Yöneticilere Yönelik Performans Esaslı Bütçe Hazırlama

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları:

 

Bir işletmedeki finansal bilgi sisteminin en stratejik kısmı planlama ve bütçeleme faaliyetleridir. Belirlenen hedeflerin fiili sonuçlarla karşılaştırılarak başarı değerlemesi yapılması, bir işletmenin amaçlarına ulaşabilmesinin kaçınılmaz bilimsel yöntemidir. Bu programın amacı, planlama fonksiyonunun önemini, bütçelemenin amaçlarını ve bir işletmenin yönetiminde oynadığı rolü, bütçelemenin teknik sorunlarını ele almak ve performansa dayalı bütçe hazırlama bilgi ve becerilerinin kazandırılarak bir işletmede bütçe kontrolünün etkin olarak nasıl kullanılabileceğini incelemektir.

 

Neler Paylaşacağız?:

 

Tanışma

 

Temel Kavramlar

Plan, program ve bütçe

Bütcelemenin fonksiyonlari: Planlama, koordinasyon ve kontrol

Uzun dönemli planlar

Faaliyet dönemi bütçesi

Bütçelemede katılımcılık

 

Bütçeleme Sistemi

 

Bütçeleme sisteminin temel yapısı: Bütçelenmiş gelir tablosu, nakit bütçesi, bilanço

Faaliyet bütçeleri, nakit akışları

Fonksiyonel bütçe ayırımları: Satış, üretim, personel, yatırım vb.

Üretim bütçesi alt ayırımları

        Kullanılan maliyet hesaplama yönteminin etkisi (fiili, götürü, standart maliyetleme)

        Satınalma (hammadde), işçilik ve genel üretim maliyetleri

        Satılan malların maliyeti

 

Bütçe Hazırlama Süreci

Bütçe komiteleri

Bütçe hazırlama teknikleri

        Bütçeleme ve maliyet davranışları

        Değişken, yarı değişken ve sabit maliyetler

Teknik, karara bağlı ve kaçınılamaz maliyetler

Esnek bütçeler

Sıfır tabanlı bütçeleme

Döner bütçeler

 

Bütçe Kontrolü

Başarılı bütçe kontrolünün ön koşulları

Sorumluluk muhasebesi

Gelirlerin kontrolü

Maliyet ve giderlerin kontrolü

 

Bütçe Hazırlama Uygulaması

 

Sontest, Değerlendirme ve Katılm Belgelerinin Dağıtılması

 

 

Kimler Katılmalı?:

 

Tüm yöneticiler ve yönetici adayları.

 

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Eğitim Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta azami katılımcı sayısı 15 olarak belirlenmiştir.

 

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr