Yetkinlik Bazlı İK Uygulamaları ve Yetkinlik Değerlendirme Yöntemleri

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Hızla değişen pazarda ayakta kalabilmek için mücadele veren çoğu şirket, tutunacak bir dal olarak “yetkinlikler”i kullanmayı tercih etmiş ve kendileri için en uygun “mükemmel performansın elde edilmesinde ayırt edici olan bilgi, beceri ve tutumları kapsayan gözlemlenebilir davranışlar”ı tanımlayarak doğru kişileri işe almayı, yüksek performanslı çalışanları ayırt etmeyi ve onları elde tutmayı başarmış; bu sayede de ciddi bir rekabet avantajı kazanmıştır.

 

Bu eğitimin amacı da, katılımcılarda,

  • Organizasyonda iletişimin güçlenmesini sağlayacak ortak bir dil oluşturmak,
  • Karar vermeyi kolaylaştıracak standart ve kriterleri belirlemek,
  • Çalışanlardan hangi başarı standartlarının ve ne tür davranışların beklendiğini net olarak ortaya koymak,
  • İnsan Kaynaklarının yetkinliklerini doğru şekilde değerlendirmek
  • Kişisel gelişim için bir yön belirlemeye yardımcı olmak,
  • Gözlemlenebilir kriterler doğrultusunda daha adil ve doğru performans değerlendirme yapılmasını sağlamaktır.

 

Eğitimde, orta ve üst kademe yöneticilere, örnek çalışmalar ve uygulamalara dayalı yetkinlik değerlendirme yöntemleri anlatılmakta ve bol uygulama yaptırılarak, alınan bilginin pekiştirilmesi sağlanmaktadır.

 

Neler Paylaşacağız?

 

► TANIŞMA

 

► KAVRAMLAR VE YETKİNLİK BAZLI İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARINA GENEL BAKIŞ

 

► YETKİNLİKLERİN BELİRLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ      

 

► ÇAĞDAŞ YETKİNLİK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

 

► MÜLAKAT YA DA ANKET YOLUYLA YETKİNLİKLERİ DEĞERLENDİRMEK

 

► DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE GERİBİLDİRİM

 

► ÖRNEK OLAY ANALİZLERİ VE UYGULAMALAR

 

► DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

Kimler Katılmalı?

 

İşe alma veya değerlendirme sürecinde görev alan tüm çalışanlar.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu, Serdar Tan, Onat Totuk (Paylaşımlı ve/ya Dönüşümlü olarak katılmaktadırlar.)

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr