Mart 2020 Eğitim Takvimi


POET Eğitim Mart 2020 Genel Katılıma Açık Eğitim Takvimi

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Geliştirme

 

Bilgi Talep Et


Programın İş Sonuçlarına Faydaları:   Odağında insan olan sorunlar çoğunlukla karmaşık sorunlardır. Neye, neyin, ne ölçüde neden olduğunu analiz etmek ve net bir şekilde kök nedenleri bulmak mümkün değildir. Belirlenen olası kök nede...


devamıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları   Günümüzdeki hızlı değişim ve özellikle de içinde bulunduğumuz küresel krizin oluşturduğu yeni dengeler, ayakta kalabilmek için kurumların yaratıcı strateji geliştirmelerini zorunluluk haline getirmişti...


devamıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları   Aslında oyunlar insan hayatında hep vardı. Ancak 1980’de İngiltere’de Essex Üniversitesi’den Prof. Richard Bartle’ın MUD 1 adlı projede ilk kez digital ortamda çok kullanıcılı bir oyunlaştırma (bugün...


devamıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları   Hızla değişen pazarda ayakta kalabilmek için mücadele veren çoğu şirket, tutunacak bir dal olarak “yetkinlikler”i kullanmayı tercih etmiş ve kendileri için en uygun “mükemmel performansın eld...


devamıBilgi Talep Et