Genel Katılıma Açık Eğitim Programımız...


STRES VE ÖFKE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI. www.poet.com.tr

 

UFRS

 

Bilgi Talep Et

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA  STANDARTLARI
 
 
Programın İş Sonuçlarına Faydaları?:
 

Katılımcılara Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (UFRS-IFRS) ülkemize yansıması olan Türkiye Muhasebe Standartlarını (TMS) açıklamaktır. Katılımcıların tecrübeleri ve finansal analiz bilgi birikimleri dikkate alınarak, standartların analiz çalışmalarında öncelik taşıyanlarına önem ve ağırlık verilecektir.

 
Neler Paylaşacağız?:
 

I. Gün

 • Tanışma
 • UFRS, amaçları ve Türkiye’ye yansıması, TMS ve BOBİ FRS
 • Vergi yasaları ve muhasebe standartları ilişkisi
 • Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve
 • Finansal Tabloların Sunuluşu (IAS 1)
 • Stoklar (IAS 2)
 • Nakit Akış Tabloları (IAS 7)
 • Maddi Duran Varlıklar (IAS 16)
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar (IAS 38)
 • Yatırım Amaçlı Taşinmazlar (IAS 40)
 • Elden Çikarilacak Varlıklar ve Sona Eren Faaliyetler (IFRS 5)
 • Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Değer Kaybı (IAS 36)
 • Müşteri Sözleşmlerinden Hasılat (IFRS 15)

II. Gün

 • Kiralama İşlemleri (Leasing) (IFRS 16)
 • Borçlanma Maliyetleri (IAS 23)
 • Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Varlıklar (IAS 37)
 • Kâr Üzerinden Alınan Vergiler (IAS 12)
 • Döviz Kurlarındaki Değişmelerin Etkileri (IAS 21)
 • İlgili Şirketlerdeki ve Ortak Girişimlerdeki Yatırımlar Yatırımlar (IAS 28),
 • Bağımsız Finansal Tablolar (IAS 27)
 • İşletme Birleşmeleri (IFRS 3)
 • Konsolide Finansal Tablolar (IFRS 10)
 • Ortak Girişimler (IFRS 11)
 • DiğerKuruluşlarla İlişkilerin Açıklanması  (IFRS 12)
 • Raporlama Döneminden Sonra Meydana Gelen Olaylar (IAS 10)
 • Genel Değerlendirme
 • Kapanış ve Katılım Belgelerinin Dağıtılması.
 
Materyaller:
 
Programın sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “KİTAP” ve “KATILIM BELGESİ” verilecektir.
 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta azami katılımcı sayısı 15 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr