Hasta İlişkileri Yönetimi - Hastaneler İçin Mükemmel Hizmet -

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Tüm  işletmelerde olduğu gibi, hastanelerin de temel amacı, elbette hastalarına sağlıklarını yeniden kazandırırken aynı zamanda varlıklarını sürdürerek rekabet güçlerini artırmaktır. Günümüzde bunun tek koşulu, hasta ve hasta yakınlarının beklentilerini etkin bir biçimde analiz ederek hizmet beklentilerini önceden görebilmekten, bu beklentileri aşarak onları mest edecek hizmeti sunabilmekten ve tabii bunun sürekliliğini sağlamaktan geçiyor. Hizmet sektörünün biçiminde ve niteliklerindeki değişimle birlikte, geleneksel hizmet anlayışı da yerini profesyonel bir bakış açısına bırakmış, müşteri profilindeki ve beklentilerindeki farklılaşmalar da “Kişisel Hizmet” denilen insana dayalı hizmeti ön plana çıkarmıştır.Çağdaş yönetim anlayışlarının ilkeleri de, kişisel hizmet kalitesini artırmanın, mutlu çalışanlarla sağlanabileceğini gösteriyor. Bu eğitim, sizlerle, odak noktasında “Hepimiz Birbirimizin Müşterisiyiz” anlayışının bulunduğu, kurum içi ve dışı müşteri odaklı bir hizmet anlayışının nasıl yaratılabileceğinin ve böylelikle rekabet gücünün nasıl artırılabileceğinin yöntemlerini paylaşıyor.

 

Neler Paylaşacağız?

 

► TANIŞMA

 

► HİZMETTE FARKLILIK YARATMAK

 

► HASTA MEMNUNİYETİ

 

► İLETİŞİM BECERİLERİMİZİ VE HASTA İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN

 

► ÖRNEK UYGULAMALAR VE CANLANDIRMALAR

 

► DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

Kimler Katılmalı?

 

Hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının tüm çalışanları

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr