIM İÇİNDEKİ FARKLI ÜYELERİ YÖNETMEK

 

 • Video: Balıklardan Ders Almak...
 • Takım Olmak Demek...
 • Takım Çalışmasının Amaçları ve Yararları Nelerdir?
 • Takım Oyunu: Kazan – Kazan Yaklaşımı
 • Takım Kurma Aşamaları ve Her Aşamada Takım Liderinin ve Üyelerin Sorumlulukları
 • Performansın Bileşenleri: Hedef + Yetkinlik + Motivasyon
 • Test: “Liderlik Profilim”
 • Durumsal Liderlik ve Üyelerin Yetkinlik ve Motivasyon Düzeylerine Göre Etkili Lider Davranışları
 • Örnek Olay Çözümlemeleri
 • Video: Başarılı ve Başarısız Takımlardan Örnekler
 • Grup Çalışması: “Etkin Takımlar...”- Performansı Yüksek Takımların Özellikleri
 • Test: “Takımınızın Rekabet Gücü Ne Düzeyde?”
 • İletişimi, İşbirliğini, Güveni ve Motivasyonu Geliştirmeye Yönelik Oyunlar

 

İŞİ, KAYNAKLARI VE ZAMANI YÖNETMEK

 

 • Zaman ve Zaman Yönetimi Kavramları
 • Zamanı Yönetmek Demek, Yaşamımızı Yönetmek Demek...
 • Test: Yaşamınızı Yönetmede Ne Kadar Başarılısınız?
 • Özdeğerlendirme: “Zamanı Etkili Kullanmada Ne Kadar Başarılısınız?”
 • Yaşamımızdaki Zaman Tuzakları ve Baş Etme Teknikleri
 • Zamanı / Kendimizi Yönetmeye Nereden Başlamalıyız?
 • Nereye Gideceğimizi Bilmezsek Bizi Oraya Hiçbir şey Götüremez
 • SMART Hedef Belirlemek
 • Öncelikleri Doğru Belirlemek
 • Kaynakları Etkili Yönetmek
 • Takım Oyunu: Birlikte Hedeflerimizi, Önceliklerimizi ve Gerekli Kaynakları Belirleyelim
 • Planlama, Önemi ve Türleri
 • PUKÖ Çevrimi ve Planlamanın Adımları
 • Takım Oyunu: Birlikte İşi ve Kaynakları Planlayalım
 • Önceliklerimizi Nasıl Belirlemeliyiz?: Acil İş mi, Önemli İş mi?
 • Kişisel Enerjimizin Yüksek Olduğu Zamanların Farkına Varmak
 • Takım Oyunu: “Kişisel Ajandamı / Takımımın Ajandasını Planlıyorum...”
 • Takip ve Sonuçlandırma: Hedef Odaklı Çalışmak, Planlanan İşlerin Sonuçlarını Değerlendirmek ve İyileştirme Yapmak
 • Zaman Tasarrufu Sağlayan Araçlardan Yararlanmak ve Alışkanlıkları Değiştirmek
 • Takım Oyunu: “Yeni Ürün Tasarımı”: Zaman Baskısı Altında Performans Gösterebilmek
 • Zaman Yönetiminde ve Takım Çalışmasında Toplantıların Yeri ve Önemi
 • Toplantılardan En Yüksek Yararın Sağlanması İçin Yapılması Gerekenler

 

İLİŞKİLERİ, ZOR DURUMLARI VE ZOR İNSANLARI YÖNETMEK

 

 • Neden Çatışma Yaşarız?
 • Çatışma, Zorlanma ve Engellenme Nedir?
 • Kurumlarda Çatışma Olması, Nelere İşarettir?
 • Çatışma Hangi Olumsuz Sonuçlara Neden Olur?
 • Çatışmanın Yararı Var mı?
 • Önce Kendimizle Çatışırız
 • Video: Yeni Arabam
 • Test: Öfkelenince Ben…
 • Stresin Faydası Var mıdır?
 • Stresli Durumlarda Beynimiz Nasıl Çalışır?
 • Stres Ne Zaman Tehlikelidir?
 • Stresi Etkili Yönetmek İçin Üç Aşamalı Reçete…
 • Kişiliğim, Stres Eğilimimi Nasıl Etkiliyor?
 • Durum Üzerinde Çekişmemek ve İnsanları Problemlerden Ayrı Tutmak
 • Rol Oynama: Kişiselleştirme
 • Kişilere Değil Problemlere ve Çözümlerine Odaklanmak
 • Zihni Meşgul Eden, Çatışmaya Neden Olan Kalıp Düşüncelerimiz
 • Farklılıkları Kabul Edelim
 • Akılsız Duyguların Cezasını Kararlar Çeker!
 • Egzersiz: Öfke ile Başa Çıkabilmek için Kişisel Kontrol Stratejisi
 1. Beynimizi Yönetmek Mümkün mü?: Amigdalayı Yönetmek!
 2. 4 Düşün, 1 Söyle
 • Örnek Olaylar ve Örnek Video: “En Zor Durumda Bile Empatik İletişim Kurabilmek”
 • Empati Gerçekten Nedir?
 • Önce Anla, Sonra Anlat!
 • Doğru Anlamak İçin: Etkili Dinlemek
 1. Test: Nasıl Bir Dinleyiciyiz?
 2. Nasıl İyi Bir Dinleyici Olabiliriz?
 3. Etkili Dinleme Süreci: Odaklan- Yansıt – Özetle
 4. Zihni Boşaltıp Bütün Varlığımızla Dinlemek

 

KENDİMİZİ DOĞRU VE ETKİLİ İFADE EDEBİLMEK

 

 • Oyun: Ne Söylediğimiz mi, Nasıl Söylediğimiz mi?
 • Takım Oyunu: “Bütünü Oluşturmak”- Kendimizi Nasıl Daha İyi İfade Edebiliriz?
 • Düşünceleri İnşa Etmek ve Anlaşılır Anlatım Kullanmak
 • Örnek Olay: “Stres Düzeyimi Artıran Olumsuz Hayalim...”
 • Uygulama: “İç Eleştirmenim...”
 • Söz Söyleme Sanatı: Kelimelerin Gücü – Geribildirim mi, Yergi mi?
 • Çatışmaya Yol Açan “Yasak Sözcükler”
 • Zor İnsanları Dahi Olumlu Etkileyen “Sihirli Sözcükler”
 • Zor Durumlarda Empatik İletişim ve “Ben” Dilinin 4 Adımını Başarmak
 1. Gözlem
 2. Duygular
 3. İhtiyaçlar
 4. İstekler
 • Çatışmalı Durumlarda Yaklaşım Biçimleri ve Müzakere Tarzları
 • Müzakerede Farklı Stratejiler ve Taktikler
 • Hangi Müzakere Tarzı/Stratejileri/Taktikleri Hangi Koşullarda Kullanılmalı?
 • İknayı Başarmanın Bileşenleri
 • Kazan – Kazana Yönelik Problem Çözme Yaklaşımı ve Sürecin Adımları

 

MOTİVASYON VE GERİBİLDİRİM YOLUYLA PERFORMANSI GELİŞTİRMEK

 

 • Motivasyon Ne Anlama Geliyor?
 • Motivasyonun Yönetici ve Çalışanlar Açısından Önemi
 • Motivasyonu Etkileyen Faktörler ve Türkiye Toplumu Açısından Geçerlilikleri: Araştırma Sonuçları
 • Nasıl Motive Edilir? Motivasyon Nasıl Kırılır?
 • Liderlik Tarzı ve Motivasyon
 • Beni Neler Motive Eder?: Bir Uygulama ve Sonuçların Değerlendirilmesi
 • Daha Yüksek Bir Ücret mi? Değer Verilmek mi?
 • Hepimiz Farklıyız!
 • Çalışanların Motivasyonunu Artırmaya Yönelik Araçlar ve Bunlardan Etkin Yararlanma Yolları
 • Geribildirimin Motivasyonda Önemi
 • Test: Jo – Harry Penceresi
 • Takım Oyunu: Birbirimizi Nasıl Algılıyoruz?
 • Geribildirim Vermek ve Almak
 • Örnek Uygulamalar: Geribildirim Verme Uygulamaları
 • Kendimizi Motive Etmek...
 • Egzersiz: Özgüven Geliştirme Alıştırması
 • Örnek Video: “Asla Pes Etme”
 • Geliştiren ve Yüreklendiren Dil: Sana İhtiyacım Var
 • Örnek Olay: Nelerimizin Var Olduğunun Farkında Olmak
 • Uygulama: “Takdir Etmeyi Öğreniyorum”
 • Egzersiz: “Motivasyona Yönelik Eylem Planı”

 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

 • Alışkanlıkları Değiştirmek ve Sürekli Gelişmek
 • Sontest
 • Öntest – Sontest Sorularının Yanıtlanması ve Gelişimin Değerlendirilmesi
 • Program Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?

 

Birinci kademe yöneticiler, yönetici adayları ve yönetici olarak kariyer yapmak, lider yöneticilik becerilerini geliştirmek isteyen herkes.

 

Materyaller:

 

Programın sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir. Başlama Tarihi: 01.06.2018

 Bitiş Tarihi: 03.06.2018

 Saat: 09:30 - 17:00

  Yer: İstanbul

  Eğitmen: Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu, Nazlı Eda Yavuz, Serdar Tan

  Katılım Ücreti: 1300 TL + KDV

  Süre: 3 GÜNBaşvuru Formu Bilgi Talep EtNasıl Katılacaksınız?
AISIN - 2015


php/get-events.php must be running.
loading...