Sunum Becerileri Gelişim Atölyesi

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları
 
İş dünyasında pek çok kez, bir grup karşısına, belli bir konuyu ya da düşünceyi sunmak amacıyla çıkıyor ve onları bilgilendirmek durumunda kalıyoruz. Ancak, farkında olmadan, bazen heyecanımız ve güvensizliğimizi sesimize yansıttığımızdan dolayı, bazen doğru kelimeleri bulamadığımız için ya da beden dilimizle verdiğimiz olumsuz mesajlar v.b. nedenlerle istediğimiz sonuca ulaşmakta güçlük çekebiliyoruz. İşte bu program, sesimizi, kelimeleri ve beden dilimizi doğru ve etkileyici biçimde kullanarak konuşmalarımızın daha etkili bir hale dönüştürülmesini sağlamak üzere, katılımcılarda “Beceri” geliştirmeye yönelik geliştirilmiş bir programdır.
 
Bu program sonunda katılımcılar;
 
Sunumları sırasında katılımcıları doğru anlama konusunda dinleme, soru sorma ve empati kurma becerilerini geliştirecekler, kelimeleri, ses ve nefeslerini, beden dillerini doğru kullanıp doğru, güzel ve etkileyici konuşma yaparak kendilerini doğru ve etkili biçimde ifade edebilmenin temel gerekleri konusunda bilgi sahibi olacak ve uygulamalarla bu becerilerini geliştirme olanağı bulacaklar,
 
Etkili bir sunum gerçekleştirmek için gereken 6 adımı benimseyerek ve bu adımlara uygun hareket ederek daha etkili eğitim amaçlı sunumlar yapabilecekler,
 
Sunumlarında katılımcıların aktif olmasının öneminin farkındalığıyla sunumlarında katılımcıların aktif olduğu çeşitli yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanabilecekler,
 
Kendilerini daha iyi tanıyacaklar, sahne korkuları azalacak, özgüvenleri ve motivasyonları artacak,
 
Ve önceki uygulamaları hakkında özdeğerlendirme yaparak, kurum için artı değer yaratacak biçimde kendilerini, sunumlarını ve kurumlarını sürekli geliştirmek yönünde olumlu tutum geliştirebileceklerdir.
 
 
Neler Paylaşacağız?
 
 
1.MODÜL: SUNUMDA BEDEN DİLİ VE SAHNE KORKUSUNU YENMEK -  SÜRE: 1 GÜN
 
 
SUNUMDA İLK İZLENİM, KİŞİSEL İMAJ VE BEDEN DİLİ
 
 • Sunumdaki Başarı İle Kişisel İmajın Nasıl Bir İlişkisi Var?
 • Takım Oyunu: “Hangisinin Mesleği Hangisi?”
 • Görünüşünüz İç Dünyanızın Yansımasıdır: Dış Görünüş ve Kişisel Bakım
 • Profesyonel Yaşamda İmaj Kırıcılar
 • İletişimde Beden Dilinin Önemi ve Özellikleri
 • Sözsüz İletişim: Görüntüleri ve Beden Dilini Doğru Okumak
 • Egzersiz: “Beden Dilimiz Neler Anlatıyor?”
 • Sahne Korkusu ve Bedene Yansımaları
 • Poz-Postür
 • Göz Kontağı
 • Mimik Kullanımı
 • El ve Kollardaki Rahatsızlık İçin Konuşmacıya İpuçları, Teknikler
 • Ağırbaşlılık ve Soğukkanlılık
 • Güven Vermek 
 • Doğallığın Sırları
 • Dinleyicinin Tepkisini Ölçme
 • Bir Tatlı Gülümseme…
 
 
2.MODÜL: DİKSİYON - SÜRE: 1 GÜN
 
 
DİKSİYON
 
 • Diksiyon Nedir?
 • Diyafram Kullanımı
 • Soluma ve Nefes Almanın Öğrenimi
 • Doğru Nefes Alma ve Diyafram Kullanımı 
 • Artikülasyon 
 • Artikülasyon Bozuklukları
 • Dil, Diş ve Dudakların Konuşmadaki Önemli Rolü
 • Dudak Tembelliği
 • Fonetik 
 • Yanlış Kullanılan Kelimelerin Öğrenilmesi
 • Harflerin Okunuş Özellikleri
 • Sözcüklerin Doğru Şekilde Çıkarılması 
 • Konuşma ve Yazı Dili Farkları - Türkçe Yazıldığı Gibi Okunmayan Bir Dildir…
 • Tonlama, Vurgu ve Durak
 • Söyleme ve Konuşma Kusurları
 • Tutukluk, Heyecan, Kekemelik, Harf Değiştirme
 • Duraksayarak Konuşma
 • Yanlış Ton Vurgu ve İfade Kullanımları
 • Tutukluğu Gidermeğe Yönelik Okuma Parçalarının Çalışılması ve Hataların Tespitiyle Tekrar Uygulamaları
 
 
3.MODÜL: İZ BIRAKAN SUNUM YAPMAK - SÜRE: 1 GÜN
 
 
İZ BIRAKAN, ETKİLİ BİR SUNUM İÇİN
 
 • Etkili Sunum İçin 6 Adım
 • Sunumdan Önce Yapılması Gerekenler
 • Dinleyici Kitlesinin Analizi
 • Konuşma Metninin Özellikleri ve Doğru Kelimeleri Seçmek
 • Konuşma Provası
 • Konuşma Öncesi Yüz Kaslarının ve Konuşma Uzuvlarının Isıtılması
 • Sahne Korkusunu Yenmek ve Heyecanı Pozitife Çevirmek, Cesaret, Güven Kazanımı
 • Sunum Sırasında Yapılması Gerekenler
 • Sunum Yapılacak Ortamın, Oturma Düzeninin, Araç - Gerecin ve Çevrenin Yönetimi
 • Söze Başlamak
 • Canlılık, Akıcılık, Açıklık, Enerji, Hız ve Mizah
 • Katılımcıların Sorularına Yanıt Vermek ve Hazır Cevaplılık
 • Grup Dinamiğinin Yönetimi ve Zor İnsanlarla Başa Çıkabilmek
 • Sunum Sırasında Bizi Bekleyen Tuzaklar ve Üstesinden Gelebilmek
 • Sözü Noktalamak
 
VİDEOLU UYGULAMALAR
 
 •  Katılımcıların Sunum Uygulamalarının Videoya Kaydedilmesi ve Değerlendirmeler
 
 
4.MODÜL: UYGULAMALAR VE GERİBİLDİRİMLER - SÜRE: 2 GÜN
 
 
UYGULAMA
 
 • Örnek Sunum Hazırlama, Sunma ve Değerlendirme Çalışması
 • VİDEOLU UYGULAMALAR: Katılımcıların Hazırladıkları Eğitim Programlarının Uygulanması, Videoya Kaydedilmesi ve Değerlendirilmesi
 
DEĞERLENDİRMELER VE KAPANIŞ
 
 • Sontest
 • Öntest – Sontest Sorularının Yanıtlanması ve Gelişimin Değerlendirilmesi
 • Seminer Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı
 
NOT: Eğitim programı süresince, katılımcıların sunum becerilerinin gelişimine destek olacak bireysel geribildirimler paylaşılacak, programdan sonraki 1 ay süresince de haftada 1 saat (katılımcının talebine göre) yüz yüze ve/ya uzaktan koçluk yapılacaktır.
 
Kimler Katılmalı?
 
Yetişkinlere yönelik sunum yapan ve / veya yapacak olan herkes.
 
Eğitim Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri:
 
Eğitim programının bir grup için süresi 25 saattir (5 gün x 5 saat). Saatler 13.00-18.00’dir.
 
“Sunum Becerileri  Geliştirme Atölyesi” programından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta azami katılımcı sayısı 12 olarak belirlenmiştir. 
 
Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “KİTAP” ve “KATILIM BELGESİ” verilecektir.
 
Eğitmenler:
 
Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu, Pınar Gordie, Mustafa Sancak (Paylaşımlı ve/veya dönüşümlü olarak katılmaktadırlar)
 

KURUMA ÖZEL EĞİTİMLER İÇİN ÖNEMLİ!

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr