Eğitim Takvimi

 

Eğitim Takvimi Liste Görünümü


Başvuru Formu Bilgi Talep EtNasıl Katılacaksınız?    Zor İnsanlarla ve Zor Durumlarda İletişim ve İkna

 

 Eğitim DetaylarıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları?:
 

İletişim, yaşamamızın her anının vazgeçilmez bir ögesidir. 21. yüzyıl iş dünyasında da, yapılan iş ne olursa olsun bireylerin başarılarını belirleyen en temel beceridir iletişim. Ve artık hangi görev için olursa olsun bir kurumda çalışan ve/veya çalışacak olan bireylerde aranan birinci sıradaki yetkinliktir. Ancak farklı kişilik profillerine ve farklı iletişim ihtiyaçlarına sahip insanlarla iletişim kurabilme esnekliğine sahip olabilmek pek de kolay değildir.

 

Bu program da, katılımcılara, kendileriyle ve çevrelerindeki farklı kişilik profillerine sahip insanlarla ve zor durumlarda etkili iletişimler kurabilmek ve gerektiğinde onları ikna edebilmek, fikir satıcılığı yapabilmek için gerekli yetkinlikleri, bir atölye çalışması ortamında, etkileşimli ve uygulamalı olarak kazandırmayı amaçlayan, eğlenceli bir oyunla öğrenme programıdır.

 

Bu program sonunda katılımcılar;

 

 • İletişimin başarı ve profesyonellik ile ilişkisinin farkına vararak iletişim yetkinliğini geliştirme yönünde olumlu tutum geliştirecekler,
 • Kendilerini daha iyi tanıyacaklar, daha değerli hissedecekler, özgüvenleri artacak,
 • İletişime geçtikleri farklı sosyal stillere sahip insanları ve iletişim ihtiyaçlarını doğru anlama, onlarla empati kurma, bu amaçla etkili soru sorma, dinleme becerilerini geliştirecekler,
 • İlişkilerinde daha olumlu ve daha esnek yaklaşım geliştirebilecekler,
 • İknanın bileşenleri ve gereklilikleri hakkında kilit bilgiler kazandıracak ve ikna amaçlı iletişimlerinde bu teknikleri kullanma becerilerini geliştirecekler,
 • Önceki uygulamaları hakkında özdeğerlendirme yaparak, kurum için artı değer yaratacak biçimde kendilerini ve ilişkilerini sürekli geliştirmek yönünde olumlu tutum geliştirebileceklerdir.
 
Neler Paylaşacağız?:
 

ZOR İNSANLARI VE FARKLI KİŞİLİK PROFİLLERİNİ ANLAMAK

 

 • Zor Durumlardan ve Zor İnsanlardan Neleri Kast Ediyoruz?
 • Neden Zor Gelir?
 • Kim, Ne Kadar Zor?
 • Başarı ve Gereklilikleri
 • Profesyonellerden Neler Beklenir?
 • İletişim ve İnsan İlişkilerinin Başarıyla Nasıl Bir İlişkisi Var?
 • Dünyadan ve Ülkemizden Araştırma Sonuçları
 • Test:İletişim Becerilerim ve İnsan İlişkilerim Özdeğerlendirme
 • İnsan Nasıl Bir Varlıktır?
 • Örnek Olay: İnsan Davranışlarının Karmaşıklığı
 • Kişilik ve Bileşenleri
 • Zekanın Davranışlar ve Başarı Üzerindeki Etkisi
 • Duygusal Zeka da Nereden Çıktı?
 • Özdeğerlendirme: Benim Duygusal Yeterliğim
 • Beynimiz Nasıl Çalışır?
 • Kendimizi Tanımak ve Doğru Özdeğerlendirmek
 • Test:Kişilik Profili
 • İletişim Çatışmalarına Neden Kalıp Düşüncelerimiz
 • Farklılıkları Kabul Edelim
 • Video: Farklılıkların Gücü...

 

EMPATİYİ BAŞARMAK

 

 • Hayattaki En Temel Amacımız ve İhtiyaçlar
 • Empati Gerçekten Nedir?
 • Kendimizin ve Birbirimizin İhtiyaçlarını ve Duygularını Anlamak
 • Kendimizin ve Birbirimizin İhtiyaçlarını Karşılamazsak Ne olur?
 • Uygulamalar:Farklı Kişilik Profillerinin İhtiyaçlarını Anlamak ve Onların Dilinden Konuşmak

 

İKNA’YI BAŞARMAK

 

 • İkna Yasalarına Bakış
 • İkna’nın  Bileşenleri
 • Uygulamalar:Farklı Sosyal Stillere Fikir Satmak / İkna

 

ZOR DURUMLARDA KENDİMİZİ YÖNETMEK

 

 • Video:Yeni Arabam
 • Test:Öfkelenince Ben…
 • Zor Durumlarda Beynimiz ve Bedenimiz Nasıl Çalışır?
 • Neden Öfkeleniriz?
 • Örnek Olay:Kişiselleştirme
 • Problemler Üzerinde Değil Çözümler Üzerinde Durmak
 • Öfke ile Başa Çıkabilmek için Kişisel Kontrol Stratejisi: Amigdalayı Yönetmek!
 • 4 Düşün, 1 Söyle
 • Çatışmaya Yol Açan “Yasak Sözcükler”
 • Zor İnsanları Dahi Olumlu Etkileyen “Sihirli Sözcükler”
 • En Zor Durumda Bile Empatik İletişim Kurabilmek

 

SORU SORMAK VE DİNLEMEYİ BİLMEK

 

 • Test:“Varsayımlar”: Ne Kadar Araştırmacıyız ya da Ne Kadar Tahminlerimize Dayalı Hareket Ediyoruz?
 • Önce Anla, Sonra Anlat!
 • Soru Sormak Ne Kazandırır?
 • Soru Sorma Teknikleri
 • Doğru Anlamak İçin: Etkili Dinlemek

> Test: Nasıl Bir Dinleyiciyiz?

> Nasıl İyi Bir Dinleyici Olabiliriz?

> Etkili Dinleme Süreci: Odaklan- Yansıt – Özetle

 • Takım Oyunu:Kule’nin Gücü / Anlayabilmek ve Anlaşabilmek

 

 • DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ
 
Kimler Katılmalı?:
 

Farklı sosyal stillerle ve zor durumlarda iletişim kurabilme ve fikir satıcılığı / ikna becerilerini geliştirmek, böylelikle daha kaliteli yaşamak isteyen herkes.

 
Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri: 
 
Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 
 
Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta azami katılımcı sayısı 15 olarak belirlenmiştir.
 
Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “KİTAP” ve “KATILIM BELGESİ” verilecektir.
 


 Başlama Tarihi: 18.03.2019

 Bitiş Tarihi: 19.03.2019

 Saat: 10:00 - 17:00

  Yer: İstabul

  Eğitmen: Ayşe Demirbaş

  Katılım Ücreti:

  Süre: 2 GünBaşvuru Formu Bilgi Talep EtNasıl Katılacaksınız?
php/get-events.php must be running.
loading...