Performansa Bağlı Kariyer ve Eğitim Yönetim Sistemleri

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Performans yönetimi sisteminin temel amacı, çalışanların şirket hedefleri doğrultusunda etkin bir şekilde çalışmalarını sağlamaktır. Performans Yönetimi kurum hedefleriyle birey hedeflerinin örtüşmesini, böylece tüm çalışanların ortak bir başarı tanımına sahip olmalarını sağlayan bir sistem oluşturmayı tetikleyecek araç ve modelleri kapsar. Bu araçlar içerisinde performans değerlendirme ve geliştirme işlevlerini destekleyen performansa bağlı kariyer ve eğitim yönetim sistemleri vardır. Bu eğitim, kariyer ve eğitim yönetimini performans ölçütleri çerçevesinde ele alıp yöntemleri kapsar. Şirket içinde, performansın iyileştirilmesiyle kişisel gelişim planlarının örtüştürülmesi için yapılacaklar, uygun eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve firma/personel/müşteri ortak kazancında değerlendirilmesi amaçlarına uygun çalışmalar irdelenecektir.

 

Bu program sonunda katılımcılar;

 

 • Performansa bağlı kariyer yönetimi,
 • Performansa bağlı eğitimin ne anlamda kullanıldığı,
 • Yetkinlik, performans, yetkinlik geliştirme , üçgenindeki süreçler,
 • Performans ölçümünden yola çıkarak sonuç elde etme,
 • Adil, objektif ve yetkinlik temelli performans değerlendirmenin kariyer gelişimine dönüştürülmesi,
 • Firmaya odaklanmış kariyer altyapısının geliştirilmesi
 • Genel ve özel eğitim tipleriyle, eğitim metodlarının incelenmesi
 • Performans yönetiminde eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesini,
 • Ve yetenek yönetimi, kariyer geliştirme, eğitim yönetimi, performans değerlendirme ve şirket hedefleri ilişkilerini örnekler üzerinden anlayabileceklerdir.

 

Neler Paylaşacağız?

 

 • Tanışma
 • Performansa bağlı kariyer yönetimi nedir?
 • Performansa bağlı eğitim yönetimi nedir?
 • Eğitim yönetimi taparken performans neden düşünülmelidir?
 • Kariyer yönetiminde kullanılan araçlar
 • Performans ve kariyer yönetim süreci ilişkisi
 • Yetkinlik tanımı ve performansla ilişkisi
 • Neden yetkinlik performans değerlendirmesine bağlı geliştirilmelidir?
 • Performans ölçüm yöntemleri
 • Kariyer geliştirme yöntemleri
 • Kariyer gelişimi için performans yönetimi araçları
 • Eğitim ihtiyaçlarının performans yönetimiyle belirlenmesi
 • Topyekûn şirket kalkınmasında eğitim araç ve yöntemleri
 • Kariyer ve eğitim yönetiminde iletişim
 • Ücret, ödül, kariyer ve performans ilişkisi
 • Müşterinin çalışanın kariyeriyle ilgisi nedir?
 • Personelin kariyer amaçlarını performans yönetimiyle şirketin amaçları lehinde değerlendirmek
 • Uygulamalar
 • Değerlendirme ve Kapanış

 

Kimler Katılmalı?

 

Yöneticiler, yönetici adayları, İK uzmanları ve iyileştirme çalışmalarını yöneten çalışanlar.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş, Nazlı Eda Yavuz ve Birgül Sarıoğlu (Paylaşımlı ve/ya dönüşümlü olarak katılmaktadırlar)

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr