Mart 2020 Eğitim Takvimi


POET Eğitim Mart 2020 Genel Katılıma Açık Eğitim Takvimi

 

Ürün ve Hizmetlerimiz

 

Sistem Kurma ve Danışmanlık:

 

Kurumsallaşma sürecinin yönetimi, kurumsal stratejik performans yönetimi, reorganizasyon, kurumsal iletişim sistemi, tüm insan kaynakları yönetimi sistem ve süreçlerinin (iş analizleri ve tanımlamaları, insan kaynakları planlaması, çalışanların performanslarının yönetimi, ücret yönetimi, öneri ve ödül sisteminin kurulması, çalışanların yetkinliklerini geliştirmeye yönelik eğitim ve geliştirme) kurulması çalışmalarında danışmanlık hizmetleri ya da doğrudan sistem kurma.

 

Yetkinlik Değerlendirme Hizmeti:

 

Hangi pozisyon için hangi insanları işe alacağınıza, kimleri terfi ettireceğinize doğru şekilde karar vermenize, var olan insan kaynağınızın hangi yetkinliklere ne ölçüde sahip olduğunu öğrenmenize yardımcı olacak yetkinlik değerlendirme hizmeti.

 

Ölçme ve Değerlendirme:

 

Çalışan Memnuniyeti, Kurum İklimi, Değerleri, Eğitim İhtiyaçları gibi konularda ölçme ve değerlendirme hizmetleri.

 

Yetkinlik Geliştirme Hizmeti: 

 

Çalışanlarınızın gelişime açık yetkinliklerini doğru şekilde belirleyerek ve bir proje yönetimi ve süreç yönetimi yaklaşımıyla ele alınarak, bu yetkinlikleri geliştirmeye yönelik değer yaratan gelişim planlarının hazırlanması ve uygulanması hizmeti.

 

Kuruma Yönelik Eğitim Programları:

 

Beyaz ve mavi yaka yöneticilerinizin lider yöneticilik becerilerini, beyaz ve mavi yaka çalışanlarınızın bireysel kalitelerini ve iş performanslarını artıracak temel yetkinliklerini geliştirecek kurumunuza özel tasarlanan ve uygulanan eğitim programları.

 

Genel Katılıma Açık Eğitim Programları:

 

Lider Yöneticilik Becerileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Hizmet, Müşteri İlişkileri ve Satış Becerileri, İletişim ve Kişisel Gelişim alanlarında kendini geliştirmek isteyen tüm çalışanların katılabileceği eğitim programları.

 

Oyunla Öğrenme Yaklaşımı:

 

Katılımcıların yaşayarak öğrenmelerine olanak verecek, keyifli ve yaratıcı öğrenme ortamlarıyla zenginleştirilmiş eğitim programları.

 

Eğitim Filmi ve Interaktif Video ile Eğitim Programları: 

 

Eğitim teknolojilerinden yararlanılarak eğitim program içeriklerinin hazırlanması.

 

Koçluk:

 

Yöneticiler için takımlarını daha iyi yönetmelerini ve/veya çalışanlarına koçluk etmelerini, çalışanlar için işlerini, ilişkilerini ve ve performanslarını geliştirmelerini sağlamak için kişisel destek programları.