Mart 2020 Eğitim Takvimi


POET Eğitim Mart 2020 Genel Katılıma Açık Eğitim Takvimi

 

FİNANS ve İÇ DENETİM

 

Bilgi Talep Et


Programın İş Sonuçlarına Faydaları:   Katılımcılara Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (UFRS-IFRS) ülkemize yansıması olan Türkiye Muhasebe Standartlarını (TMS) açıklamaktır. Katılımcıların tecrübeleri ve finansal analiz bilgi birikimleri...


devamıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları   Yönetim hedeflerinin gerçekleşme yolunda olduğu konusunda yeterli güvence sağlamada yararlanılan ve yönetsel bir kontrol aracı olan iç denetim, işletmedeki diğer kontrollerin de etkinliğini ölçer ve ...


devamıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları   Yönetim hedeflerinin gerçekleşme yolunda olduğu konusunda yeterli güvence sağlamada yararlanılan ve yönetsel bir kontrol aracı olan iç denetim, işletmedeki diğer kontrollerin de etkinliğini ölçer ve ...


devamıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları   Yönetim hedeflerinin gerçekleşme yolunda olduğu konusunda yeterli güvence sağlamada yararlanılan ve yönetsel bir kontrol aracı olan iç denetim, işletmedeki diğer kontrollerin de etkinliğini ölçer ve ...


devamıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları:   Doğrudan ilgili olunsun veya olunmasın, finansal (mali) bilgiler her yöneticinin belirli bir düzeyde anlaması gereken ve aslında iyi ve yalın biçimde açıklandığı zaman ilgi çeken, zevkli ve pek tabii ki ş...


devamıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları:   Bir işletmedeki finansal bilgi sisteminin en stratejik kısmı planlama ve bütçeleme faaliyetleridir. Belirlenen hedeflerin fiili sonuçlarla karşılaştırılarak başarı değerlemesi yapılması, bir işletmenin amaçlar...


devamıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları:   Geleceğe yönelik belirsizliğin bir ölçüsü olan riskin için detaylı çalışmalar yapılması işletmelerin gelecekteki başarıları üzerinde önemli etki yapmaktadır.  Eğitiminde risk kav...


devamıBilgi Talep Et