Genel Katılıma Açık Eğitim Programımız...


STRES VE ÖFKE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI. www.poet.com.tr

 

Kişisel Gelişim ve Başarı Yönetimi Atölyesi

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları
 
“Kişisel Gelişim ve Başarı Yönetimi Atölyesi”, katılımcıların, bilim ve teknolojide, ekonomik sistemlerde, toplumsal yapıda, bireyde ve doğada meydana gelen hızlı değişimin neden ve sonuçları hakkında bilgilendikleri ve başarı 
 
bileşenleri üzerinde düşünmeyi öğrendikleri bütünsel bir kişisel gelişim programıdır. 
 
Bu program sonunda katılımcılar;
 
Bilim ve teknolojide, ekonomik sistemlerde, toplumsal yapıda, bireyde ve doğada meydana gelen hızlı değişimin neden ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olacaklar,
 
Bireysel değişim ve yeniden yapılanmanın başarı bileşenleri üzerine bütünsel bir bakış açısı ve kalite bilinci geliştirecekler,
 
Uygulamalar, örnek olaylar ve testler aracılığıyla başarı bileşenlerini keşfederek değişimle başa çıkma, zamanı yönetme, etkili iletişim kurma, yaratıcılık, takım çalışması ve liderlik becerilerini geliştirme ve özgüvenlerini arttırma 
 
fırsatı yakalayacaklar
 
Ve böylelikle, değişimin talep ettiği olumlu değerler doğrultusunda kendilerini yeniden yapılandırarak daha mutlu, daha başarılı ve daha etkili olma yolunda önemli adımlar atacaklardır.
 
 
Neler Paylaşacağız?
 
 
1. MODÜL: PROFESYONELLİK VE KİŞİSEL KALİTE - SÜRE: 1 GÜN
 
 
 • Tanışma, Takım Kurma Oyunu ve Öntest
 • Dünya Nereye Gidiyor ve Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
 • Geleceğin Şirketleri ve Bu Şirketlerde Yönetim Anlayışı Nasıl Olacak?
 • Müşteri Odaklı Yaklaşım ve Kişisel Hizmetin Önemi
 • Neden Bireysel Kalitemi Yönetmeli ve Neden Başarılı Olmalıyım?
 • Kalitesiz Davranışlar
 • Örnek Olay: Yaptığınız İşe İmzanızı Atın
 • Fark Yaratın
 • Başarı Nedir ve Başarı İçin Neler Gerekir?
 • Profesyonellik Nedir? Profesyonel Kimdir?
 • Yapıcı (Proaktif) ve Tepkisel (Reaktif ) Yaklaşım Biçimleri
 • Hiç Kimseyi Değiştiremeyiz, Değiştirebileceğimiz Tek Kişi Kendimiziz
 • Proaktif Yaklaşımla Sorumluluk Almak
 • Egzersiz: Başarı Bileşenleriyle Tanışıyorum
 • Test: Başarı Bileşenleri Özdeğerlendirme
 • Yarına Kimler Kalacak?: Gelecekte de Var Olabilmek İçin Bireylerin Sahip Olmaları Beklenen Yetkinlikler
 • Kendimizi Tanımak
 • Doğru Hedefi Saptamak
 • Hedefe Ulaşmak İçin İstekli Sahip Olmak
 • Hedefe Ulaşacağına İnanmak
 • Yapılan İşe Kendini Adamak
 • Özgüven Sahibi Olmak
 • Uğraşılan Konuya İlişkin Bilgi Sahip Olmak, Araştırmak ve Öğrenmek
 • Öz – disiplin ve Cesaretle Çalışmak
 • Zamanı Yönetmek
 • Yaratıcılık
 • Etkin İletişim Becerisine Sahip Olmak
 • Olumlu İnanç, Düşünce, Duygular Doğrultusunda Davranmak
 • Stres Yönetimi Uygulamak
 • Motivasyonu Sağlamak
 • Sebat Etmek
 • Hatalardan Ders Almak
 • Esnek Olmak ve Gerektiğinde Plan Değişikliği Yapmak
 • Asla, Dürüstlük ve Doğruluktan Ayrılmamak
 • Dengeli Olmak
 • Takım Çalışması
 • Örnek Olaylar, Hikayeler, Testler ve Oyunlar
 
 
2. MODÜL: KENDİMİZİ TANIMAK VE TAKIM RUHU YARATMAK - SÜRE: 2 GÜN
 
 
KENDİMİZİ TANIMAK VE ÖZGÜVEN
 
 • İnsan Nasıl Bir Varlıktır?
 • Beynimiz Nasıl Çalışıyor?
 • Biz Bilinci’nin Anlamı ve Biz Bilinci Oluşturmanın Önündeki Engeller
 • İnsanlara ve Katkılarına Değer Vermek
 • Örnek Olay: Herkesin Yapabileceği Bir Şeyler Vardır
 • Örnek Olay: “Renklerin Üstünlük Savaşı” – Hepimiz Değerliyiz
 • Örnek Olay: “İnsan Düşüncelerinin ve Davranışlarının Karmaşıklığı, Düşüncelerimizi ve Davranışlarımızı Etkileyen Etmenler”
 • Kişiliğin Düşünceler, Davranışlar, İletişimler Üzerindeki Etkisi
 • Test: “Kişilik Profili” - Kendimizi Tanıyalım
 • Farklı Kişilik Profillerinin İletişim Biçimleri
 • Hiç Kimseyi Değiştiremeyiz, Değiştirebileceğimiz Tek Kişi Kendimiziz
 • Kendimizi Yönetme Sorumluluğunu Almak
 • İnsanın Üç Yönü ve Etkileşim Analizi
 • Özgüven Bileşenleri ve Özgüven Geliştirme Egzersizleri
 • Egzersizler: “Özgüven Geliştirme Alıştırması”
 • “Kendime Karşı Olumlu Bakış Açısı Geliştiriyorum”
 • “Kendi Değerimin Farkına Varıyorum”
 • “Kendi Hatalarıma Karşı Bağışlayıcı Oluyorum”
 • “Kendi Başarılarımı Onaylıyorum”
 • “Kendimi Geliştirmeye İstekliyim, Gelişme Yolunda Kendi Eksik ve Zayıf Yönlerimin Farkına Varıyorum”
 • “Kendimi Olduğum Gibi Kabul Ediyorum”
 • Video Klip: “Özsaygımızı ve Özgüvenimizi Geliştirmek İçin Eylem Planı”
 
TAKIM RUHU YARATMAK
 
 • Video: Balıklardan Ders Almak... 
 • Takım Olmak Demek...
 • Takım Çalışmasının Amaçları ve Yararları Nelerdir?
 • Takım Oyunu: Kazan – Kazan Yaklaşımı
 • Takım Kurma Aşamaları ve Her Aşamada Takım Liderinin ve Üyelerin Sorumlulukları
 • Video: Başarılı ve Başarısız Takımlardan Örnekler
 • Grup Çalışması: “Etkin Takımlar...”- Performansı Yüksek Takımların Özellikleri
 • Test: “Takımınızın Rekabet Gücü Ne Düzeyde?”
 • Takım İçi İletişimi, İşbirliğini, Güveni ve Motivasyonu Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar
 • Takım Oyunları: “Ayna,  “Bağlan Çözül”, Toplu Kalkış”, “Bana Güven”, “Halkaları Aşmak”
 
 
3. MODÜL: ZAMAN YÖNETİMİ YOLUYLA PERFORMANS GELİŞTİRMEK - SÜRE: 2 GÜN
 
 
PERFORMANS YÖNETİMİ
 
 • Performans Ne Demektir? 
 • Performans Yönetimi Nedir? Ne Değildir?
 • Performans Yönetimi Çevrimi
 • Performans Yönetimi Seviyeleri
 • Performansın Bileşenleri: Hedef + Yetkinlik + Motivasyon
 • Performansın Tanımlanması
 
ZAMAN YÖNETİMİ
 
 • Zaman ve Zaman Yönetimi Kavramları
 • Zamanı Yönetmek Demek, Yaşamımızı Yönetmek Demek...
 • Test: Yaşamınızı Yönetmede Ne Kadar Başarılısınız?
 • Özdeğerlendirme: “Zamanı Etkili Kullanmada Ne Kadar Başarılısınız?”
 • Yaşamımızdaki Zaman Tuzakları ve Baş Etme Teknikleri
 • Zamanı / Kendimizi Yönetmeye Nereden Başlamalıyız?
 
HEDEF BELİRLEMEK VE SONUÇ ODAKLI YAKLAŞIM
 
 • Nereye Gideceğimizi Bilmezsek Bizi Oraya Hiçbir şey Götüremez
 • SMART Hedef Belirlemek
 • Öncelikleri Doğru Belirlemek
 • Kaynakları Etkili Yönetmek
 • Örnek Uygulama: Birlikte Hedeflerimizi, Önceliklerimizi ve Gerekli Kaynakları Belirleyelim
 • Takım Oyunu: Çölde Yaşam Savaşı
 
PLANLAMA
 
 • Planlama ve Önemi
 • Planlama Türleri
 • PUKÖ Çevrimi ve Planlamanın Adımları
 • PERT Analizi ve GANTT Şeması
 • Takım Oyunu: Doğum Günü Partisini Planlayalım
 
 
ÖNCELİKLERE GÖRE KİŞİSEL VE KURUMSAL AJANDA YÖNETİMİ
 
 • Önceliklerimizi Nasıl Belirlemeliyiz?: Acil İş mi, Önemli İş mi?
 • Kişisel Enerjimizin Yüksek Olduğu Zamanların Farkına Varmak
 • Takım Oyunu: “Kişisel Ajandamı / Takımımın Ajandasını Planlıyorum...”
 • Takip ve Sonuçlandırma: Hedef Odaklı Çalışmak, Planlanan İşlerin Sonuçlarını Değerlendirmek ve İyileştirme Yapmak
 • Zaman Tasarrufu Sağlayan Araçlardan Yararlanmak ve Alışkanlıkları Değiştirmek
 • Takım Oyunu: “Yeni Ürün Tasarımı”: Zaman Baskısı Altında Performans Gösterebilmek
 • Zaman Yönetiminde ve Takım Çalışmasında Toplantıların Yeri ve Önemi
 • Verimsiz Toplantılar Nelere Yol Açar?
 • Toplantılardan En Yüksek Yararın Sağlanması İçin Yapılması Gerekenler
 
 
4. MODÜL: İLETİŞİM - SÜRE: 2 GÜN
 
 
İLETİŞİME GENEL BAKIŞ
 
 • İletişim ve İnsan İlişkilerinin Başarıyla Nasıl Bir İlişkisi Var?
 • İletişim ve Algılama Süreci 
 • Rol Oynama: “Şu Japonlar...”: İletişimde Neler Önemlidir? 
 • Grup Çalışması: “Mükemmel İletişimciler”
 • Test: “İletişim Becerilerim ve İnsan İlişkilerim Özdeğerlendirme”
 
BEDENİN DİLİ
 
 • İlk İzlenim, Kişisel İmaj ve Beden Dili
 • Profesyonellikle Kişisel İmajın Nasıl Bir İlişkisi Var?
 • Takım Oyunu: “Hangisinin Mesleği Hangisi?”
 • Görünüşünüz İç Dünyanızın Yansımasıdır: Dış Görünüş ve Kişisel Bakım
 • Profesyonel Yaşamda İmaj Kırıcılar
 • İletişimde Beden Dilinin Önemi ve Özellikleri
 • Sözsüz İletişim: Görüntüleri ve Beden Dilini Doğru Okumak
 • Egzersiz: “Beden Dilimiz Neler Anlatıyor?”
 • Olumlu ve Olumsuz Beden Dili Örnekleri
 • Bir Tatlı Gülümseme…
 
DİNLEMEYİ BİLMEK
 
 • Test: “Varsayımlar”: Ne Kadar Araştırmacıyız ya da Ne Kadar Tahminlerimize Dayalı Hareket Ediyoruz?
 • Önce Anla, Sonra Anlat!
 • Doğru Anlamak İçin: Etkili Dinlemek
 • Duymak ve Dinlemek Arasındaki Farklar
 • Dinleme Türleri ve Açımlı Dinlemenin Diğerlerinden Farkları
 • Test: Nasıl Bir Dinleyiciyiz?
 • Nasıl İyi Bir Dinleyici Olabiliriz?
 • Etkili Dinleme Süreci: Odaklan- Yansıt – Özetle
 • Takip Dikkatini Korumak
 • Aktif Dinleme, Soru Sorma ve Sorulara Yanıt Verme İlkeleri
 • Dinleme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Egzersizler
 
 
KONUŞMA YOLUYLA KENDİNİ ETKİLİ İFADE EDEBİLMEK
 
 • Etkili Konuşma İçin…
 • Oyun: Ne Söylediğimiz mi, Nasıl Söylediğimiz mi?
 • Egzersiz: Ses ve Nefesi Doğru ve Etkileyici Biçimde Kullanmak
 • Egzersiz: Konuşmanın Müziği Olan Tonlama ve Vurgulamalar
 • Egzersiz: Sıkça Yapılan Yanlışlar ve Konuşmada Gerekli Olan Çeşitli Üsluplar
 • Takım Oyunu: “Bütünü Oluşturmak”- Kendimizi Nasıl Daha İyi İfade Edebiliriz?
 • Düşünceleri İnşa Etmek ve Anlaşılır Anlatım Kullanmak
 • Açık İletişim ve “Ben” Dili 
 • Söz Söyleme Sanatı: Kelimelerin Gücü
 • Çatışmaya Yol Açan “Yasak Sözcükler”
 • Zor İnsanları Dahi Olumlu Etkileyen “Sihirli Sözcükler”
 • Sözel Zekamızı Geliştirmeye Yönelik Egzersizler
 • Topluluk Önünde Etkili Konuşma Yapmak
 
 
5. MODÜL: TELEFONLA İLETİŞİM - SÜRE: 1 GÜN
 
 
 • Telefonla İletişimin Özellikleri ve Farklılıkları
 • Telefonda Konuşma Davranışının Önemi ve Boyutları
 • Telefonla İletişim Sürecinin Aşamaları: Hazırlık – Karşılama - Ağırlama - Uğurlama
 • Telefonda İlk İzlenim: Arayanı Telefonda Karşılamak ve Kurumu Temsil Etmek
 • Arayanın İsteğini Doğru Anlamak
 • Telefonda Protokol Kuralları: Telefonu Başkasına Aktarmak ya da Beklemeye Almak
 • Telefon Konuşmamızla Karşımızdaki Kişiyi Etki Alanımıza Almak, Güven Kazanmak ve Bizi Dinlemeye İkna Etmek
 • Olumsuz Duyguları Telefona Taşımamak
 • Telefon Kayıtlarının Doğru Tutulması: Mesajların Doğru Alınması ve İletilmesi
 • Telefonla İletişimde Özel Durumlar
 • Telefonda İtirazları Karşılama
 • Uygulamalar: Portatif Telefonlar Kurularak Telefonla İletişim Uygulamaları Gerçekleştirilir
 
 
6. MODÜL: YAZILI İLETİŞİM VE RAPORLAMA - SÜRE: 2 GÜN
 
 
YAZIŞMA KURALLARI
 
 • Yazılı İletişim
 • Yazı Yazmada Amaç Ve Yazılı İletişimin Önemi
 • Yazıda Planlama
 • Yazı Yazmada Ana Ögeler
 • Dilbilgisi Kuralları Ve Noktalama İşaretleri
 • İş Mektupları
 • İş Mektuplarının İçerik Yönünden İncelenmesi
 • İş Mektuplarının Şekil Yönünden İncelenmesi
 • İş Mektubu Çeşitleri
 • Şirket İçi Mektuplar
 • Resmi Yazı Çeşitleri
 • Dilekçeler
 • Tutanaklar
 • Sözleşmeler
 • Yazıların Gönderilmeden Önceki Kontrolü
 • Yazıyı Değerlendirme Kriterleri
 • Eklerin Kontrolü
 • Zarflama Ve Gönderme Usulleri
 • E-Posta Yazışma Kuralları
 
RAPORLAMA
 
 • Haberleşme ve İşletmelerde Haberleşme
 • Raporlama
 • Rapor Ve Yazılı İletişim
 • Rapor Yazılmasında Önemli Yazı Kuralları
 • Raporların Nitelikleri
 • Rapor Türleri
 • İçeriklerine Göre Raporlar
 • Şekillerine Göre Raporlar
 • Süreye Göre Raporlar
 • Hazırlayana Göre Raporlar
 • Raporların Yazılması
 • Çoğaltma Ve Dağıtım
 • Rapor Hazırlanırken Karşılaşılabilecek Sorunlar
 • Veri Toplama Ve Not Alma Usulleri
 
 
7. MODÜL: STRES VE ÖFKE YÖNETİMİ - SÜRE: 1 GÜN
 
 
 • Video: Yeni Arabam
 • Test: Öfkelenince Ben…
 • Stres ve Yaşamımızdaki Önemi 
 • Stres Türleri Nelerdir?
 • Stresin Faydası Var mıdır?
 • Stresli Durumlarda Beynimiz Nasıl Çalışır?
 • Stres Ne Zaman Tehlikelidir?
 • Stresi Etkili Yönetmek İçin Üç Aşamalı Reçete…
 • Test: “Stres Kaynaklarımın Farkına Varıyorum...”
 • Test: “Strese Nasıl Tepki Veriyorum?”
 • Kişiliğim, Stres Eğilimimi Nasıl Etkiliyor?
 • Örnek Olay: “Stres Düzeyimi Artıran Olumsuz Hayalim...”
 • Örnek Olay: “İki Seçenek” - Olumlu Zihinsel Tutum
 • Egzersiz: “Günlük Yaşamda Nasıl Rahatlıyorum?”
 • Egzersiz: “Derin Nefes Alıştırması”
 • Egzersiz: “Aşamalı Gevşeme Alıştırması”
 • Egzersiz: “Beslenme Alışkanlıklarımı Geliştiriyorum”
 • Egzersiz: “Stres Yaratması Muhtemel Durumlarla Başa Çıkma Becerisi Kazanıyorum”
 • Egzersiz: Öfke ile Başa Çıkabilmek için Kişisel Kontrol Stratejisi
 • Beynimizi Yönetmek Mümkün mü?: Amigdalayı Yönetmek!
 • 4 Düşün, 1 Söyle
 
 
8. MODÜL: ANALİTİK DÜŞÜNMEK VE PROBLEM ÇÖZMEK - SÜRE: 1 GÜN
 
 
 • Problemli Durumlara Bakış Açımız ve Kazan – Kazan Yaklaşımı
 • Neler Problemdir? Neler Değildir?
 • Bir Problemin Yapısında Neler Vardır?
 • Problemlere Bakış Açımız
 • Örnek Olay: “Kurabiye Hırsızı”- Suçlamadan Önce Durumu Anlamak Gerek
 • Durum Üzerinde Çekişmemek ve İnsanları Problemlerden Ayrı Tutmak
 • Örnek Olay: “Apartman Sakini ve Yönetici” – Kişiselleştirme
 • Problem Çözme Yoluyla Sürekli Gelişim Süreci
 • Problemin Analiz Süreci
 • Örnek Olay: “Arabam Neden Çalışmıyor?” – Analitik Düşünceye Önem Vermek
 • Problemin Doğru Tanımı
 • Nedenlerin Analizi
 • Her Türlü Veriyi Toplamak
 • Örnek Olay: Kül Yutmamak - Ne Kadar Kolay Aldatılabiliyoruz
 • Her Yerden Gelen Bilgiye Açık Olmak – Objektiflik
 • Örnek Olay: Bilge –Köpek ve Gölet -Her Yerden Gelen Bilgiye Açık Olmak – Objektiflik
 • Analiz Sürecinde Kullanılabilecek Tekniklerden Örnekler
 • Problemi Çözerken...
 • Ortak Kazanç İçin Ortak Seçenekler Üretmek
 • Örnek Olay: “9,5 TL’ye…” – Yaratıcı Düşünmek
 • Çözüm Sürecinde Kullanılabilecek Tekniklerden Örnekler
 • Çözüm İçin Seçenekleri Tanımlamak ve Müzakere Etmek
 • Karar Verme Süreci
 • Etkili Kararların Belirlenmesi
 • En Etkili Kararın Tesbiti ve Denenmesi
 • Karar Vermede Kullanılabilecek Teknikler
 • Uygulama: Problem Çözme Uygulaması ve Katılımcıların Sunumu
 
 
9. MODÜL: ZOR İNSANLARIN VE ZOR DURUMLARIN YÖNETİMİ VE İKNA - SÜRE: 2 GÜN
 
 
ZOR İNSANLARI, ZOR DURUMLARI TANIYALIM
 
 • Zor İnsan ya da Zor Davranışlardan Neleri Kast ediyoruz?
 • Çatışma Kavramına ve Kurumlardaki Önemine Genel Bakış 
 • Çatışma, Zorlanma ve Engellenme Nedir?
 • Kurumlarda Çatışma Olması, Nelere İşarettir?
 • Çatışma Hangi Olumsuz Sonuçlara Neden Olur?
 • Çatışmanın Yararları Var mı?
 • Kurumlarda Yaşanan Çatışma Çeşitleri ve Oluşma Nedenleri
 • Kurumlarda Yaşanan Çatışmaların Kaynakları
 • Çatışmanın Seviyeleri ve Nedenleri
 • Zor Davranışlar ve Çatışmalı Durumlarla Başa Çıkmak İçin 7 ÖNEMLİ ADIM
 
ZOR İNSANLAR VE ZOR DURUMLAR KARŞISINDA KENDİMİZİ YÖNETMEK
 
 • İnsan Davranışlarının Karmaşıklığı
 • Zekanın Davranışlar ve Başarı Üzerindeki Etkisi
 • Duygusal Zeka da Nereden Çıktı?
 • Test: Benim Duygusal Zekam- Özdeğerlendirme
 • Özbilinç ve Özyönetim: Kendimizi Tanıyalım
 • İletişim Çatışmalarına Neden Olan Kalıplaşmış Düşüncelerimiz 
 • Örnek Olay: Başkalarını Suçlamadan Önce Durumu Anlamak Gerek
 • Durum Üzerinde Çekişmemek ve İnsanları Problemlerden Ayrı Tutmak
 • Örnek Olay: Kişiselleştirme
 
EMPATİYİ BAŞARMAK
 
 • Egzersiz: “Dünyayı Olduğu Gibi Değil Olduğumuz Gibi Görürüz” ve Hiçbirimiz Hepimiz Kadar Akıllı Değiliz 
 • Test: “Empatik Beceri Ölçeği”
 • Örnek Olaylar ve Örnek Video: “En Zor Durumda Bile Empatik İletişim Kurabilmek” 
 • Zor Durumlarda Empatik İletişim ve “Ben” Dilinin 4 Adımını Başarmak
 • Gözlem 
 • Duygular
 • İhtiyaçlar
 • İstekler
 • Duygusal Kölelikten Duygusal Özgürlüğe
 • Empatik İletişim Örnek Olay Çözümlemeleri, Takımlar Halinde Problem Çözme ve Rol Oynama Uygulamaları
 
MÜZAKERE TEKNİKLERİ VE İKNA BECERİLERİ
 
 • Müzakere Nedir ve Neden Yapılır?
 • Müzakere Durumunun Özellikleri
 • Çatışmalı Durumlarda Yaklaşım Biçimleri ve Müzakere Tarzları 
 • Müzakerede Farklı Stratejiler ve Taktikler
 • Hangi Müzakere Tarzı/Stratejileri/Taktikleri Hangi Koşullarda Kullanılmalı?
 • İknayı Başarmanın Bileşenleri
 
İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK PROBLEM ÇÖZME YAKLAŞIMI
 
 • Kazan – Kazana Yönelik Problem Çözme Yaklaşımı ve Sürecin Adımları
 • İşbirliğine Yönelik / Bütünleyici Müzakerenin Güçlükleri ve Aşma Yolları
 • Kurumlarda Çatışmanın Çözümlenmesi, Olumsuz Sonuçlarının Azaltılması ve İletişimleri Geliştirmek İçin Kullanılan Diğer Teknikler ve Öneriler
 
 
10. MODÜL: MOTİVASYON YOLUYLA PERFORMANS GELİŞTİRMEK - SÜRE: 1 GÜN
 
 
 • Motivasyon Ne Anlama Geliyor?
 • Motivasyonun Yönetici ve Çalışanlar Açısından Önemi
 • Motivasyonu Etkileyen Faktörler ve Türkiye Toplumu Açısından Geçerlilikleri: Araştırma Sonuçları
 • Nasıl Motive Edilir?
 • Motivasyon Nasıl Kırılır?
 • Liderlik Tarzı ve Motivasyon
 • Beni Neler Motive Eder?: Bir Uygulama ve Sonuçların Değerlendirilmesi
 • Daha Yüksek Bir Ücret mi? Değer Verilmek mi?
 • Hepimiz Farklıyız!
 • Çalışanların Motivasyonunu Artırmaya Yönelik Araçlar ve Bunlardan Etkin Yararlanma Yolları
 • Performansa Dayalı Ücret Sistemi
 • Bilgi ve Becerilerin Ödüllendirilmesi ve Prim Uygulaması
 • Parasal Olmayan Ödüller
 • Örnek Olay: Tam Mutluluk Diye Bir Şey Var mı?
 • Kendinizi Motive Etmek...
 • Egzersiz: Özgüven Geliştirme Alıştırması
 • Video: Liderin Motive Edici İletişimi
 • Takım Oyunu: “Takdir Etmeyi Öğreniyorum”
 • Egzersiz: “Motivasyona Yönelik Eylem Planı”
 
DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ
 
 • Alışkanlıkları Değiştirmek ve Sürekli Gelişmek
 • Sontest
 • Öntest – Sontest Sorularının Yanıtlanması ve Gelişimin Değerlendirilmesi
 • Seminer Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı
 
NOT: Eğitim programının uygulanması sürecinde, katılımcıların eğitimde öğrendiklerini beceriye dönüştürmelerini, uygulamaya geçirmelerini sağlamak amacıyla okuma ve proje ödevleri verilecek, davranış gelişim hedefleri 
 
belirlemeleri istenecek ve takibi yapılarak geribildirimler alınacaktır.
 
 
Kimler Katılmalı?
 
Dünyadaki hızlı değişimle etkin biçimde başa çıkmak, bireysel kalitelerini etkili yöneterek başarılı olmak ve kurumlarında ve yaşamlarında Toplam Kalite Kültürü’ nü yerleştirmek isteyen herkes.
 
 
Eğitim Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri:
 
Belirtilen modüller kapsamında eğitim programının bir grup için toplam süresi 70 saattir (14 gün x 5 saat). Saatler 13.00-18.00’dir.  Kurum içi programlarda, ihtiyaca göre seçilecek modüller bir araya getirilerek süre yeniden 
 
belirlenebilir.
 
Seminerlerden en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir. 
 
Seminerin sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP” ve “KATILIM BELGESİ” verilecektir.
 
 
Eğitmenler:
 
Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu, Nazlı Eda Yavuz, Onat Totuk, Serdar Tan, Serpil İkiz (Paylaşımlı ve/veya dönüşümlü olarak katılmaktadırlar). 
 
 

KURUMA ÖZEL EĞİTİMLER İÇİN ÖNEMLİ!

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr