Aralık 2019 Genel Katılıma Açık (Open) Eğitim Programları


Aralık 2019 GKA Eğitim (Open) Programları. www.poet.com.tr

 

Finançı Olmayanlar İçin Finansal Tablo Analizi

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları:

 

Doğrudan ilgili olunsun veya olunmasın, finansal (mali) bilgiler her yöneticinin belirli bir düzeyde anlaması gereken ve aslında iyi ve yalın biçimde açıklandığı zaman ilgi çeken, zevkli ve pek tabii ki şirket amaçları açısından çok önemli konulardır. Programın amacı, katılımcılara temel finans bilgilerini kazandırarak, kendilerine verilen yönetim görevlerinde karşılarına çıkan kârlılık ve şirket performansı değerlemeleri, nakit yönetimi, gibi konularda daha etkin rol oynamalarını sağlamaktır.

 

Neler Paylaşacağız?:

 

Tanışma

 

Finansal Bilgilerin Önemi Ve Temel Finansal Tablolar

Bilanço, Gelir (Kâr - Zarar) Tablosu, Nakit Akış Tablosu

Kâr Ve Nakit Akışı Karşılaştırması

Finansal Tabloların İçerikleri Ve Kârın Ölçülmesi

Varlıkların Ve Borçların Değerlemesi

Gelir Ve Giderler 

 

Finansal Muhasebe (Raporlama) İle Yönetim Muhasebesi Karşılaştırması

Şirket Dışına Yayınlanan Bilgiler (Financial Reporting)

Yöneticilerin İhtiyaç Duydukları Bilgiler (Managerial Accounting)   

 

Finansal Tabloların Yorumlanması

Mevcut Duruma (Bilanço) Yönelik Analizler

Karlılık İle İlgili Analizler

Nakit Yönetimine İlişkin Analizler 

Temel Bazı Göstergeler Ve Önemi (EBITDA, ROI, NWC, TWC Vb)

Geleceğe Yönelik Finansal Tablolar, Planlama Ve Bütçeleme

 

Genel Değerlendirme

Katılım Belgelerinin Dağıtımı Ve Kapanış

 

 

Kimler Katılmalı?:

 

Finansçı olmayan yöneticiler ve yönetici adayları.

 

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Eğitim Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta azami katılımcı sayısı 15 olarak belirlenmiştir.

 

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr