Hastane Yöneticilerine Özel "İletişim Yoluyla Etkili Yönetim"

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Bulundukları yönetim kademesine göre, yöneticilerin toplam zamanlarının % 65 - % 90’ ı iletişimle geçmektedir. Yanı sıra, her ekip bir gruptur ancak, her grup bir “Ekip” değildir. Gerçek bir sinerji yaratmanın yolu, gerçek bir “BİZ” bilincinden geçmektedir. Takım çalışmasını tüm çalışanlarına sindiren bir sağlık işletmesinin verimliliği, işletmede çalışan herkesin bireysel verimliliklerinin toplamından daha büyüktür. “BİZ” bilincini oluşturmaya giden yolda hastane yöneticilerinin en büyük kozu birlikte çalıştıkları çalışanlardan oluşan grupların bir “Ekip” haline dönüşmesi bir başka deyişle “Ekip Ruhu”nun oluşturulmasıdır.

 

Bu eğitimle hastane yöneticileri, yönetim süreçlerinin kalbini oluşturan iletişimden en etkin biçimde yararlanma yollarını keşfe çıkarken aynı zamanda “Liderlik” becerilerini geliştirmek suretiyle “BİZ” bilincini oluşturmanın keyfine varacaklar.

 

Neler Paylaşacağız?

 

► TANIŞMA

 

► DEĞİŞİME GENEL BİR BAKIŞ

 

► TAKIM RUHU YARATMAK

 

► İLETİŞİM BECERİLERİ

 

► YÖNETSEL İLETİŞİM

 

► DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

Kimler Katılmalı?

 

İletişimlerini daha etkin hale getirmek isteyen tüm hastane yöneticileri.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş, Onat Totuk (Paylaşımlı ve/veya dönüşümlü olarak katılmaktadırlar)

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr