İnsan Kaynakları Yönetimi Geliştirme

 

Bilgi Talep Et


- Kurumlar İçin İç Eğitmen Yetiştirme Programı -     Programın İş Sonuçlarına Faydaları   Eğitimlerden beklenen sonuçları alabilmek için, kurumda eğitici olarak görev yapan ve / veya yapacak olan bireylere de yatırım yapıl...


devamıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları   Gerek dünyadaki gerekse ülkemizdeki sosyo-ekonomik ve kültürel değişimin etkilerinin yansımasıyla iş hayatında da önemli değişimler gözleniyor ve çalışanların performansının etkin yönetimi her ge&cc...


devamıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları   Şirketler, belli bir amaç doğrultusunda, vizyon, misyon ve değerlerinin öncülüğünde hedeflerine ilerlemek üzere kurulmuştur. Bu hedefe ulaşırken kullanılacak önemli araçlardan biri olan performans...


devamıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları   Performans yönetimi sisteminin temel amacı, çalışanların şirket hedefleri doğrultusunda etkin bir şekilde çalışmalarını sağlamaktır. Performans Yönetimi kurum hedefleriyle birey hedeflerinin örtüşmesini, b&...


devamıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları   Hızla değişen pazarda ayakta kalabilmek için mücadele veren çoğu şirket, tutunacak bir dal olarak “yetkinlikler”i kullanmayı tercih etmiş ve kendileri için en uygun “mükemmel performansın eld...


devamıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları   Hızla değişen pazarda ayakta kalabilmek için mücadele veren çoğu şirket, tutunacak bir dal olarak “yetkinlikler”i kullanmayı tercih etmiş ve kendileri için en uygun “mükemmel performansın eld...


devamıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları   İş dünyasında pek çok kez, bir grup karşısına, belli bir konuyu ya da düşünceyi sunmak amacıyla çıkıyor ve onları bilgilendirmek durumunda kalıyoruz. Ancak, farkında olmadan, bazen heyecanımız ve güvensizli...


devamıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları   Eğitimlerden beklenen sonuçları alabilmek için, ölçme ve değerlendirme süreci son derece önemli bir süreçtir. Değerlendirme, öğretim süreci ile ilgili kararları verebilmek içi...


devamıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları   Eğitim amaçlı  sunuşlardan beklenen sonuçları alabilmek için, kurumda iç eğitmen olarak görev yapan ve / veya yapacak olan bireylere de yatırım yapılması kaçınılmazdır. İyi eğiticiler yetiştirmek...


devamıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları   Bu program sonunda kurumunuzdaki insan kaynaklarının potansiyelini kullanarak, kurumdaki tüm süreçlerin verimliliğinin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve Ar-Ge faaliyetlerinin hız kazandırılmasına y&oum...


devamıBilgi Talep Et