Aralık 2019 Genel Katılıma Açık (Open) Eğitim Programları


Aralık 2019 GKA Eğitim (Open) Programları. www.poet.com.tr

 

HİZMET, MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ BECERİLERİ

 

Bilgi Talep Et


Programın İş Sonuçlarına Faydaları     Bilindiği gibi, hizmet sektörünün biçiminde ve niteliklerindeki değişimle birlikte, geleneksel satıcılık anlayışı da yerini profesyonel bir bakış açısına bırakmış, müşteri profilindeki ve beklent...


devamıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları   Tüm işletmelerin temel amacı, varlıklarını sürdürerek rekabet gücünü artırmaktır. Günümüzde bunun tek koşulu, müşterilerinin davranışlarını etkin bir biçimde analiz ederek hizmet bekl...


devamıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları   Müşteri profilindeki ve beklentilerindeki farklılaşmalar, kurumların hayatta kalmalarının sadece iyi ürün üretmekle değil aynı zamanda iyi bir hizmet ve etkin müşteri ilişkileri sağlamasıyla mümkün ol...


devamıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları   Ölçemezsek yönetmeyiz. Performansımızı, ancak doğru bir raporlama sistemiyle izleyebilir ve gelişimi tetikleyebiliriz. Özellikle kriz dönemlerinde hızlı karar alabilmek ihtiyacı daha çok ortaya çıkar...


devamıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları   “Çoklu Zeka Yaklaşımı İle Satış Becerilerimi Geliştiriyorum” Programı, “Çoklu Zeka” nın, satıcılık becerilerine etkisini öğrenmek ve öğrenen, araştıran, düşünen, tartışan, yaratan, &...


devamıBilgi Talep Et