Genel Katılıma Açık Eğitim Programımız...


STRES VE ÖFKE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI. www.poet.com.tr

 

Müşteri Şikayetlerini Rekabet Avantajına Çeviriyorum

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Müşteri odaklı bir örgüt olmayı hedefleyen işletmeler için en iyi rehberdir müşteri şikayetleri. Ancak, şikayetler etkin bir biçimde karşılanıp, çözümlenmediği ve işletmenin kendisini geliştirmesini sağlayacak biçimde yararlanılmadığı sürece müşteriler sadece şikayet etmekle kalır, bir daha da o işletmeye uğramazlar. Bir şikayetin ve bir mutsuz müşterinin işletme için öneminden, kurumsal şikayet politikasının oluşturulması ve yaşama geçirilmesine kadar olan süreci irdeleyen bu eğitim, katılımcılarda müşteri şikayetleri karşısında olumlu bir tutum ve olumlu davranışlar geliştirmeyi hedefliyor.

 

Bu program sonunda katılımcılar;

 

  • Hizmet sektörünün özellikleri, hizmette ve müşteriye yaklaşımdaki değişmeler ve geleceğin hizmet anlayışı hakkında bilgi sahibi olacaklar,
  • Müşteri odaklı hizmet üretmenin temel ilkeleri konusunda bütünsel bir bakış açısı geliştirecekler,
  • Kalite ve hizmette kaliteyi belirleyen boyutlar hakkında bilgi sahibi olacak, kaliteli hizmet üretme konusunda olumlu tutum geliştirecekler,
  • Müşteri mutluluğunun ve müşteri şikayetlerinin, kurumları ve kendileri için  ne denli önemli olduğunun farkına varacaklar,
  • Müşteri şikayetlerini etkin biçimde karşılama, çözümleme, analiz etme ve değerlendirme yöntemleri konusunda kapsamlı bilgi edinecekler,
  • Önceki uygulamaları hakkında özdeğerleme yaparak, müşteri şikayetlerinden kurum için artı değer yaratacak biçimde daha etkin yararlanma yönünde olumlu tutum geliştirebilecekler,
  • Ve müşteri bağlılığı yaratmayı sağlayacak altın önerilere ulaşabilecekler.

 

Neler Paylaşacağız?

 

► TANIŞMA

 

► MÜŞTERİ MUTLULUĞU

 

► MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ

 

► MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİNİ REKABET AVANTAJINA ÇEVİRMEK İÇİN ALTIN KURALLAR

 

► DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

Kimler Katılmalı?

 

Kurumda müşteri şikayetlerini karşılayan çalışanlar, Müşteri ilişkileri yöneticileri, Müşteri temsilcileri ve müşteri mutluluğunu artırmak, müşteri bağlılığı yaratmak isteyen kurumların tüm çalışanları.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr