Farklı Sosyal Stillerle Çalışabilmek ve İkna

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

İletişim, yaşamamızın her anının vazgeçilmez bir ögesidir. 21. yüzyıl iş dünyasında da, yapılan iş ne olursa olsun bireylerin başarılarını belirleyen en temel beceridir iletişim. Ve artık hangi görev için olursa olsun bir kurumda çalışan ve/veya çalışacak olan bireylerde aranan birinci sıradaki yetkinliktir. Ancak farklı kişilik profillerine ve farklı iletişim ihtiyaçlarına sahip insanlarla iletişim kurabilme esnekliğine sahip olabilmek pek de kolay değildir.

 

Bu program da, katılımcılara, kendileriyle ve çevrelerindeki farklı kişilik profillerine sahip insanlarla etkili iletişimler kurabilmek ve gerektiğinde onları ikna edebilmek, fikir satıcılığı yapabilmek için gerekli yetkinlikleri, bir atölye çalışması ortamında, etkileşimli ve uygulamalı olarak kazandırmayı amaçlayan, eğlenceli bir oyunla öğrenme programıdır.

 

Bu program sonunda katılımcılar;

 

 • İletişimin başarı ve profesyonellik ile ilişkisinin farkına vararak iletişim yetkinliğini geliştirme yönünde olumlu tutum geliştirecekler,
 • Kendilerini daha iyi tanıyacaklar, daha değerli hissedecekler, özgüvenleri artacak,
 • İletişime geçtikleri farklı sosyal stillere sahip insanları ve iletişim ihtiyaçlarını doğru anlama, onlarla empati kurma, bu amaçla etkili soru sorma, dinleme becerilerini geliştirecekler,
 • İlişkilerinde daha olumlu ve daha esnek yaklaşım geliştirebilecekler,
 • İknanın bileşenleri ve gereklilikleri hakkında kilit bilgiler kazandıracak ve ikna amaçlı iletişimlerinde bu teknikleri kullanma becerilerini geliştirecekler,
 • Önceki uygulamaları hakkında özdeğerlendirme yaparak, kurum için artı değer yaratacak biçimde kendilerini ve ilişkilerini sürekli geliştirmek yönünde olumlu tutum geliştirebileceklerdir.

 

Bu programla katılımcılar ayrıca;

 

 • Bireysel ve grup ekip oyuncusu olma stilleri, ihtiyaç ve stres davranışlarını,
 • Bireysel ve grup iletişim stilleri ve iletişimde stres alanlarını,
 • Bireysel ve grup karar alma süreçleri ve zaman yönetimi stillerini,
 • Bireysel ve grup zaman yönetiminde stres davranışlarını,
 • Bireysel ve grup geri bildirim ve performans yönetim ihtiyaçlarını,
 • Birey ve grup gelişime açık yanlarını daha iyi tanıyacak ve yönetme becerilerini geliştireceklerdir.

 

Neler Paylaşacağız?

 

 • Tanışma
 • Öntest
 • Takım Kurma Oyunu

 

FARKLI KİŞİLİK PROFİLLERİNİ / SOSYAL STİLLERİ ANLAMAK 

 

ÖFKEMİZİ YÖNETMEK 

 

SORU SORMAK VE DİNLEMEYİ BİLMEK

 

İKNA’YI BAŞARMAK

 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 • Test:Alışkanlıkları Değiştirmek ve Sürekli Gelişmek
 • Sontest
 • Öntest ve Sontest Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Eğitim Programı Değerlendirme 

 

Kimler Katılmalı?

 

Farklı sosyal stillerle iletişim kurabilme ve fikir satıcılığı / ikna becerilerini geliştirmek, böylelikle daha kaliteli yaşamak isteyen herkes.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr