Etkili Sunum Becerileri

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

İş dünyasında pek çok kez, bir grup karşısına, belli bir konuyu ya da düşünceyi sunmak amacıyla çıkıyor ve onları bilgilendirmek durumunda kalıyoruz. Ancak, farkında olmadan, bazen heyecanımız ve güvensizliğimizi sesimize yansıttığımızdan dolayı, bazen doğru kelimeleri bulamadığımız için ya da beden dilimizle verdiğimiz olumsuz mesajlar v.b. nedenlerle istediğimiz sonuca ulaşmakta güçlük çekebiliyoruz. İşte bu program, sesimizi, kelimeleri ve beden dilimizi doğru ve etkileyici biçimde kullanarak konuşmalarımızın daha etkili bir hale dönüştürülmesini sağlamak üzere, katılımcılarda “Beceri” geliştirmeye yönelik geliştirilmiş bir programdır.

 

Neler Paylaşacağız?

 

AÇILIŞ
 
 • Tanışma ve Katılımcıların Sunum Konularının Belirlenmesi
 • Uygulama: Katılımcıların Ön Sunumlarının Video’ ya Kaydedilmesi
 • Katılımcıların Sunumlarının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Gereken Yönlerinin Belirlenmesi
 
SUNUMDA İLK İZLENİM, KİŞİSEL İMAJ VE BEDEN DİLİ
 
 • Sunumdaki Başarı İle Kişisel İmajın Nasıl Bir İlişkisi Var?
 • Takım Oyunu: “Hangisinin Mesleği Hangisi?”
 • Görünüşünüz İç Dünyanızın Yansımasıdır: Dış Görünüş ve Kişisel Bakım
 • Profesyonel Yaşamda İmaj Kırıcılar
 • İletişimde Beden Dilinin Önemi ve Özellikleri
 • Sözsüz İletişim: Görüntüleri ve Beden Dilini Doğru Okumak
 • Egzersiz: “Beden Dilimiz Neler Anlatıyor?”
 • Poz-Postür
 • Göz Kontağı
 • Mimik Kullanımı
 • El ve Kollardaki Rahatsızlık İçin Konuşmacıya İpuçları, Teknikler
 • Beden Kullanımı ve İp Uçları
 • Ağırbaşlılık ve Soğukkanlılık
 • Güven Vermek 
 • Doğallığın Sırları
 • Dinleyicinin Tepkisini Ölçme
 • Olumlu ve Olumsuz Beden Dili Örnekleri
 • Bir Tatlı Gülümseme…
 
DİKSİYON
 
 • Diksiyon Nedir?
 • Diyafram Kullanımı
* Soluma ve Nefes Almanın Öğrenimi
* Doğru Nefes Alma ve Diyafram Kullanımı 
 • Artikülasyon 
* Artikülasyon Bozuklukları
* Dil, Diş ve Dudakların Konuşmadaki Önemli Rolü
* Dudak Tembelliği
 • Fonetik 
* Yanlış Kullanılan Kelimelerin Öğrenilmesi
* Harflerin Okunuş Özellikleri
* Sözcüklerin Doğru Şekilde Çıkarılması 
* Konuşma ve Yazı Dili Farkları - Türkçe Yazıldığı Gibi Okunmayan Bir Dildir…
 • Tonlama, Vurgu ve Durak
 • Söyleme ve Konuşma Kusurları
* Tutukluk
* Heyecan
* Kekemelik
* Harf Değiştirme
* Duraksayarak Konuşma
* Yanlış Ton Vurgu ve İfade Kullanımları
* Tutukluğu Gidermeğe Yönelik Okuma Parçalarının Çalışılması ve Hataların Tespitiyle Tekrar Uygulamaları
 
İZ BIRAKAN, ETKİLİ BİR SUNUM İÇİN
 
 • Etkili Sunum İçin 6 Adım
 • Sunumdan Önce Yapılması Gerekenler
 • Dinleyici Kitlesinin Analizi
 • Konuşma Metninin Özellikleri ve Doğru Kelimeleri Seçmek
 • Konuşma Provası
 • Konuşma Öncesi Yüz Kaslarının ve Konuşma Uzuvlarının Isıtılması
 • Sahne Korkusunu Yenmek ve Heyecanı Pozitife Çevirmek, Cesaret, Güven Kazanımı
 • Sunum Sırasında Yapılması Gerekenler
 • Sunum Yapılacak Ortamın, Oturma Düzeninin, Araç - Gerecin ve Çevrenin Yönetimi
 • Söze Başlamak
 • Canlılık, Akıcılık, Açıklık, Enerji, Hız ve Mizah
 • Katılımcıların Sorularına Yanıt Vermek ve Hazır Cevaplılık
 • Cevaptan Kaçınma Teknikleri
 • Konu Değiştirme, Memnun Olunmayan Soru Karşısında Duygu ve Beden Kontrolü
 • Grup Dinamiğinin Yönetimi ve Zor İnsanlarla Başa Çıkabilmek
 • Sunum Sırasında Bizi Bekleyen Tuzaklar ve Üstesinden Gelebilmek
 • Sözü Noktalamak
 • VİDEOLU UYGULAMALAR: Katılımcıların Sunum Uygulamalarının Videoya Kaydedilmesi ve Değerlendirmeler

 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 • Eğitim Programı Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?

 

Sözleri, sesi ve beden dilini etkili kullanarak etkileyici konuşma yapmak isteyen herkes.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu, Nazlı Eda Yavuz (Paylaşımlı ve/veya dönüşümlü olarak katılmaktadırlar)

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr 

 

 

WAVIN PILSA A.Ş. 2017