Öneri ve Ödül Sistemi İle Çalışanların Motivasyonunu Artırmak

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Bu program sonunda kurumunuzdaki insan kaynaklarının potansiyelini kullanarak, kurumdaki tüm süreçlerin verimliliğinin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve Ar-Ge faaliyetlerinin hız kazandırılmasına yönelik bir öneri ve ödüllendirme sisteminin geliştirilip uygulamasına dair, bilimsel ve pratik uygulamaya dönük bilgilerin paylaşımı amaçlanmıştır. 

 

Neler Paylaşacağız?

 

  • Tanışma
  • Ödüllendirme Neden Önemlidir?
  • Öneri Ve Ödüllendirme Sisteminin Bireysel Ve Kurumsal Performansa Katkıları
  • Motivasyonu Artırıcı Bir Ödül ve Öneri Sisteminin Oluşturulması ve Geliştirilmesi
  • Bir Ödüllendirme ve Öneri Sistemi Kurulurken Göz Önünde Bulundurulması Gereken Kriterler
  • Öneri Ve Ödüllendirme Sistemi Nedir?
  • Öneri Ve Ödüllendirme Sisteminin Çalışma Şekli Ve Sürecin Değerlendirilmesi
  • Farklı Öneri Ve Ödüllendirme Sistemi Yaklaşımları 
  • Değerlendirme ve Kapanış

 

Kimler Katılmalı?

 

Çalışanlarının motivasyonunu ve performansını artırmak isteyen tüm kurumların İnsan Kaynakları Departmanı yöneticileri, elemanları ve diğer departman yöneticileri.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu (Paylaşımlı ve/veya dönüşümlü olarak katılmaktadırlar)

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr