Biz Bir Takımız (Çalışanlar İçin Takım Çalışması)

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Gerçek bir sinerji yaratmanın yolu, gerçek bir “BİZ” bilincinden geçmektedir. Takım çalışmasını tüm çalışanlarına sindiren bir işletmenin verimliliği, işletmede çalışan herkesin bireysel verimliliklerinin toplamından daha büyüktür. İşte bu eğitimle katılımcılar, “BİZ” bilinciyle çalışmanın keyfine varacak.

 

Bu program sonunda katılımcılar bir yandan eğlenip keyifli zaman geçirirken diğer yandan;

 

 • Kendilerini ve takım arkadaşlarını daha iyi tanıma ve özdeğerlendirme yapma olanağı bulacak, kendilerine, takım arkadaşlarına, şirketlerine ve hayata karşı bakış açılarını olumlu yönde değiştirecekler,
 • Kendilerini daha değerli hissedecek, özgüvenleri artacak; takım arkadaşlarına ve şirketlerine daha fazla değer vermeye ve daha fazla güvenmeye başlayacaklar,
 • Takımlarına, departmanlarına, şirketlerine karşı aidiyet duygularını geliştirecekler,
 • Daha yüksek performanslı bir takım olabilmek için gerekli özellikleri tanıyacak ve kendi takımlarında da bu özellikleri geliştirmek ve daha yüksek performanslı bir takım olma yönünde çaba göstermek için motivasyonlarını artıracaklar,
 • Ve sonuç olarak daha yüksek performanslı bir kurum olma çabalarına katkılarını artıracaklardır.

 

Neler Paylaşacağız?

 

TAKIM ÇALIŞMASI 

 • Tanışma ve Takım Kurma Oyunları
 • Dünya Nereye Gidiyor?
 • Neden Takım Çalışması?
 • Biz Bilinci’nin Anlamı ve Biz Bilinci Oluşturmanın Önündeki Engeller
 • İnsanlara ve Katkılarına Değer Vermek
 • Örnek Olay: “Renklerin Üstünlük Savaşı” – Hepimiz Değerliyiz
 • Örnek Olay: Herkesin Yapabileceği Bir Şeyler Vardır
 • Test: “Kişilik Profili” - Kendimizi Tanıyalım
 • Video: Balıklardan Ders Almak...
 • Takım Olmak Demek...
 • Takım Çalışmasının Amaçları ve Yararları Nelerdir?
 • Kalite Zinciri İçerisinde Hepimiz Birbirimizin Müşterisiyiz
 • Takım Oyunu: Sorumluluk Bilinci ve Kazan – Kazan Yaklaşımı
 • Takım Kurma Aşamaları ve Her Aşamada Takım Liderinin ve Üyelerin Sorumlulukları
 • Videolar: Başarılı ve Başarısız Takımlardan Örnekler
 • Grup Çalışması: “Etkin Takımlar...”- Performansı Yüksek Takımların Özellikleri
 • Test: “Takımınızın Rekabet Gücü Ne Düzeyde?”
 • Takım İçinde Olumlu ve Olumsuz Görev ve İlişki Davranışları ve Bunları Etkili Yönetebilmek
 • Takım İçi İletişimi, İşbirliğini, Güveni ve Motivasyonu Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar
 • Değerlendirme ve Kapanış

 

Kimler Katılmalı?

 

Çalışanlarında takım ruhu yaratmak isteyen işletmelerin tüm çalışanları.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu (Paylaşımlı ve/ya dönüşümlü olarak katılmaktadırlar)

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr 

 

 

STM A.Ş. 15 MART 2016