Hastane ve Sağlık Kuruluşlarına Özel "Stresimi ve Krizli Durumları Etkili Yönetiyorum"

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Stres nükleer enerji gibidir, faydalı veya zararlı olması bize bağlıdır. Stresi kontrol etmeyi öğrenerek, hayatı neşeli, enerji dolu ve verimli hale getirmek elimizdedir. Ayrıca günümüzün hızla değişen dünyasında, hastane yöneticileri ve çalışanları olarak her an krizlerle de karşılaşabiliriz. Rekabet gücümüzün yüksekliği, kuruluşumuzdaki iş akışının önemli ölçüde kesilmesine neden olan ve işin devamlılığı üzerinde olumsuz etkiler yaratan olay veya olaylar zinciri olan krizli durumlarla başa çıkma becerimize bağlıdır. Bu amaçla geliştirdiğimiz ”Stresimi ve Krizli Durumları Etkili Yönetiyorum” eğitim programı, bireylerin, stresin etkilerini daima olumlu düzeyde tutabilmeyi ve krizli durumları etkili yönetebilmeyi öğrenmesine yönelik bir Workshop’ tur.

 

Bu program sonunda katılımcılar;

  • Stres kavramı ve yaşamımızdaki önemi hakkında bilgi sahibi olacaklar,
  • Kendi stres kaynaklarının ve strese karşı nasıl tepkiler gösterdiklerinin farkına varacaklar,
  • Stresi ve krizli durumları yönetmede yardımcı olacak yöntemleri tanıyarak bunları yaşama geçirme yönünde olumlu tutum geliştirebilecekler
  • Stres yaratması muhtemel durumlarla başa çıkma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek uygulamalar yapma olanağı bulacaklar
  • Stresli ve krizli durumlara rağmen kendi içsel motivasyonlarını yönetebilmenin yollarına yönelik pratik bilgilere ulaşacaklardır.

 

Neler Paylaşacağız?

 

► TANIŞMA

 

► KENDİNİ TANIMA VE ÖZGÜVEN

 

► STRESLE BAŞA ÇIKMAK

 

► ŞİKAYETLERİ VE KRİZLİ DURUMLARI ETKİLİ YÖNETMEK

 

► MOTİVASYON

 

► DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

Kimler Katılmalı?

 

Hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının tüm çalışanları

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr