Hastane ve Sağlık Kuruluşlarına Özel "Stresimi ve Krizli Durumları Etkili Yönetiyorum"

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Stres nükleer enerji gibidir, faydalı veya zararlı olması bize bağlıdır. Stresi kontrol etmeyi öğrenerek, hayatı neşeli, enerji dolu ve verimli hale getirmek elimizdedir. Ayrıca günümüzün hızla değişen dünyasında, hastane yöneticileri ve çalışanları olarak her an krizlerle de karşılaşabiliriz. Rekabet gücümüzün yüksekliği, kuruluşumuzdaki iş akışının önemli ölçüde kesilmesine neden olan ve işin devamlılığı üzerinde olumsuz etkiler yaratan olay veya olaylar zinciri olan krizli durumlarla başa çıkma becerimize bağlıdır. Bu amaçla geliştirdiğimiz ”Stresimi ve Krizli Durumları Etkili Yönetiyorum” eğitim programı, bireylerin, stresin etkilerini daima olumlu düzeyde tutabilmeyi ve krizli durumları etkili yönetebilmeyi öğrenmesine yönelik bir Workshop’ tur.

 

Bu program sonunda katılımcılar;

 • Stres kavramı ve yaşamımızdaki önemi hakkında bilgi sahibi olacaklar,
 • Kendi stres kaynaklarının ve strese karşı nasıl tepkiler gösterdiklerinin farkına varacaklar,
 • Stresi ve krizli durumları yönetmede yardımcı olacak yöntemleri tanıyarak bunları yaşama geçirme yönünde olumlu tutum geliştirebilecekler
 • Stres yaratması muhtemel durumlarla başa çıkma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek uygulamalar yapma olanağı bulacaklar
 • Stresli ve krizli durumlara rağmen kendi içsel motivasyonlarını yönetebilmenin yollarına yönelik pratik bilgilere ulaşacaklardır.

 

Neler Paylaşacağız?

 

TANIŞMA

 

KENDİNİ TANIMA VE ÖZGÜVEN
 
 • Örnek Olay: “İnsan Düşüncelerinin ve Davranışlarının Karmaşıklığı, Düşüncelerimizi ve Davranışlarımızı Etkileyen Etmenler”
 • Kişiliğin Düşünceler, Davranışlar, İletişimler Üzerindeki Etkisi
 • Farklı Kişilik Profillerinin İletişim Biçimleri
 • İnsanın Üç Yönü ve Etkileşim Analizi
 • Test: “Kişilik Profili” - Kendimizi Tanıyalım
 • Egzersiz: “Dengeyi Kurmak”
 • Özgüven Bileşenleri

* Test: “Kendinizi Nasıl Görüyorsunuz?”

* Egzersizler: “Özgüven Geliştirme Alıştırması”

* “Kendime Karşı Olumlu Bakış Açısı Geliştiriyorum”

* “Kendi Değerimin Farkına Varıyorum”

* “Kendi Hatalarıma Karşı Bağışlayıcı Oluyorum”

* “Kendi Başarılarımı Onaylıyorum”

* “Kendimi Geliştirmeye İstekliyim, Gelişme Yolun da Kendi Eksik ve Zayıf Yönlerimin Farkına Varıyorum”

* “Kendimi Olduğum Gibi Kabul Ediyorum”

 • Video Klip: “Özsaygımızı ve Özgüvenimizi Geliştirmek İçin Eylem Planı”
 • Örnek Olay: “Elmas Madenleri”
 
STRESLE BAŞA ÇIKMAK
 
 • Stres ve Yaşamımızdaki Önemi 
 • Hastane Ortamında Stres
 • Test: “Stres Kaynaklarımın Farkına Varıyorum...”
 • Test: “Strese Nasıl Tepki Veriyorum?”
 • Test: “Yaşam ve İş Endeksi” - Kişiliğim, Stres Eğilimimi Nasıl Etkiliyor?
 • Örnek Olay: “Stres Düzeyimi Artıran Olumsuz Hayalim...”
 • Egzersiz: “Günlük Yaşamda Nasıl Rahatlıyorum?”
 • Egzersiz: “Derin Nefes Alıştırması”
 • Egzersiz: “Aşamalı Gevşeme Alıştırması”
 • Egzersiz: “Beslenme Alışanlıklarımı Geliştiriyorum”
 • Egzersiz: “Stres Yaratması Muhtemel Durumlarla Başa Çıkma Becerisi Kazanıyorum
 
ŞİKAYETLERİ VE KRİZ DURUMLARI ETKİLİ YÖNETMEK
 
 • Örnek Olay: “Hata Kimde?”
 • Şikayet Eden Bir Hastanın Kurum İçin Anlamı
 • Örnek Olay: “Erol’un Telefon Faturası”
 • Şikayetleri Etkin Biçimde Karşılama ve Yanıtlama Yöntemleri
 • Krizli Durumlarla Başa Çıkabilmek
 • Kriz Yönetimi Krizden Önce Başlar!
 • Krizden Kaçınmak İçin Önlem Almak ve Olağan Dönemlerde Kriz İçin Hazırlık
 • Etkin Kriz Yönetiminin Temel Unsurları

* Takım Çalışması

* Liderlik

* İletişim

 • Kriz Sonrası Faaliyetler ve Krizin Yarattığı Olumsuz Sonuçların Telafisi
 • Krizli Durumlardan Ders Almak, Krizi Fırsata Dönüştürmek ve Kriz Yönetimi Politikası Geliştirmek
 • Etkin ve Etkin Olmayan Kriz Yönetiminden Örnekler
 
MOTİVASYON
 
 • Motivasyon Ne Anlama Geliyor?
 • Hastane Ortamında Motivasyonun Önemi
 • Motivasyonun Hastane Yöneticisi ve Çalışanları Açısından Önemi
 • Motivasyonu Etkileyen Faktörler ve Türk Toplumu Açısından Geçerlilikleri: Araştırma Sonuçları
 • Nasıl Motive Edilir?
 • Motivasyon Nasıl Kırılır?
 • Beni Neler Motive Eder? Bir Uygulama ve Sonuçların Değerlendirilmesi
 • Kendinizi Motive Etmek...
 • Egzersiz: “Motivasyona Yönelik Eylem Planı”
 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 • Eğitim Programı Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?

 

Hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının tüm çalışanları

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr