Genel Katılıma Açık Eğitim Programımız...


STRES VE ÖFKE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI. www.poet.com.tr

 

YÖNETİCİLERE YÖNELİK PERFORMANS ESASLI BÜTÇE HAZIRLAMA

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları:

 

Bir işletmedeki finansal bilgi sisteminin en stratejik kısmı planlama ve bütçeleme faaliyetleridir. Belirlenen hedeflerin fiili sonuçlarla karşılaştırılarak başarı değerlemesi yapılması, bir işletmenin amaçlarına ulaşabilmesinin kaçınılmaz bilimsel yöntemidir. Bu programın amacı, planlama fonksiyonunun önemini, bütçelemenin amaçlarını ve bir işletmenin yönetiminde oynadığı rolü, bütçelemenin teknik sorunlarını ele almak ve performansa dayalı bütçe hazırlama bilgi ve becerilerinin kazandırılarak bir işletmede bütçe kontrolünün etkin olarak nasıl kullanılabileceğini incelemektir.

 

Neler Paylaşacağız?:

 

Temel kavramlar

      * Plan, program ve bütçe

      * Bütcelemenin fonksiyonlari: Planlama, koordinasyon ve kontrol

      * Uzun dönemli planlar

      * Faaliyet dönemi bütçesi

      * Bütçelemede katılımcılık

 

Bütçeleme sistemi

      * Bütçeleme sisteminin temel yapısı: Bütçelenmiş gelir tablosu, nakit bütçesi, bilanco

      * Faaliyet bütçeleri, nakit akışları

      * Fonksiyonel bütçe ayırımları: Satış, üretim, personel, yatırım vb.

      * Üretim bütçesi alt ayırımları

         - Kullanılan maliyet hesaplama yönteminin etkisi (fiili, götürü, standart maliyetleme)

         - Satınalma (hammadde), işçilik ve genel üretim maliyetleri

         - Satılan malların maliyeti

 

Bütçe hazırlama süreci

      * Bütçe komiteleri

      * Bütçe hazırlama teknikleri

* Bütçeleme ve maliyet davranışları

* Değişken, yarı değişken ve sabit maliyetler

      * Teknik, karara bağlı ve kaçınılamaz maliyetler

      * Esnek bütçeler

      * Sıfır tabanlı bütçeleme

      * Döner bütçeler

 

Bütçe kontrolü

      * Başarılı bütçe kontrolünün ön koşulları

      * Sorumluluk muhasebesi

      * Gelirlerin kontrolü

      * Maliyet ve giderlerin kontrolü

 

Bütçe hazırlama uygulaması

 

Sontest, Değerlendirme ve Katılm Belgelerinin Dağıtılması

 

Kimler Katılmalı?:

 

Bütçe ile ilgilenen tüm yöneticiler ve yönetici adayları.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta azami katılımcı sayısı 15 olarak belirlenmiştir.

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr