İşletmelerde İç Denetim ve İç Kontrol

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Yönetim hedeflerinin gerçekleşme yolunda olduğu konusunda yeterli güvence sağlamada yararlanılan ve yönetsel bir kontrol aracı olan iç denetim, işletmedeki diğer kontrollerin de etkinliğini ölçer ve değerlendirir. Bu eğitimin amacı, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve tarafsız bir güvence ve danışmanlık faaliyeti olan iç denetim fonksiyonun işletmeler açısından önemini vurgulamak ve bu sürecin nasıl oluşturulacağının ve beklenen faydalarının neler olması gerektiğinin tüm yönleriyle doğru anlaşılmasını sağlamaktır.

 

Neler Paylaşacağız?

 

Tanışma

Yönetimin Kontrol Fonksiyonu ve İç Kontrol Sistemi

İşletmelerde İç Kontrol Sistemini Önemi ve Anlamı

İç Denetim Kavramı ve Genel Esasları, İç Denetim-İç Kontrol İlişkisi,

COSO İç Kontrol Tanımı ve Birleşenleri

İç Kontrol Yapısının Temel İlkeleri

İç Kontrol İlkelerinin Uygulanması,İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi, İç Kontrol Aksaklıklarının Giderilmesi  

Risk değerlendirme, Risk odaklı İç Denetim, Kurumsal Yönetim

İşletmelerde İç Denetim Sürecinin Oluşturulması

Kontrol Prosedürleri oluşturma

İç Denetimde Kullanılan Teknikler ve Çalışma Kâğıtları

İç Denetim Raporu ve Sonuçların İşletme Yönetimi Tarafından Değerlendirilmesi

Türkiye’de ve Uluslararası Düzenlemelerde İç Denetim

Uluslararası İç Denetim Standartları- Nitelik ve Performans Standartları

Vak’a uygulaması

Genel Değerlendirme

Kapanış ve Katılım Belgelerinin Dağıtılması

 

Kimler Katılmalı?

 

Tüm yöneticiler ve denetçiler

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Eğitim Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta azami katılımcı sayısı 15 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr