MAVİ YAKA ÇALIŞANLARA ÖZEL GELİŞİM PROGRAMLARI İÇİN...


MAVİ YAKA ÇALIŞANLARA ÖZEL GELİŞİM PROGRAMLARI. www.poet.com.tr

 

Eğitim Takvimi

 

Eğitim Takvimi Liste Görünümü


Başvuru Formu Bilgi Talep EtNasıl Katılacaksınız?    ZAMAN YÖNETİMİ YOLUYLA PERFORMANS GELİŞTİRMEK

 

 Eğitim DetaylarıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları:

 

Zaman, her birimiz için sadece kendi ömrümüzle sınırlıdır. Zamanı boşa harcamak, hayatı boşa harcamaktır.

 

Bu program da, katılımcılara bir yandanzamanı etkin biçimde kullanabilme becerileri geliştirmeyeyönelik ilke, yöntem ve teknikleri, bol örnek ve uygulamalarla yaşayarak paylaşmalarını sağlayacak ortam hazırlamayı amaçlayan “beceri geliştirme” amacıyla hazırlanmış bir atölye çalışmasıdır.

 

Bu program sonunda katılımcılar;

 

 • Hızla değişen yaşam ve iş dünyası koşullarında kendi rollerini ve bakış açılarını yeniden yapılandırabilecekler,
 • Kendi planlama, organizasyon ve zaman yönetimi konularındaki yetkinliklerini değerlendirerek olumlu ve gelişime açık yönlerinin farkına varabilecekler,
 • Hedef koyma ve hedeflerine hizmet edecek şekilde öncelikleri ve kaynakları doğru belirleme yetkinliklerini geliştirecekler,
 • Planlama adımlarını öğrenerek gerek bireysel gerekse takım halindeki çalışmalarını planlama adımlarına uygun biçimde planlayabilecekler,
 • Planlama ve zaman yönetiminde kullanabilecek PUKÖ, PERT, GANTT tekniklerini, amaçlarını ve faydalarını tanıyarak gerek bireysel gerekse takım halindeki faaliyetlerinde bu teknikleri hayata geçirme konusunda olumlu tutum geliştirecekler,
 • Zaman baskısı altında yüksek performans gösterme becerilerini geliştirecekler,
 • Kendilerini daha iyi tanıyacaklar ve daha değerli hissedecekler, özgüvenleri ve motivasyonları artacak,
 • Örnek olay, grup çalışması, oyunlar yoluyla öğrendiklerini sınayacaklar,

 

Ve böylelikle, değişimin talep ettiği zaman yönetimi yetkinliği konusunda kendilerini yeniden yapılandırarak daha mutlu, daha başarılı ve daha etkili olma yolunda önemli adımlar atacaklardır.

 

Neler Paylaşacağız?:

 

 • Tanışma ve Öntest

 

HERŞEY DEĞİŞİYOR

 

 • Dünya Nereye Gidiyor ve Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
 • Geleceğin Şirketleri ve Bu Şirketlerde Müşteriye Bakış Açısı Nasıl Olacak?
 • Rekabet Edebilmek İçin 3 Temel Kriter: Kalite – Fiyat - Hız
 • Yarına Kimler Kalacak?
 • Zaman Neden Günümüzde Daha Önemli?
 • Olayları ve İnsanları Değiştiremeyiz, Değiştirebileceğimiz Tek Kişi Kendimiziz
 • Yapıcı (Proaktif) ve Tepkisel (Reaktif ) İletişim ve Yaklaşım Biçimleri

 

PERFORMANS YÖNETİMİ

 

 • Performans Ne Demektir?
 • Performans Yönetimi Nedir? Ne Değildir?
 • Performans Yönetimi Çevrimi
 • Performans Yönetimi Seviyeleri
 • Performansın Bileşenleri: Hedef + Yetkinlik + Motivasyon
 • Performansın Tanımlanması

 

ZAMAN YÖNETİMİ

 

 • Zaman ve Zaman Yönetimi Kavramları
 • Zamanı Yönetmek Demek, Yaşamımızı Yönetmek Demek...
 • Test: Yaşamınızı Yönetmede Ne Kadar Başarılısınız?
 • Özdeğerlendirme: “Zamanı Etkili Kullanmada Ne Kadar Başarılısınız?”
 • Yaşamımızdaki Zaman Tuzakları ve Baş Etme Teknikleri
 • Zamanı / Kendimizi Yönetmeye Nereden Başlamalıyız?
 • Çok Çalışmak mı? Etkin / Değer Yaratan Çalışmak mı?

 

HEDEFLERİ VE ÖNCELİKLERİ BELİRLEMEK

 

 • Nereye Gideceğimizi Bilmezsek Bizi Oraya Hiçbir şey Götüremez
 • SMART Hedef Belirlemek
 • Öncelikleri Doğru Belirlemek
 • Kaynakları Etkili Yönetmek
 • Uygulama:Birlikte Hedeflerimizi, Önceliklerimizi ve Gerekli Kaynakları Belirleyelim
 • Uygulama:Çölde Yaşam Savaşı

 

PLANLAMA

 

 • Planlama ve Önemi
 • Planlama Türleri
 • PUKÖ Çevrimi ve Planlamanın Adımları
 • PERT Analizi ve GANTT Şeması
 • Uygulama:Birlikte Planlayalım

 

ÖNCELİKLERE GÖRE KİŞİSEL VE KURUMSAL AJANDA YÖNETİMİ

 

 • Önceliklerimizi Nasıl Belirlemeliyiz?: Acil İş mi, Önemli İş mi?
 • Kişisel Enerjimizin Yüksek Olduğu Zamanların Farkına Varmak
 • Uygulama:“Kişisel Ajandamı / Takımımın Ajandasını Planlıyorum...”
 • Takip ve Sonuçlandırma: Hedef Odaklı Çalışmak, Planlanan İşlerin Sonuçlarını Değerlendirmek ve İyileştirme Yapmak
 • Zaman Tasarrufu Sağlayan Araçlardan Yararlanmak ve Alışkanlıkları Değiştirmek
 • Uygulama:“Yeni Ürün Tasarımı”: Zaman Baskısı Altında Performans Gösterebilmek
 • Uygulama Sonuçlarını Değerlendirme ve Geribildirimler

 

DEĞERLENDİRMELER VE KAPANIŞ

 

 • Sontest
 • Ön – Sontest Sonuçlarını Karşılaştırma ve Katılımcıların Gelişim Düzeyini Belirlemek
 • Program Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?:

 

Zamanını en etkin biçimde kullanarak başarı yolunda emin adımlarla yürümek isteyen herkes.

 

Materyaller:

 

Programın sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP” ve “KATILIM BELGESİ” verilecektir.

 


 Başlama Tarihi: 15.12.2018

 Bitiş Tarihi: 16.12.2018

 Saat: 10:00 - 17:00

  Yer: İstanbul

  Eğitmen: AYŞE DEMİRBAŞ

  Katılım Ücreti:

  Süre: 2 GünBaşvuru Formu Bilgi Talep EtNasıl Katılacaksınız?
php/get-events.php must be running.
loading...