Genel Katılıma Açık Eğitim Programımız...


STRES VE ÖFKE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI. www.poet.com.tr

 

Eğitici Eğitimi - Eğitmenlik Becerilerimi Geliştiriyorum -

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Eğitim amaçlı  sunuşlardan beklenen sonuçları alabilmek için, kurumda iç eğitmen olarak görev yapan ve / veya yapacak olan bireylere de yatırım yapılması kaçınılmazdır. İyi eğiticiler yetiştirmek için hazırlanan bu eğitim de, işte bu yatırımlarınızın daha yüksek değerde geriye dönüşünü sağlayacak bir Wokshop’ tur.

 

Bu program sonunda katılımcılar;

 

 • Hizmet içi eğitimin temel amacı, türleri ve hızlı değişim ortamında beklenen faydaları sağlaması için dikkat edilmesi gereken temel ilkeler konusunda bütünsel bir bakış açısı geliştirecekler,
 • Hizmet içi eğitim planlama döngüsü ve her bir adımı konusunda kapsamlı bilgi edinerek kurumlarındaki eğitim süreçlerini bu adımlara göre gerçekleştirme konusunda olumlu tutum geliştirecekler,
 • Etkili bir sunum gerçekleştirmek için gereken 6 adımı benimseyerek ve bu adımlara uygun hareket ederek daha etkili eğitim amaçlı sunumlar yapabilecekler,
 • Eğitim programlarında katılımcıların aktif olmasının öneminin farkındalığıyla eğitim amaçlı sunumlarında katılımcıların aktif olduğu çeşitli öğrenme yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanabilecekler,
 • Sunumları sırasında katılımcıları doğru anlama konusunda dinleme, soru sorma ve empati kurma becerilerini geliştirecekler, kelimeleri, ses ve nefeslerini, beden dillerini doğru kullanıp doğru, güzel ve etkileyici konuşma yaparak kendilerini doğru ve etkili biçimde ifade edebilmenin temel gerekleri konusunda bilgi sahibi olacak ve uygulamalarla bu becerilerini geliştirme olanağı bulacaklar,
 • Eğitimde belirlenen davranışsal amaçlara ve düzeylerine uygun ölçme ve değerlendirme araçlarından yararlanmanın yollarını tanıyarak bunlardan etkili biçimde yararlanabilecekler,
 • Kendilerini daha iyi tanıyacaklar, özgüvenleri ve daha etkili bir eğitmen olma konusunda motivasyonları artacak,
 • Ve önceki uygulamaları hakkında özdeğerlendirme yaparak, kurum için artı değer yaratacak biçimde kendilerini, eğitim verdikleri kişileri ve kurumlarını sürekli geliştirmek yönünde olumlu tutum geliştirebileceklerdir.

 

Neler Paylaşacağız?

 

 • AÇILIŞ
 • HERŞEY DEĞİŞİYOR
 • HİZMET İÇİ EĞİTİME GENEL BAKIŞ
 • EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMAK
 • SUNUMDA İLK İZLENİM, KİŞİSEL İMAJ VE BEDEN DİLİ
 • DİKSİYON
 • İZ BIRAKAN, ETKİLİ BİR SUNUM İÇİN
 • EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • UYGULAMA
 • DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

Kimler Katılmalı?

 

Yetişkin eğitimi alanında çalışan yöneticiler, uzmanlar ve yetişkinlere yönelik eğitim amaçlı sunuş yapan ve / veya yapacak olan herkes.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu (Paylaşımlı ve/veya dönüşümlü olarak katılmaktadırlar)

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr 

 

 

ALKOR_TEMMUZ_2016