Genel Katılıma Açık Eğitim Programımız...


STRES VE ÖFKE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI. www.poet.com.tr

 

FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANSAL TABLO ANALİZİ

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları:

 

Doğrudan ilgili olunsun veya olunmasın, finansal (mali) bilgiler her yöneticinin belirli bir düzeyde anlaması gereken ve aslında iyi ve yalın biçimde açıklandığı zaman ilgi çeken, zevkli ve pek tabii ki şirket amaçları açısından çok önemli konulardır. Programın amacı, katılımcılara temel finans bilgilerini kazandırarak, kendilerine verilen yönetim görevlerinde karşılarına çıkan kârlılık ve şirket performansı değerlemeleri, nakit yönetimi, gibi konularda daha etkin rol oynamalarını sağlamaktır.

 

Neler Paylaşacağız?:

 

 • Tanışma, Öntest

 

 • Finansal bilgilerin önemi ve temel finansal tablolar
  • Bilanço, gelir (kâr-zarar) tablosu, nakit akış tablosu
  • Kâr ve nakit akışı karşılaştırması
  • Finansal tabloların içerikleri ve kârın ölçülmesi
  • Varlıkların ve borçların değerlemesi
  •  Gelir ve giderler

 

 • Finansal muhasebe (raporlama) ile yönetim muhasebesi karşılaştırması
  • Şirket dışına yayınlanan bilgiler (financial reporting)
  • Yöneticilerin ihtiyaç duydukları bilgiler (managerial accounting)  

 

 • Finansal tabloların yorumlanması
  • Mevcut duruma (bilanço) yönelik analizler
  • Karlılık ile ilgili analizler
  • Nakit yönetimine ilişkin analizler
  • Temel bazı göstergeler ve önemi (EBITDA, ROI, NWC, TWC vb)
  • Geleceğe yönelik finansal tablolar, planlama ve bütçeleme

 

 • Genel değerleme

 

 • Sontest, Değerlendirme, Katılım Belgelerinin Dağıtılması

 

Kimler Katılmalı?:

 

Finansçı olmayan yöneticiler ve yönetici adayları.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta azami katılımcı sayısı 15 olarak belirlenmiştir.

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr