Mart 2020 Eğitim Takvimi


POET Eğitim Mart 2020 Genel Katılıma Açık Eğitim Takvimi

 

Bütünsel Beyin Gücümle Problem Çözme Becerilerimi Geliştiriyorum

 

Bilgi Talep Et

Kurumsal Eğitimler: Problem Çözme Becerileri

 

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Bir problemle karşılaştığımızda şu cümleyi ne kadar sık duyuyoruz?: “Yapacak bir şey yok”. Bu cümleyi bu kadar sık duyunca ne yazık ki algımız kapanıyor, sorunlar karşısında kitleniyor ve alternatif çözümleri göremiyoruz. Einstein’ın dediği gibi, düşünme biçimimizi değiştirirsek eğer, her zaman, farklı çözüm yollarının olduğunu görürüz.

 

İnsanlığın gelişimini borçlu olduğu neredeyse tek gerçek vardır: Farklı olanı arama merakı. Çünkü gelişim, bir şeyin daha iyisinin olabileceğinin farkında olmayı, bunun nasıl olabileceğini merak etmeyi ve üzerinde düşünmeyi gerektirir.

 

İnsanların, kurumların ve toplumların geleceğini, aldıkları kararlar belirler. Ve bilim bize, insan beyninin, %60 oranında gördükleriile karar verdiğini ileri sürmektedir. Öyleyse düşünce üretiminde en büyük kaynak gözümüzün gördüğüdür. O halde daha etkili kararlar verebilmek için görüşümüzü genişletmek, daha fazlasını görebilmekve hatta görünenin dışında kalanları da görebilmek önemli bir beceri haline gelmektedir. Bu da ancak düşünce kalıplarımızı yıkabilmek, çok boyutlu bakabilmek, çok boyutlu düşünebilmekle mümkün.

 

İşte bu programda, bu becerileri ve bütünsel beyin gücümüzü kullanarak, amaca ulaşmak için önümüze çıkan problemleri çok boyutlu düşünerek, iletişim ve ekip sinerjisini kullanarak, alternatif yolların risklerini değerlendirerek çözme ve kaynakları etkili yönetme becerilerimizi geliştireceğiz.

 

Neler Paylaşacağız?

 

AÇILIŞ

 

Tanışma, Öntest ve Takım Kurma Oyunu

 

PROBLEMLİ DURUMLARA BAKIŞ AÇIMIZ

 

Neler Problemdir? Neler Değildir?

Problemlere ve Müşteri Şikayetlerine Bakış Açımız

Kalıp Düşünceler ve Etkileri

Suçlamadan Önce Durumu Anlamak Gerek

Durum Üzerinde Çekişmemek ve İnsanları Problemlerden Ayrı Tutmak

Rol Oynama:“İki Personel” – Kişiselleştirme

Kurumlarda Problemleri Çözebilmek İçin Gerekenler

Örnek Olay:Olumsuz Hayalim

Kalıplarımızı Yıkmak

 

PROBLEM ÇÖZME YOLUYLA SÜREKLİ GELİŞİM SÜRECİ

 

Düşünmek Ne Demek?

Örnek Olay:“Arabam Neden Çalışmıyor?” – Analitik Düşünceye Önem Vermek

Örnek Olay:“9,5 TL’ye…” – Yaratıcı Düşünmek

Test: Kişiliklerimiz Düşünce Tarzımızı Nasıl Etkiler?

Beynin İkiz Çalışma Sistemi

Beynimizin Esnek Olması Ne Demek?

Uygulama:Her Şey Hayal Etmekle Başlar

Salvador Dali Gibi Düşünmek

Uygulamalar:Düşünmede Akıcılık 

Uygulamalar:Düşünmede Esneklik 

Picasso ve Velazquez’den Öğrenmek

Uygulamalar:Karmaşanın İçindekini Görebilmek 

Hiçbirimiz Hepimiz Kadar Akıllı Değiliz

Örnek Olay:Bilge –Köpek ve Gölet -Her Yerden Gelen Bilgiye Açık Olmak – Objektiflik

 

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI 

VE HER ADIMDA KULLANILABİLECEK TEKNİKLER

 

Problemin Belirtilerini Algıla

Problemi ve Amacını Doğru Tanımla

Probleme İlişkin Her Türlü Veriyi Topla ve Analiz Et

Örnek Olaylar:Kül Yutmamak ve Basit Düşünmek

Nedenlerin Analizi

Teyit Etme Tuzağı

Ortak Kazanç İçin Ortak Seçenekler Üretmek

Her Seçeneği Değerlendir

Karar Verme Süreci

Başarılı Karar Vermenin Önündeki Engeller

Takım Halinde Karar Verme Uygulaması:Kazan – Kazan ve Ortak Çözüm Üzerinde Durmak

Karar Vermede İlke ve Değerler

Kararın İçine Eylemi Dahil Etmek

Uygulamaya Geçiş

Sürekli iyileşme

 

UYGULAMA:Öğrenilen Bilgi ve Becerileri Kullanarak Takım Halinde Gerçek Problemleri Çözme Uygulaması

 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

Alışkanlıkları Değiştirmek ve Sürekli Gelişmek

Sontest

Öntest – Sontest Sorularının Yanıtlanması ve Gelişimin Değerlendirilmesi

Eğitim Programı Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

 

Kimler Katılmalı?

 

Problemli durumları etkili yönetmek ve daha etkili, başarılı ve mutlu olmak isteyen herkes

 

Eğitim Süresi, Katılımcı Sayısı ve Eğitim Materyalleri:
 
Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). Programdan en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir. 
 
 
Programın sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP” ve “KATILIM BELGESİ” verilecektir.
 
Eğitmenler:
 
 
Ayşe Demirbaş, Serdar Tan (Paylaşımlı ve/ya dönüşümlü olarak katılmaktadırlar).
 
 

KURUMA ÖZEL EĞİTİMLER İÇİN ÖNEMLİ !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr 

 

 

WAVİN PİLSA-ARALIK 2016