Mart 2020 Eğitim Takvimi


POET Eğitim Mart 2020 Genel Katılıma Açık Eğitim Takvimi

 

Topluluk Önünde Etkili ve Güzel Konuşuyorum

 

Bilgi Talep Et

Kurumsal Eğitim: Toplluk Önünde Etkili Konuşma
 
Programın İş Sonuçlarına Faydaları


İş dünyasında pek çok kez, bir grup karşısına, belli bir konuyu ya da düşünceyi sunmak amacıyla çıkıyor ve onları bilgilendirmek durumunda kalıyoruz. Ancak, farkında olmadan, bazen heyecanımız ve güvensizliğimizi sesimize yansıttığımızdan dolayı, bazen doğru kelimeleri bulamadığımız için ya da beden dilimizle verdiğimiz olumsuz mesajlar v.b. nedenlerle istediğimiz sonuca ulaşmakta güçlük çekebiliyoruz. İşte biz de bu programı, sesimizi, kelimeleri ve beden dilimizi doğru ve etkileyici biçimde kullanarak konuşmalarımızın daha etkili olmasını sağlamak üzere, “Beceri” geliştirmeye yönelik hazırladık.
 
Bu program sonunda;
 
Etkili bir konuşma gerçekleştirmek için gereken 6 adımı benimseyerek ve bu adımlara uygun hareket ederek daha etkili konuşma planlayabileceğiz,
 
Kelimeleri, ses ve nefesimizi, beden dilimizi doğru kullanıp doğru, güzel ve etkileyici konuşma yaparak kendimizi doğru ve etkili biçimde ifade edebilmenin temel gerekleri konusunda bilgi sahibi olacak ve uygulamalarla bu becerilerimizi geliştirme olanağı bulacağız,
 
Kendimizi daha iyi tanıyacağız, sahne korkumuz azalacak, özgüvenimiz ve motivasyonumuz artacak,
 
Ve önceki uygulamalarımız hakkında özdeğerlendirme yaparak, kendimizi ve sunumlarımızı sürekli geliştirme yönünde olumlu tutum geliştireceğiz.
 
 
 
Neler Paylaşacağız?
 
 

İLK İZLENİM, KİŞİSEL İMAJ VE BEDEN DİLİ

 

Konuşmadaki Başarı İle Kişisel İmajın Nasıl Bir İlişkisi Var?

Takım Oyunu: “Hangisinin Mesleği Hangisi?”

Görünüşünüz İç Dünyanızın Yansımasıdır: Dış Görünüş ve Kişisel Bakım

Profesyonel Yaşamda İmaj Kırıcılar

İletişimde Beden Dilinin Önemi ve Özellikleri

Sözsüz İletişim: Görüntüleri ve Beden Dilini Doğru Okumak

Egzersiz: “Beden Dilimiz Neler Anlatıyor?”

Sahne Korkusu ve Bedene Yansımaları

Poz-Postür

Göz Kontağı

Mimik Kullanımı

El ve Kollardaki Rahatsızlık İçin Konuşmacıya İpuçları, Teknikler

Ağırbaşlılık ve Soğukkanlılık

Güven Vermek 

Doğallığın Sırları

Dinleyicinin Tepkisini Ölçme

Bir Tatlı Gülümseme…

 

DİKSİYON

 

Diksiyon Nedir?

Diyafram Kullanımı

Soluma ve Nefes Almanın Öğrenimi

Doğru Nefes Alma ve Diyafram Kullanımı 

Artikülasyon 

Artikülasyon Bozuklukları

Dil, Diş ve Dudakların Konuşmadaki Önemli Rolü

Dudak Tembelliği

Artikülasyon Uygulamaları

Fonetik 

Yanlış Kullanılan Kelimelerin Öğrenilmesi

Harflerin Okunuş Özellikleri

Sözcüklerin Doğru Şekilde Çıkarılması 

Konuşma ve Yazı Dili Farkları - Türkçe Yazıldığı Gibi Okunmayan Bir Dildir…

Fonetik Uygulamaları

Tonlama, Vurgu ve Durak/ Uygulamalar

 

İZ BIRAKAN, ETKİLİ BİR KONUŞMA İÇİN

 

Etkili Konuşma İçin 6 Adım

Dinleyici Kitlesinin Analizi

Konuşma Metninin Özellikleri ve Doğru Kelimeleri Seçmek

Konuşma Provası

Konuşma Öncesi Yüz Kaslarının ve Konuşma Uzuvlarının Isıtılması

Sahne Korkusunu Yenmek ve Heyecanı Pozitife Çevirmek, Cesaret, Güven Kazanımı

Söze Başlamak

Canlılık, Akıcılık, Açıklık, Enerji, Hız ve Mizah

Sorulara Yanıt Vermek ve Hazır Cevaplılık

Konuşma Sırasında Bizi Bekleyen Tuzaklar ve Üstesinden Gelebilmek

Sözü Noktalamak

 

VİDEOLU UYGULAMALAR

 

DEĞERLENDİRMELER VE KAPANIŞ

 
 
 
Kimler Katılmalı?
 
Topluluk önünde konuşma yapan ve / veya yapacak olan herkes.
 
 
Eğitim Süresi, Katılımcı Sayısı ve Eğitim Materyalleri:
 
Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün x 7 saat). 
 
“Sunum Becerileri Geliştirme Atölyesi” programından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta azami katılımcı sayısı 12 olarak belirlenmiştir. 
 
Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “KİTAP” ve “KATILIM BELGESİ” verilecektir.
 
 
Eğitmenler:
 
Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu, Pınar Gordie (Paylaşımlı ve/veya dönüşümlü olarak katılmaktadırlar)
 
 

KURUMA ÖZEL EĞİTİMLER İÇİN ÖNEMLİ!

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr