Mart 2020 Eğitim Takvimi


POET Eğitim Mart 2020 Genel Katılıma Açık Eğitim Takvimi

 

Tasarım Odaklı Düşünerek Etkili Sunum Hazırlıyorum

 

Bilgi Talep Et

Kurumsal Eğitim: Tasarım Odaklı Sunum

 

Programın İş Sonuçlarına Faydaları:

 

İş dünyasında pek çok kez, bir grup karşısına, belli bir konuyu ya da düşünceyi sunmak amacıyla çıkıyoruz. Ancak, farkında olmadan, iyi tasarlanmamış sunumlarımız nedeniyle istediğimiz sonuca ulaşmakta güçlük çekebiliyoruz.

 

Biz de bu programla, beynimizin farklı düşünme biçimleri ile ikiz çalışma sistemini, tasarım odaklı düşünme ve iterative tasarım tekniklerini kullanarak, mesajlarımızın içeriklerini, akışını ve görsellerini daha etkili bir hale getirebilmemizi sağlamak üzere, “Beceri” geliştirmeye yönelik hazırladık.

 

Bu program sonunda;

Etkili bir sunum gerçekleştirmek için gereken 6 adımı benimseyerek ve bu adımlara uygun hareket ederek daha etkili sunumlar yapabileceğiz,

Beynimizin çalışma ve farklı düşünme biçimlerini, farklı tarzda algılayan ve düşünen katılımcıları, ve hatta kendimizi daha iyi tanıyacak, farklı algılama ve öğrenme tarzlarına hitap eden daha etkili mesaj tasarım yapabileceğiz,

Sunumlarımızda tasarım odaklı düşünme ve iterative tasarım yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanabileceğiz,

Ve önceki uygulamalarımız hakkında özdeğerlendirme yaparak, artı değer yaratacak biçimde kendimizi ve sunumlarımızı sürekli geliştirmek yönünde olumlu tutum geliştirebileceğiz.

 

Neler Paylaşacağız?

 

AÇILIŞ

 

Tanışma, Ön değerlendirme ve Takım Kurma Oyunu

 

KATILIMCI VE TASARIM ODAKLI DÜŞÜNEREK 

İZ BIRAKAN SUNUM TASARLAMAK

 

Etkili Sunum İçin 6 Adım

Beynimiz, Farklı Düşünme Stilleri ve Tasarım Odaklı Düşünmek

Beynimiz Nasıl Çalışır?

Test: Kişiliklerimiz Düşünce Tarzımızı Nasıl Etkiler?

Problemlere Yaklaşım Biçimimiz

Kalıplarla Düşünmek Ne Demek?

Takım Halinde Uygulama: Farklı Katılımcı Profillerinin Düşünme Stillerini ve İhtiyaçlarını Anlamak / Empati

Öğrenme Sürecini Anlamak

Yetişkinler Nasıl Öğrenir?

Beynin Katmanları ve Bütünsel Çalışması Ne Demek?

Test: Alışkanlıkları Değiştirmek Kolay mı?

Kalıpları Aşarak Düşünmeyi Öğrenmek

Genç Beyinler Neden Daha Esnektir?

Her Şey Hayal Etmekle Başlar

Salvador Dali Gibi Düşünmek

Uygulamalar: Düşünmede Akıcılık 

Uygulamalar: Düşünmede Esneklik 

Picasso ve Velazquez’den Öğrenmek

Karmaşanın İçindekini Görebilmek

Uygulamalar: Parçalar Arasında İlişki Kurabilmek

Tasarım Odaklı Düşünmek ve İterative Tasarım Nedir? Nasıl Yapılır?

 

YETİŞKİNLERE YÖNELİK SUNUM TASARLAMAK

 

AIDAS Nedir? Nasıl Tasarlanır?

Test: Odaklanma Sürem Ne Kadar?

Yetişkinlerde Dikkat ve Odaklanma Süresi Ne Kadardır? Uzatılabilir mi?

Dikkat Çekici Sunum için...

İhtiyaca Uygun Tasarlamazsak Ne Olur?

Nerede Olduğumuzu ve Nereye Gideceğimizi Bilmezsek...: Problemi ve İhtiyaçları Belirlemek

Bloom’ un Taksonomisi

Takım Halinde Fikir Üretme ve Uygulama: Hedeflerin Tanımlanması

Kaynak Tarama ve İçerik Ana Hatları Oluşturma

Uygulamalar: Fikir Üretme Teknikleri

Test: Varsayımlar

Algılamada Karşımıza Çıkabilecek Tuzaklar

Takım Halinde Uygulama: Ne Kadar İyi Bir Mesaj Tasarımcısıyız?

İçerik ve Akış Tasarımı İlkeleri

Takım Halinde Fikir Üretme ve Uygulama: Mesajın İçeriğinin Tasarlanması ve Akışın Yapılandırılması

Prototip Oluşturmak

 

SUNUM GÖRSELLERİNİ TASARLAMAK

 

5 Duyuya Yönelik Tetikleyiciler

Görsellerin Tasarlanması

Görsel Tasarımın İlkeleri 

Dikkat Çekiciliği Artırmak İçin

Dikkate Alınacak Kriterler – Doğru ve Yanlış Örnekler

Takım Halinde Fikir Üretme, Karar Verme ve Uygulama: Powerpoint’ te Görsel Sunum Tasarımı Atölye Çalışması ( Katılımcılara verilecek bir konu doğrultusunda farklı bakış açılarından tasarım yapmaları ve diğer takımlara test sunum yapmaları sağlanacaktır)

Sunum Sırasında Karşılaşabileceğimiz Tuzaklar ve Üstesinden Gelme Yolları

 

UYGULAMALAR

 

 Katılımcıların Sunum Uygulamaları, Videoya Kaydedilmesi ve Değerlendirmeler

 

DEĞERLENDİRMELER VE KAPANIŞ

 

Eğitim Programı Değerlendirme ve Katılım Belgeleri

 

Kimler Katılmalı?

 

Yetişkinlere yönelik sunum yapan ve / veya yapacak olan herkes.

 

 
Eğitim Süresi, Katılımcı Sayısı ve Eğitim Materyalleri:
 
Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). Programdan en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir. 
 
 
Programın sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP” ve “KATILIM BELGESİ” verilecektir.
 
 
Eğitmen:
 
 
Ayşe Demirbaş
 
 

KURUMA ÖZEL EĞİTİMLER İÇİN ÖNEMLİ !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr