Eğitmenlik Becerilerimi Geliştiriyorum - Eğitici Eğitimi

 

Bilgi Talep Et

 
Yetkin çalışanlara duyulan ihtiyaç oranının %100’e dayandığı günümüzde, üretim sektörünün 20. yüzyılda tüm dünyada yükselmesine benzer biçimde, eğitim de 21. yüzyılın en geniş sektörü olacak“Eğitmenlik”ise en değerli yetkinlik.
 
“Madem biliyorsun, neden öğretmiyorsun.
Boşa vakit geçirdin, neye yaradı?”
Sümer Atasözü
 
“Kendine usta diyebilmen için önce ustanı geçeceksin, sonra seni geçecek bir öğrenci yetiştireceksin.”
Japon Atasözü
 
“Sağlam bilginin en güzel örneği, öğretme gücüdür.”
Aristoteles
 
Siz de geleceğin mesleğine hazırlanın ve en iyiler arasında yer alın :)
 
 
Programın İş Sonuçlarına Faydaları:
 
 
Bu program sonunda;
 
Hizmet içi eğitimin temel amacı, türleri ve hızlı değişim ortamında beklenen faydaları sağlaması için dikkat edilmesi gereken temel ilkeler konusunda bütünsel bir bakış açısı geliştireceğiz,
 
Hizmet içi eğitim planlama döngüsü ve her bir adımı konusunda kapsamlı bilgi edinerek yer aldığımız eğitim süreçlerini bu adımlara göre gerçekleştirme konusunda olumlu tutum geliştireceğiz,
 
Etkili bir sunum gerçekleştirmek için gereken 6 adımı benimseyerek ve bu adımlara uygun hareket ederek daha etkili eğitim amaçlı sunumlar yapabileceğiz,
 
Eğitim programlarımızda katılımcıların aktif olmasının öneminin farkındalığıyla eğitim programlarımızda katılımcıların aktif olduğu çeşitli öğrenme yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanabileceğiz,
 
Katılımcıları doğru anlama konusunda dinleme, soru sorma ve empati kurma becerilerimizi geliştireceğiz; kelimeleri, ses ve nefesimizi, beden dilimizi doğru kullanıp doğru, güzel ve etkileyici konuşma yaparak kendimizi doğru ve etkili biçimde ifade edebilmenin temel gerekleri konusunda bilgi sahibi olacak ve uygulamalarla bu becerilerimizi geliştirme olanağı bulacağız,
 
Eğitimde belirlenen öğrenme hedefleri ve düzeylerine uygun ölçme ve değerlendirme araçlarından yararlanmanın yollarını tanıyarak bunlardan etkili biçimde yararlanabileceğiz,
 
Kendimizi daha iyi tanıyacağız, özgüvenimiz ve daha etkili bir eğitmen olma konusunda motivasyonumuz artacak,
 
Ve önceki uygulamalarımız hakkında özdeğerlendirme yaparak, artı değer yaratacak biçimde kendimizi, eğitim verdiğimiz kişileri ve kurumumuzu sürekli geliştirmek yönünde olumlu tutum geliştireceğiz.
 
 
Neler Paylaşacağız?
 
 

AÇILIŞ

 

Tanışma, Öntest ve Takım Kurma Oyunu

 

HER ŞEY DEĞİŞİYOR

 

Dünya Nereye Gidiyor ve Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?

Geleceğin Şirketleri Nasıl Olacak?

Fark Yaratan Olmak İçin...

Yarına Kimler Kalacak?: Gelecekte de Var Olabilmek İçin Bireylerin ve Yöneticilerin Sahip Olmaları Beklenen Yetkinlikler

Proaktif Yaklaşımla Geleceğe Hazırlanmak

Eğitim Neden Günümüzde Daha Önemli?

 

EĞİTİM ŞART! AMA NASIL EĞİTİM?

 

Bana Bir Harf Öğretenin...

Ama Nasıl Bir Eğitmenlik

Kurumlarda Performans, Yetkinlik ve Eğitim İlişkisi

Kurumlarda Eğitimden Beklentiler 

Hizmet içi Eğitim Ne Zaman Yarar Sağlamaz?

Hizmet içi Eğitimin Başarılı Olması İçin…

Biz Ne Yapmalıyız?

Eğitimin Sistematiği ve Bileşenleri

 

KİME NE KAZANDIRACAĞIZ?

 

İnsanı Tanımak

Beynimin Yarıküreleri

Y ve Z Kuşağının İhtiyaçlarını Anlamak

Öğrenme Sürecini Anlamak

Yetişkinler Nasıl Öğrenir?

Yetişkin Eğitiminin İncelikleri

Alışkanlıkları Değiştirmek Kolay mı?

 

YETİŞKİNLERE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI TASARLAMAK

 

İhtiyaca Uygun Eğitim Yapmazsak Ne Olur?

Eğitim İhtiyaç Analizi

Eğitim İhtiyaç Analizinde Kullanılan Yöntemler ve Kullanımında Dikkat Edilecek Noktalar ve Uygulamalar

Nereye Gideceğimizi Bilmezsek... Öğrenme Hedeflerinin Tanımlanması ve Uygulama

İçeriğin Hazırlanması ve Akışın Yapılandırılması ve Uygulama

Test: Varsayımlar

Algılamada Karşımıza Çıkabilecek Tuzaklar

Oyun: Ne Kadar İyi Bir Anlatıcıyız?

İşbaşı, İş dışında ve  Yeni İletişim Teknolojileri ile Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

Nerede, Hangisini, Nasıl Kullanmalı? Ve Uygulama

Araç ve Gereçlerin Seçimi, Etkin Kullanımı ve Uygulama

Görsel Malzeme Hazırlanması ve Uygulama

Eğitim Programının Uygulanması Sırasında Karşılaşabileceğimiz Tuzaklar ve Üstesinden Gelme Yolları

 

SUNUMDA SAHNE KORKUSUNU YENMEK VE BEDEN DİLİ 

 

Sunumdaki Başarı İle Kişisel İmajın Nasıl Bir İlişkisi Var?

Takım Oyunu: “Hangisinin Mesleği Hangisi?”

Görünüşünüz İç Dünyanızın Yansımasıdır: Dış Görünüş ve Kişisel Bakım

Profesyonel Yaşamda İmaj Kırıcılar

İletişimde Beden Dilinin Önemi ve Özellikleri

Sözsüz İletişim: Görüntüleri ve Beden Dilini Doğru Okumak

Egzersiz: “Beden Dilimiz Neler Anlatıyor?”

Sahne Korkusu ve Bedene Yansımaları

Sahne Korkusunun Altında Yatanlar

Korkuyu Tatlı Bir Heyecana Dönüştürmek İçin...

Cesaret ve Özgüven Kazanımı 

Poz-Postür

Göz Kontağı

Mimik Kullanımı

El ve Kollardaki Rahatsızlık İçin Konuşmacıya İpuçları, Teknikler

Ağırbaşlılık ve Soğukkanlılık

Güven Vermek 

Doğallığın Sırları

Dinleyicinin Tepkisini Ölçme

Bir Tatlı Gülümseme…

 

DİKSİYON

 

Diksiyon Nedir?

Diyafram Kullanımı

Soluma ve Nefes Almanın Öğrenimi

Doğru Nefes Alma ve Diyafram Kullanımı 

Artikülasyon 

Artikülasyon Bozuklukları

Dil, Diş ve Dudakların Konuşmadaki Önemli Rolü

Dudak Tembelliği

Fonetik 

Yanlış Kullanılan Kelimelerin Öğrenilmesi

Harflerin Okunuş Özellikleri

Sözcüklerin Doğru Şekilde Çıkarılması 

Konuşma ve Yazı Dili Farkları - Türkçe Yazıldığı Gibi Okunmayan Bir Dildir…

Tonlama, Vurgu ve Durak

Söyleme ve Konuşma Kusurları

Tutukluk, Heyecan, Kekemelik, Harf Değiştirme

Duraksayarak Konuşma

Yanlış Ton Vurgu ve İfade Kullanımları

Tutukluğu Gidermeğe Yönelik Okuma Parçalarının Çalışılması ve Hataların Tespitiyle Tekrar Uygulamaları

 

KALICI İZ BIRAKAN SUNUM YAPMAK

 

Etkili Sunum İçin 6 Adım

Sunumdan Önce Yapılması Gerekenler

Dinleyici Kitlesinin Analizi

Konuşma Metninin Özellikleri ve Doğru Kelimeleri Seçmek

Konuşma Provası

Konuşma Öncesi Yüz Kaslarının ve Konuşma Uzuvlarının Isıtılması

Sunum Sırasında Yapılması Gerekenler

Sunum Yapılacak Ortamın, Oturma Düzeninin, Araç - Gerecin ve Çevrenin Yönetimi

Söze Başlamak

Canlılık, Akıcılık, Açıklık, Enerji, Hız ve Mizah

Katılımcıların Sorularına Yanıt Vermek ve Hazır Cevaplılık

Grup Dinamiğinin Yönetimi ve Zor İnsanlarla Başa Çıkabilmek

Sözü Noktalamak

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİNİ DEĞERLENDİRMEK

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Temel Bileşenleri

Eğitimlerden Beklenen Sonuçların Alınması İçin…

Ölçme Nedir? Değerlendirme Nedir?

Eğitimlerin Etkinliğini Ölçmek ve Değerlendirmekten Ne Anlamalıyız?

Yetkinliklere Dayalı Ölçme ve Değerlendirme Süreci ve Adımları

Kazandırılması Gereken Davranışlara Yönelik Amaçların Tanımlanmasının Önemi

Kirkpatrick – Phillips Modeli: Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesinde 5 Seviye

İlk İzlenim ve Memnuniyetin Ölçülmesi

Bilgi ve Tutum Değişiminin Ölçülmesi

Davranış Değişimi ve İşe Uygulamanın Ölçülmesi

İş Sonuçlarına – Bireysel Performansa Yansımasının Ölçülmesi

Yatırımın Geri Dönüşünün (ROI) Ölçülmesi

Eğitim Programının ve Süreçlerin Başarısının Değerlendirilmesi

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Çeşitleri ve Amaca Uygun Yöntemin Seçimi

Ölçme Araçlarının Hazırlanması

Katılımcıların Hazırladıkları Eğitim Programlarına Yönelik Ölçme Araçlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 

 

UYGULAMA

 

Örnek Eğitim Programı Hazırlama, Sunma ve Değerlendirme Çalışması

VİDEOLU UYGULAMALAR: Katılımcıların Hazırladıkları Eğitim Programlarının Uygulanması, Videoya Kaydedilmesi ve Değerlendirilmesi

 

DEĞERLENDİRMELER VE KAPANIŞ

 

Sontest

Öntest – Sontest Sorularının Yanıtlanması ve Gelişimin Değerlendirilmesi

Eğitim Programı Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 
 
Kimler Katılmalı?
 
 
Yetişkin eğitimi alanında çalışan yöneticiler, uzmanlar ve yetişkinlere yönelik eğitim amaçlı sunuş yapan ve / veya yapacak olan herkes.
 
 
 
Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Eğitim Materyalleri:
 
 
Eğitim programının bir grup için süresi 21 saattir (3 gün x 7 saat).
 
Programdan en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta azami katılımcı sayısı 12 olarak belirlenmiştir. 
 
Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP” ve “KATILIM BELGESİ” verilecektir.
 
 
Eğitmenler:
 
 
Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu (Paylaşımlı ve/veya dönüşümlü olarak gerçekleştirilecektir)
 
 

Kuruma Özel Eğitimleri İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

               

BEĞENDİK - 2