Eğitim Takvimi

 

Eğitim Takvimi Liste Görünümü


Başvuru Formu Bilgi Talep EtNasıl Katılacaksınız?    SUNUM BECERİLERİMİ GELİŞTİRİYORUM

 

 Eğitim DetaylarıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları:

 

İş dünyasında pek çok kez, bir grup karşısına, belli bir konuyu ya da düşünceyi sunmak amacıyla çıkıyor ve onları bilgilendirmek durumunda kalıyoruz. Ancak, farkında olmadan, bazen heyecanımız ve güvensizliğimizi sesimize yansıttığımızdan dolayı, bazen doğru kelimeleri bulamadığımız için ya da beden dilimizle verdiğimiz olumsuz mesajlar v.b. nedenlerle istediğimiz sonuca ulaşmakta güçlük çekebiliyoruz. İşte bu program, sesimizi, kelimeleri ve beden dilimizi doğru ve etkileyici biçimde kullanarak konuşmalarımızın daha etkili bir hale dönüştürülmesini sağlamak üzere, katılımcılarda “Beceri” geliştirmeye yönelik geliştirilmiş bir programdır.

 

Bu program sonunda katılımcılar;

 

 • Sunumları sırasında katılımcıları doğru anlama konusunda dinleme, soru sorma ve empati kurma becerilerini geliştirecekler, kelimeleri, ses ve nefeslerini, beden dillerini doğru kullanıp doğru, güzel ve etkileyici konuşma yaparak kendilerini doğru ve etkili biçimde ifade edebilmenin temel gerekleri konusunda bilgi sahibi olacak ve uygulamalarla bu becerilerini geliştirme olanağı bulacaklar,
 • Etkili bir sunum gerçekleştirmek için gereken 6 adımı benimseyerek ve bu adımlara uygun hareket ederek daha etkili eğitim amaçlı sunumlar yapabilecekler,
 • Sunumlarında katılımcıların aktif olmasının öneminin farkındalığıyla sunumlarında katılımcıların aktif olduğu çeşitli yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanabilecekler,
 • Kendilerini daha iyi tanıyacaklar, sahne korkuları azalacak, özgüvenleri ve motivasyonları artacak,
 • Ve önceki uygulamaları hakkında özdeğerlendirme yaparak, kurum için artı değer yaratacak biçimde kendilerini, sunumlarını ve kurumlarını sürekli geliştirmek yönünde olumlu tutum geliştirebileceklerdir.

 

Neler Paylaşacağız?:

 

SUNUMDA İLK İZLENİM, KİŞİSEL İMAJ VE BEDEN DİLİ

 

 • Sunumdaki Başarı İle Kişisel İmajın Nasıl Bir İlişkisi Var?
 • Takım Oyunu: “Hangisinin Mesleği Hangisi?”
 • Görünüşünüz İç Dünyanızın Yansımasıdır: Dış Görünüş ve Kişisel Bakım
 • Profesyonel Yaşamda İmaj Kırıcılar
 • İletişimde Beden Dilinin Önemi ve Özellikleri
 • Sözsüz İletişim: Görüntüleri ve Beden Dilini Doğru Okumak
 • Egzersiz: “Beden Dilimiz Neler Anlatıyor?”
 • Sahne Korkusu ve Bedene Yansımaları
 • Poz-Postür
 • Göz Kontağı
 • Mimik Kullanımı
 • El ve Kollardaki Rahatsızlık İçin Konuşmacıya İpuçları, Teknikler
 • Ağırbaşlılık ve Soğukkanlılık
 • Güven Vermek
 • Doğallığın Sırları
 • Dinleyicinin Tepkisini Ölçme
 • Bir Tatlı Gülümseme…

 

DİKSİYON

 

 • Diksiyon Nedir?
 • Diyafram Kullanımı

o   Soluma ve Nefes Almanın Öğrenimi

o   Doğru Nefes Alma ve Diyafram Kullanımı

 • Artikülasyon

o   Artikülasyon Bozuklukları

o   Dil, Diş ve Dudakların Konuşmadaki Önemli Rolü

o   Dudak Tembelliği

 • Fonetik

o   Yanlış Kullanılan Kelimelerin Öğrenilmesi

o   Harflerin Okunuş Özellikleri

o   Sözcüklerin Doğru Şekilde Çıkarılması

o   Konuşma ve Yazı Dili Farkları - Türkçe Yazıldığı Gibi Okunmayan Bir Dildir…

 • Tonlama, Vurgu ve Durak
 • Söyleme ve Konuşma Kusurları

o   Tutukluk, Heyecan, Kekemelik, Harf Değiştirme

o   Duraksayarak Konuşma

o   Yanlış Ton Vurgu ve İfade Kullanımları

o   Tutukluğu Gidermeğe Yönelik Okuma Parçalarının Çalışılması ve Hataların Tespitiyle Tekrar Uygulamaları

 

İZ BIRAKAN, ETKİLİ BİR SUNUM İÇİN

 

 • Etkili Sunum İçin 6 Adım
 • Sunumdan Önce Yapılması Gerekenler
 • Dinleyici Kitlesinin Analizi
 • Konuşma Metninin Özellikleri ve Doğru Kelimeleri Seçmek
 • Konuşma Provası
 • Konuşma Öncesi Yüz Kaslarının ve Konuşma Uzuvlarının Isıtılması
 • Sahne Korkusunu Yenmek ve Heyecanı Pozitife Çevirmek, Cesaret, Güven Kazanımı
 • Sunum Sırasında Yapılması Gerekenler
 • Sunum Yapılacak Ortamın, Oturma Düzeninin, Araç - Gerecin ve Çevrenin Yönetimi
 • Söze Başlamak
 • Canlılık, Akıcılık, Açıklık, Enerji, Hız ve Mizah
 • Katılımcıların Sorularına Yanıt Vermek ve Hazır Cevaplılık
 • Grup Dinamiğinin Yönetimi ve Zor İnsanlarla Başa Çıkabilmek
 • Sunum Sırasında Bizi Bekleyen Tuzaklar ve Üstesinden Gelebilmek
 • Sözü Noktalamak

 

VİDEOLU UYGULAMALAR

 

 • Örnek Sunum Hazırlama, Sunma ve Değerlendirme Çalışması
 • Katılımcıların Hazırladıkları Eğitim Programlarının Uygulanması, Videoya Kaydedilmesi ve Değerlendirilmesi

 

DEĞERLENDİRMELER VE KAPANIŞ

 

 • Program Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?:

 

Yetişkinlere yönelik sunum yapan ve / veya yapacak olan herkes.

 

Materyaller:

 

Programın sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir. Başlama Tarihi: 12.05.2018

 Bitiş Tarihi: 13.05.2018

 Saat: 09:30 - 17:00

  Yer: İstanbul

  Eğitmen: Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu, Mustafa Sancak, Pınar Gordie

  Katılım Ücreti: 885 TL + KDV

  Süre: 2 GünBaşvuru Formu Bilgi Talep EtNasıl Katılacaksınız?
WAVIN PILSA A.Ş. 2017


php/get-events.php must be running.
loading...