Eğitim Takvimi

 

Eğitim Takvimi Liste Görünümü


Başvuru Formu Bilgi Talep EtNasıl Katılacaksınız?    PROBLEM ÇÖZME VE KARAR ALMA

 

 Eğitim DetaylarıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları:

 

Tek bir pazar haline dönüşen dünya ticaretinde başarılı olabilmek, problemlerin süratle ve doğru olarak çözülmesini gerekli kılıyor. Bu eğitimde, katılımcılara doğru karara, en kısa zamanda, nasıl ulaşabileceğinin yolları gösteriliyor.

 

Bu program sonunda katılımcılar;

 

 • Problemli durumlara karşı duygusal tepkileri tanıyarak özdeğerlendirme yapacaklar,
 • Problem çözme sürecinin tüm adımlarını inceleme, her adımda örnek uygulamalarla becerilerini geliştirme fırsatı bulacaklar,
 • Problem çözmede kullanılan teknikleri tanıyarak örnek uygulamalar yoluyla bu teknikleri kullanma ve karşılaştıkları problemleri daha hızlı ve etkili çözme ve karara varma becerilerini geliştirebilecekler,
 • Önceki uygulamaları hakkında özdeğerlendirme yaparak, kurum için artı değer yaratacak biçimde problem çözme becerilerini sürekli geliştirmek yönünde olumlu tutum geliştireceklerdir.

 

Neler Paylaşacağız?:

 

 • Problemli Durumlara Bakış Açımız

o   Problem Nedir? Neler Problemdir? Neler Değildir?

o   Problemlere Bakış Açımız

o   Problem Çözme Sürecini Etkileyen Duygusal Tepkiler ve Kalıplaşmış Düşüncelerimiz

o   Örnek Olay: “Kurabiye Hırsızı”- Suçlamadan Önce Durumu Anlamak Gerek

o   Durum Üzerinde Çekişmemek ve İnsanları Problemlerden Ayrı Tutmak

o   Rol Oynama: “Apartman Sakini ve Yönetici” – Kişiselleştirme

o   Biz Hedef Değil, Profesyonel Sorun Çözücüyüz

o   Kelimelerin Gücü: Problemli Durumlarda Yasak ve Sihirli Sözcükler

 

 • Problemi Çözmek İçin Önce “Düşünmek” ve “Bilgi Toplamak” Gerek

o   Örnek Olay: “Arabam Neden Çalışmıyor?” – Analitik Düşünceye Önem Vermek

o   Örnek Olay: “9,5 TL’ye…” ve “9 nokta”– Yaratıcı Düşünmek

o   Takım Oyunu: Çölde Yaşam Savaşı ve Sunumlar

 

 • Problemi Çözme ve Karar Alma Teknikleri

 

o   Fikir Üretme Teknikleri (Beyin Fırtınası, Gordon, Phillips 66 Buzz, Ters Çevirme, Altı Şapkalı Düşünme, Odak Grup, Mülakat)

 

o   Bilgi Toplama ve Analiz Teknikleri (Anket, Çetele, Kontrol Çizelgesi Histogram, Dağılım Diyagramı, Pareto, Hareket Diyagramı, Akış Diyagramı, Balık Kılçığı, Ağaç Diyagramı, İlgi Diyagramı, Güç Alan Analizi, Kepner Tregoe)

 

o   Önceliklendirme ve Karar Alma Teknikleri (İlişki Diyagramı, Nominal Grup Tekniği, Çoklu Oylama, Etkinlik Analizi)

 

o   Teknikler Hangi Konularda Yardımcı Olabilir, Hangi Konularda Yardımcı Olamaz?

 

 • Problem Çözme Basamakları

 

o  Problemin ve Amacın Doğru Tanımı

§  Örnek Teknikler: Beyin Fırtınası ve Gordon, Tekniklerin Tanıtımı ve Örnekler

§  Örnek Uygulama - Takım Oyunu: Belirsizlik Ortamında Yatırım Oyunu

 

o  Veri Toplama ve Nedenlerin Analizi

§  Örnek Teknikler: Çetele, Kontrol Çizelgeleri, Histogram, Dağılım Diyagramı, Hareket Diyagramı, İlişki Diyagramı, Ağaç Diyagramı (Neden – Neden) ve Örnekler

§  Örnek Olay: Kül Yutmamak - Ne Kadar Kolay Aldatılabiliyoruz?

§  Her Yerden Gelen Bilgiye Açık Olmak – Objektiflik

§  Örnek Olay: Bilge –Köpek ve Gölet

§  Örnek Olay: Durumu Yerinde Görmek Gerek – Ne Kadar Müşteri Odaklısınız?

§  Örnek Olay: Basit Düşünmek

§  Problemi Daha İyi Anlamak İçin Sınıflandırmak

§  Kullanılabilecek Teknikler: Kepner Tregoe

§  Örnek Olay: Bir Havayolunun Yaşadıkları

§  En Temel Nedenlere İnmek İçin: Pareto Analizi Örneği

§  Problemi Tüm Yönleriyle Görmek İçin: Balık Kılçığı Örneği

 

o  Çözüm Seçeneklerini Ortaya Koymak

§  Olumsuz Deneyimler Tuzağına Düşmemek

§  Örnek Olaylar: Öğrenilmiş Acizlik ve Balık Hikayesi, Olumsuz İçsel Konuşmalar, Edison ve 3M

§  Örnek Teknikler: Phillps 66 Buzz, İlgi Diyagramı, Ters Çevirme, Ağaç Diyagramı (Neden – Nasıl, Nasıl – Nasıl)

 

o  Her Seçeneğin Avantaj ve Dezavantajlarını Belirlemek

§  Örnek Teknikler: Güç Alanı Analizi, 6 Şapkalı Düşünme Örnekleri

 

o  Çözüm Seçeneğine Karar Vermek

§  Örnek Teknikler: Nominal Grup Tekniği, Çoklu Oylama, Dengeleme, Etkinlik Analizi Örnekleri

§  Başarılı Karar Vermenin Önündeki Engeller

§  Kabul Edilebilir Olan mı, Doğru Olan mı?

§  İyi Bir Karar

§  Kararın İçine Eylemi Dahil Etmek: 5 N – 1 K ve Gantt Şeması

 

o  Kararın Sonuçlarını Değerlendirmek ve PUKÖ Çevrimi

 

 • Uygulama: Müşteri Şikayetine Yönelik Problem Çözme Uygulaması
 • Uygulama: 2025 yılında Şirketim – Takım Halinde Karar Verme Uygulaması ve Katılımcıların Sunumu
 • Alışkanlıkları Değiştirmek ve Sürekli Gelişmek
 • Program Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?:

 

Problemli durumları etkili yönetmek ve daha etkili, başarılı ve mutlu olmak isteyen herkes

 

Materyaller:

 

Programın sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP” ve “KATILIM BELGESİ” verilecektir. Başlama Tarihi: 09.06.2018

 Bitiş Tarihi: 10.06.2018

 Saat: 09:30 - 17:00

  Yer: İstanbul

  Eğitmen: Ayşe Demirbaş, Serdar Tan, Eda Halamoğlu

  Katılım Ücreti: 885 TL + KDV

  Süre: 2 günBaşvuru Formu Bilgi Talep EtNasıl Katılacaksınız?
SATSO - ARALIK 2015


php/get-events.php must be running.
loading...