Hastane ve Sağlık Kuruluşlarına Özel "Biz Bir Takımız"

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Gerçek bir sinerji yaratmanın yolu, gerçek bir “BİZ” bilincinden geçmektedir. Takım çalışmasını tüm çalışanlarına sindiren bir hastanenin verimliliği, hastanede çalışan herkesin bireysel verimliliklerinin toplamından daha büyüktür. İşte bu eğitimle katılımcılar, “BİZ” bilinciyle çalışmanın keyfine varacak.

 

Bu program sonunda katılımcılar bir yandan eğlenip keyifli zaman geçirirken diğer yandan;

 

 • Kendilerini ve takım arkadaşlarını daha iyi tanıma ve özdeğerlendirme yapma olanağı bulacak, kendilerine, takım arkadaşlarına, hastanelerine ve hayata karşı bakış açılarını olumlu yönde değiştirecekler,
 • Kendilerini daha değerli hissedecek, özgüvenleri artacak; takım arkadaşlarına ve hastanelerine daha fazla değer vermeye ve daha fazla güvenmeye başlayacaklar,
 • Takımlarına, departmanlarına, hastanelerine karşı aidiyet duygularını geliştirecekler,
 • Daha yüksek performanslı bir takım olabilmek için gerekli özellikleri tanıyacak ve kendi takımlarında da bu özellikleri geliştirmek ve daha yüksek performanslı bir takım olma yönünde çaba göstermek için motivasyonlarını artıracaklar,
 • Ve sonuç olarak daha yüksek performanslı bir hastane olma çabalarına katkılarını artıracaklardır.

 

Neler Paylaşacağız?

 

TANIŞMA

 

 • Takım Kurma Oyunları
 • Biz Bilinci’nin Anlamı ve Biz Bilinci Oluşturmanın Önündeki Engeller
 • Rol Oynama: “Hepimiz Birbirimizin Müşterisiyiz”: Kalite Zincirinde İç Müşteri – Tedarikçi İlişkileri ve Dış Müşteriye Yansımaları
 • “Hepimiz Değerliyiz”
 • Örnek Olaylar: Kazan – Kazan Yaklaşımı
 • Takım Nedir?
 • Takım Çalışmasının Amaçları ve Yararları Nelerdir?
 • Takım Oyunu: “Yaratıcı Düşünce Üretmek”
 • Grup Çalışması: “Etkin Takımlar...”- Performansı Yüksek Takımların Özellikleri
 • Test: “Takımınızın Rekabet Gücü Ne Düzeyde?”
 • Test: “Nasıl Bir Takım Oyuncusuyum?” - Takım Oyuncusu Stilinin Analizi
 • Takım İçi İletişimi, İşbirliğini, Uyumu Güveni ve Motivasyonu Geliştirmeye Yönelik Oyunlar

* Takım Oyunu: “Ayna”

* Takım Oyunu: “Bağlan Çözül”

* Takım Oyunu: “Toplu Kalkış”

* Takım Oyunu: “Bana Güven”

* Takım Oyunu: “Kulenin Gücü”

* Takım Oyunları: “Birbirimizi Nasıl Algılıyoruz” ve “Takdir Etmeyi Öğreniyorum”

 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 • Eğitim Programı Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?

 

Hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının tüm çalışanları

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş, Serdar Tan, Onat Totuk  (Paylaşımlı ve/veya dönüşümlü olarak katılmaktadırlar)

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr