Ürün ve Hizmetlerimiz

 

Kuruma Yönelik (In-House) Eğitim Programları:

Yöneticilerinizin Yönetim Becerilerini, çalışanlarınızın Bireysel Kalitelerini ve İş Performanslarını artıracak İletişim, Müşteri İlişkileri, Satış, Zaman Yönetimi, Yaratıcılık, Stres Yönetimi, Öz Motivasyon v.b. alanlardaki yetkinliklerini geliştirecek kurumunuza özel tasarlanan ve uygulanan eğitim programları.

 

Genel Katılıma Açık (Open) Eğitim Programları:

Yönetim Becerileri Geliştirme, İnsan Kaynakları Yönetimi Geliştirme, Satış Becerileri Geliştirme, Hizmet Geliştirme, İletişim ve Kişisel Gelişim alanlarında kendini geliştirmek isteyen tüm çalışanların katılabileceği eğitim programları.

 

Yetkinlik Değerlendirme Hizmeti:

Hangi pozisyon için hangi insanları işe alacağınıza, kimleri terfi ettireceğinize doğru şekilde karar vermenize, varolan insan kaynağınızın hangi yetkinliklere ne ölçüde sahip olduğunu öğrenmenize yardımcı olacak yetkinlik ölçme ve değerlendirme hizmeti.

 

Yetkinlik Geliştirme Hizmeti:

Çalışanlarınızın gelişmeye açık yetkinliklerini doğru şekilde belirleyerek ve bir proje yönetimi ve süreç yönetimi yaklaşımıyla ele alarak, bu yetkinlikleri geliştirmeye yönelik değer yaratan gelişim planlarının hazırlanması ve uygulanması hizmeti.

 

Ölçme Değerlendirme:

Çalışan Memnuniyeti, Kurum İklimi, Çalışanların ve Yöneticilerin Performansları, Eğitim İhtiyaçları gibi konularda ölçme ve değerlendirme hizmeti.

 

Sistem Kurma:

Kurumsal Performans Yönetimi, Kurumsal İletişim Sistemi, Tüm İnsan Kaynakları Yönetimi Sistem ve Süreçleri (İş Analizleri ve Tanımlamaları, İnsan Kaynakları Planlaması, Çalışanların Performanslarının Yönetimi, Ücret Yönetimi, Öneri ve Ödül Sisteminin Kurulması, Çalışanların Yetkinliklerini Geliştirmeye Yönelik Eğitim ve Geliştirme) ve Koçluk Sisteminin kurulması.

 

Danışmanlık:

Aile Şirketlerinin Yönetimi, Kurumsal Performans Yönetimi, Kurumsal İletişim Sistemi, Yönetim, Tüm İnsan Kaynakları Yönetimi Sistem ve Süreçleri (İş Analizleri ve Tanımlamaları, İnsan Kaynakları Planlaması, Çalışanların Performanslarının Yönetimi, Ücret Yönetimi, Öneri ve Ödül Sisteminin Kurulması, Çalışanların Yetkinliklerini Geliştirmeye Yönelik Eğitim ve Geliştirme) ve Koçluk Sisteminin kurulması çalışmalarında danışmanlık hizmetleri.

 

Koçluk:

Yöneticiler için takımlarını daha iyi yönetmelerini ve/veya çalışanlarına koçluk etmelerini, çalışanlar için işlerini, ilişkilerini ve ve performanslarını geliştirmelerini, öğretmenler için ise öğrencilerine daha iyi koçluk etmelerini sağlamak için kişisel destek programları.

 

Oyunla Öğrenme Yaklaşımı:

Katılımcıların yaşayarak öğrenmelerine olanak verecek, keyifli ve yaratıcı öğrenme ortamlarıyla zenginleştirilmiş eğitim programları. 

 

Kendi Eğitim Programını Kendin Yarat - Modüler Öğrenme: 

Yönetim Becerileri Geliştirme, İnsan Kaynakları Yönetimi Geliştirme, Satış Becerileri Geliştirme, Hizmet Geliştirme, İletişim ve Kişisel Gelişim alanlarında firmaların “kendi ihtiyaçlarına uygun” eğitim programınlarını, istedikleri modülleri birleştirerek kendi kendilerine tasarlamalarını sağlayan esnek eğitim hizmeti.