Bireysel Kalite Yönetimi ve Proaktif Davranış

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

“Bireysel Kalite Yönetimi ve Proaktif Davranış” isimli eğitim programı, katılımcıların, bilim ve teknolojide, ekonomik sistemlerde, toplumsal yapıda, bireyde ve doğada meydana gelen hızlı değişimin neden ve sonuçları hakkında bilgilendikleri ve başarı bileşenleri üzerinde düşünmeyi öğrendikleri bir kalite bilinçlendirme ve kalite kültürü yerleştirme programıdır.

 

Bireyler başarı bileşenlerini keşfettikçe, değişimle başa çıkma, zamanı yönetme, etkili iletişim kurma, yaratıcılık, takım çalışması ve liderlik becerileri gelişmekte ve özgüvenleri artmaktadır. Bu, bireylerin, değişimin talep ettiği olumlu değerler doğrultusunda kendilerini yeniden yapılandırarak daha mutlu, daha başarılı ve daha verimli olma yolunda önemli adımlar atmalarına doğrudan etki etmektedir.

 

Bu program sonunda katılımcılar;

 

  • Bilim ve teknolojide, ekonomik sistemlerde, toplumsal yapıda, bireyde ve doğada meydana gelen hızlı değişimin neden ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olacaklar,
  • Bireysel değişim ve yeniden yapılanmanın başarı bileşenleri üzerine bütünsel bir bakış açısı ve kalite bilinci geliştirecekler,
  • Uygulamalar, örnek olaylar ve testler aracılığıyla başarı bileşenlerini keşfederek değişimle başa çıkma, zamanı yönetme, etkili iletişim kurma, yaratıcılık, takım çalışması ve liderlik becerilerini geliştirme ve özgüvenlerini artırma fırsatı yakalayacaklar
  • Ve böylelikle, değişimin talep ettiği olumlu değerler doğrultusunda kendilerini yeniden yapılandırarak daha mutlu, daha başarılı ve daha etkili olma yolunda önemli adımlar atacaklardır.

 

Neler Paylaşacağız?

 

► TANIŞMA

 

► HERŞEY DEĞİŞİYOR

 

► BİREYSEL KALİTE VE PROAKTİF DAVRANIŞ

 

► YARINA KİMLER KALACAK?: GELECEKTE DE VAR OLABİLMEK İÇİN BİREYLERİN SAHİP OLMALARI BEKLENEN YETKİNLİKLER

 

► ÖRNEK OLAYLAR, HİKAYELER, TESTLER VE OYUNLAR

 

► DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

Kimler Katılmalı?

 

Dünyadaki hızlı değişimle etkin biçimde başa çıkmak, bireysel kalitelerini etkili yöneterek başarılı olmak ve kurumlarında ve yaşamlarında Toplam Kalite Kültürü’ nü yerleştirmek isteyen herkes.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu, Onat Totuk (Paylaşımlı ve/veya dönüşümlü olarak katılmaktadırlar).

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr