Hastane Yöneticilerine Özel "İletişim Yoluyla Etkili Yönetim"

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Bulundukları yönetim kademesine göre, yöneticilerin toplam zamanlarının % 65 - % 90’ ı iletişimle geçmektedir. Yanı sıra, her ekip bir gruptur ancak, her grup bir “Ekip” değildir. Gerçek bir sinerji yaratmanın yolu, gerçek bir “BİZ” bilincinden geçmektedir. Takım çalışmasını tüm çalışanlarına sindiren bir sağlık işletmesinin verimliliği, işletmede çalışan herkesin bireysel verimliliklerinin toplamından daha büyüktür. “BİZ” bilincini oluşturmaya giden yolda hastane yöneticilerinin en büyük kozu birlikte çalıştıkları çalışanlardan oluşan grupların bir “Ekip” haline dönüşmesi bir başka deyişle “Ekip Ruhu”nun oluşturulmasıdır.

 

Bu eğitimle hastane yöneticileri, yönetim süreçlerinin kalbini oluşturan iletişimden en etkin biçimde yararlanma yollarını keşfe çıkarken aynı zamanda “Liderlik” becerilerini geliştirmek suretiyle “BİZ” bilincini oluşturmanın keyfine varacaklar.

 

Neler Paylaşacağız?

 

TANIŞMA

 

DEĞİŞİME GENEL BAKIŞ 
 
 • Sağlık Sektörü Nereye Gidiyor?
 • Sağlık Sektöründe Artan Rekabetin Getirdikleri
 • “Hasta” Kavramına Yeni Bir Bakış
 • Dünya Nereye Gidiyor ve Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
 • Değişime Zorlayan Güçler ve Rekabet Ortamına Yansımaları
 • Örnek Olay: “Gelecekle İlgili Yanılanlar”
 • Geleceğin Şirketleri Ve Bu Şirketlerde Yönetim Anlayışı Nasıl Olacak?
 • Yarına Kimler Kalacak?: Değişimi Yönetmek İçin Bireylerin Sahip Olmaları Beklenen 
 • Yetkinlikler 
 
TAKIM RUHU YARATMAK
 
 • Beyin Fırtınası: Yönetim Ne Demektir Ve Yöneticiden Ne Beklenir?
 • Yöneticilik Becerilerinden Neleri Kastediyoruz?
 • İnsan Yönetmeye Hazır mısınız?
 • Rol Oynama: “Şu Japonlar…”- Aynı Dili mi Konuşuyoruz? İletişimin Yönetimdeki Rolü
 • Rol Oynama: Ast-Üst İlişkilerinde Başarıyı Yakalayabilmek İçin
 • Yönetememe Hastalığının Belirtileri – Yöneticilerin Sık Yaptıkları Hatalar ve Kaçınma Yolları
 • Rol Oynama: Takımın Yüksek Performans Göstermesini Engelleyen Yönetici Davranışları
 • Yüksek Performanslı Takım Yaratmak İçin Temel Kurallar
 • Liderleri Lider Yapan 4 Temel Fark Nelerdir?
 
 
İLETİŞİM BECERİLERİ 
 
 • İletişim ve Algılama Süreci 

* Rol Oynama: “Şu Japonlar...”: İletişimde Neler Önemlidir? 

* Grup Çalışması: “Mükemmel İletişimciler”

* Test: “İletişim Becerilerim ve İnsan İlişkilerim Özdeğerlendirme”

* Egzersiz: “Dünyayı Olduğu Gibi Değil Olduğumuz Gibi Görürüz” - Algılama Süreci ve Özellikleri

* Test: “Varsayımlar”: Ne Kadar Araştırmacıyız ya da Ne Kadar Tahminlerimize Dayalı Hareket Ediyoruz?

 • Önce Anla, Sonra Anlat!
 • Doğru Anlamak İçin: Etkili Dinleme

* Duymak ve Dinlemek Arasındaki Farklar

* Dinleme Türleri ve Açımlı Dinlemenin Diğerlerinden Farkları

* Test: Nasıl Bir Dinleyiciyiz?

* Nasıl İyi Bir Dinleyici Olabiliriz?

* Etkili Dinleme Süreci: Odaklan- Yansıt - Özetle

* Aktif Dinleme, Soru Sorma ve Sorulara Yanıt Verme İlkeleri

* Dinleme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Egzersizler

 • Etkili Konuşma

* Takım Oyunu: “Bütünü Oluşturmak”, “Hangisi Kayıp” ve “Bakmadan Çizmek” - Ne Kadar İyi Bir Konuşmacı ve Ne Kadar İyi Bir Dinleyiciyiz Ve Nasıl İyi Konuşmacı Olabiliriz?

* Egzersiz: Ses ve Nefesi Doğru ve Etkileyici Biçimde Kullanmak

* Egzersiz: Konuşmanın Müziği Olan Tonlama ve Vurgulamalar

* Egzersiz: Sıkça Yapılan Yanlışlar ve Konuşmada Gerekli Olan Çeşitli Üsluplar

* Sözel Zekamızı Geliştirmeye Yönelik Egzersizler

 • Beden Dili

* İletişimde Beden Dilinin Önemi ve Özellikleri

* Egzersiz: “Beden Dilimiz Neler Anlatıyor?”

* Takım Oyunu: “Hangisinin Mesleği Hangisi?”

* Beden Dilinin Ögeleri ve Verilen Mesajların Analizi

* Video Klip: “Olumlu ve Olumsuz Etki Bırakan Sözsüz Mesajlar”

 • İletişim Çatışmaları ve Empati

* İletişim Çatışmalarına Neden Olan Kalıplaşmış Düşüncelerimiz

* Yapıcı ( Destekleyici ) ve Yıkıcı ( Savunmacı ) İletişim Biçimleri

* Test: “Empatik Beceri Ölçeği”

* Empatiyi Başarmak

 • “Geri Bildirim Verirken Nelere Dikkat Etmeliyim?” 
 • “Gelin Birbirimizin Hayatını Kolaylaştıralım!!!”
 
 
YÖNETSEL İLETİŞİM 
 
 • Yönetimde İletişim Neden Önemlidir?
 • Yöneticiliğin Gerektirdiği İletişim Yetkinlikleri
 • Astlar Nelere Bakarlar?: Yöneticilerin İletişim Biçimleriyle İlgili Astların Değerlendirmeleri
 • Rol Oynama: “Ahmet ve Yönetici Hasan”
 • Liderlikte 14 Ölümcül Yanlış
 • 10 Büyük İletişim Günahı ve İletişimde 10 Emir
 • Açık İletişim ve Destekleyici Bir Ortam Oluşturmak İçin...
 • Bir İletişim Sistemi Olarak Kurumlar ve Kurumlarda Etkili İletişim Sistemi Oluşturmak
 • Rol Oynama: “Hasta ve Hasta Yakınları İle İletişimi Yönetmek”
 • Rol Oynama: “Birimler Arası İletişimi Yönetmek”
 • Rol Oynama: “Kriz Durumlarında İletişimi Yönetmek”
 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 • Eğitim Programı Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?

 

İletişimlerini daha etkin hale getirmek isteyen tüm hastane yöneticileri.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş, Onat Totuk (Paylaşımlı ve/veya dönüşümlü olarak katılmaktadırlar)

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr