Performans Değerlendirme ve Geliştirme

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Şirketler, belli bir amaç doğrultusunda, vizyon, misyon ve değerlerinin öncülüğünde hedeflerine ilerlemek üzere kurulmuştur. Bu hedefe ulaşırken kullanılacak önemli araçlardan biri olan performans yönetimi sisteminin temel amacı, çalışanların şirket hedefleri doğrultusunda etkin bir şekilde çalışmalarını sağlamaktır. Performans yönetim sisteminin temel araçlarından biri olan performans değerlendirme ve geliştirme yaklaşımları, bunların çalışan, şirket, yönetici ilintileri, nasıl gerçekleştirilebileceği, önemi çeşitli örnek ve vaka uygulamalarıyla bu eğitimin temel konusunu oluşturmaktadır.

 

Bu program sonunda katılımcılar;

 

 • Çalışanların performansıyla şirket performansı arasındaki paralellikleri keşfedecekler,
 • Performans değerlendirmenin kurumları için değerini ve geliştirmenin neden zorunlu olduğunu kavrayacaklar,
 • Karma performans değerlendirme ve geliştirme metotlarını anlayacaklar ,
 • Çalışma barışının performansla olan ilgisinden yola çıkarak nasıl bir performans sistemi oluşturulması gerektiğini,
 • Şirkete özel değerlendirme ve geliştirmenin nasıl yapılabileceğini,
 • Performans değerlendirme ve geliştirmenin çalışanlara, yöneticilere ve şirkete olan faydalarını,
 • Doğru yapılamayan performans değerlendirmelerinin doğurabileceği sonuçları,
 • Ve yetenek yönetimi, kariyer geliştirme, performans değerlendirme ve şirket hedefleri ilişkilerini örnekler üzerinden anlayabileceklerdir.

 

Neler Paylaşacağız?

 

TANIŞMA

 

PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME
 
 • Performans değerlendirme ve geliştirme nedir?
 • Performans değerlendirme ve geliştirme neden yapılmalıdır?
 • Performans değerlendirmede kullanılabilecek araçlar nelerdir?
 • Performans değerlendirme süreci ve diğer süreçlerle ilişkileri
 • Yetkinlik tanımı ve performansla ilişkisi
 • 360 derece nedir nasıl yapılır?
 • Şirkete özel performans değerlendirme
 • Performans değerlendirme ve geliştirme sistemi kurarken…
 • Kariyer gelişimi- performans değerlendirme ilişkisi
 • Şirketin hedeflerini performans değerlendirmeyle desteklemek
 • Bölümler arası çatışmaların önlenmesi ve tümleşik performans
 • KYS ve performans değerlendirmede kullanımı
 • Müşteri memnuniyetiyle personelin performansı nasıl ilişkilendirilebilir?
 • Hangi personel ne için çalışıyor? Para için mi? Yükselmek için mi? Şöhret için mi? 
 • Personelin kişisel amaçlarını performans yönetimiyle şirketin amaçlarına paralel hale getirmek
 • Uygulamalar
 
DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ
 
 • Kazanımların Değerlendirilmesi
 • Seminer Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?

 

Yöneticiler, İK uzmanları ve iyileştirme çalışmalarını yöneten çalışanlar.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr