Yetkinlik Bazlı İK Uygulamaları ve Yetkinlik Değerlendirme Yöntemleri

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Hızla değişen pazarda ayakta kalabilmek için mücadele veren çoğu şirket, tutunacak bir dal olarak “yetkinlikler”i kullanmayı tercih etmiş ve kendileri için en uygun “mükemmel performansın elde edilmesinde ayırt edici olan bilgi, beceri ve tutumları kapsayan gözlemlenebilir davranışlar”ı tanımlayarak doğru kişileri işe almayı, yüksek performanslı çalışanları ayırt etmeyi ve onları elde tutmayı başarmış; bu sayede de ciddi bir rekabet avantajı kazanmıştır.

 

Bu eğitimin amacı da, katılımcılarda,

 • Organizasyonda iletişimin güçlenmesini sağlayacak ortak bir dil oluşturmak,
 • Karar vermeyi kolaylaştıracak standart ve kriterleri belirlemek,
 • Çalışanlardan hangi başarı standartlarının ve ne tür davranışların beklendiğini net olarak ortaya koymak,
 • İnsan Kaynaklarının yetkinliklerini doğru şekilde değerlendirmek
 • Kişisel gelişim için bir yön belirlemeye yardımcı olmak,
 • Gözlemlenebilir kriterler doğrultusunda daha adil ve doğru performans değerlendirme yapılmasını sağlamaktır.

 

Eğitimde, orta ve üst kademe yöneticilere, örnek çalışmalar ve uygulamalara dayalı yetkinlik değerlendirme yöntemleri anlatılmakta ve bol uygulama yaptırılarak, alınan bilginin pekiştirilmesi sağlanmaktadır.

 

Neler Paylaşacağız?

 

TANIŞMA

 

KAVRAMLAR VE YETKİNLİK BAZLI İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARINA GENEL BAKIŞ
 
 • Performans Nedir? Yüksek Performans İçin Neler Gerekir?
 • Hedefler + Yetkinlikler + Motivasyon 
 • Firmanın İncelenmesi
* Vizyonu
* Stratejileri
* Bölüm Hedefleri
* İş Tanımı ve Kişisel Hedefler
 • Yetkinlik Nedir? İnsan Kaynakları Yönetimi’nde Önemi Nedir?
 • Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Tasarlamak
 • İnsan Kaynağı Yetkinlik Havuzu Oluşturma
 • Eğitim İhtiyaçlarının Analizi
 • Kariyer Planlama ve Geliştirme Sistemi
 • Kurum İçi Atama Sistemi
 • Yetkinlik Bazlı Eleman Seçme ve Yerleştirme Sistemi
 • Yetkinlik Bazlı Ücretlendirme Sistemi
 • Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi
 
YETKİNLİKLERİN BELİRLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ
 
 • Ölçme ve Değerlendirme Kavramları ve Yöntemleri
 • Ölçme Araçlarının Taşıması Gereken Özellikler
 • İş Süreçlerinin ve İşlerin Tanımlanması
 • Yetkinliklerin Tanımlanması  
 • Davranış Örneklerinin Belirlenmesi
 • İşe Uygun Yetkinliklerin ve Davranış Örneklerinin Belirlenmesi / Örnek Çalışma
* Kademeler Ve Farklılıkları 
* Kademe Belirlenmesi
 • Kişide Aranacak Yetkinliklerin Belirlenmesi 
* Bireysel Yetkinlikler / Örnek Çalışma
* Yönetimsel Yetkinlikler / Örnek Çalışma
 
ÇAĞDAŞ YETKİNLİK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
 
 • Sınavlar, Testler – Faydaları ve Çeşitleri
 • Mülakat Çeşitleri – Faydaları, Çeşitleri ve Farkları
 • Diğer Çağdaş Değerlendirme Yöntemlerinin İncelenmesi ve Örnekler
 • Karma Değerlendirme ve Değerlendirme Merkezi Uygulamaları
 • Değerlendirme Yöntemlerinin Seçilmesi ve Etkinliklerin Tasarlanması
 • Değerlendiricilerin Belirlenmesi
 • Değerlendiricilerin Taşıması Gereken Özellikler
 
MÜLAKAT YA DA ANKET YOLUYLA YETKİNLİKLERİ DEĞERLENDİRMEK
 
 • Soru Çeşitleri, Soru Sorma Soru Sorma ve Sorulara Yanıt Verme İlkeleri
 • Adaya Sorulacak Soruların Oluşturulması 
* Soruların Gruplandırılması
* Soruların Puanlandırılması
* Soruların Oluşturulması
 • Doğru Anlamak İçin: Etkili Dinleme
* Duymak ve Dinlemek Arasındaki Farklar
* Dinleme Türleri ve Açımlı Dinlemenin Diğerlerinden Farkları
* Test: Nasıl Bir Dinleyiciyiz?
* Nasıl İyi Bir Dinleyici Olabiliriz?
* Etkili Dinleme Süreci: Odaklan- Yansıt - Özetle
* Dinleme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Egzersizler
 
 
DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE GERİBİLDİRİM
 
 • Değerlendirmelerin Sonuçlandırılması
Puanlama Sistemleri / Örnek Çalışma
Yorumların Standardizasyonu
 • Sonuçların Analizi ve Raporlaştırılması
 • Geribildirimlerin Verilmesi
* Çalışanın Yöneticisine Geribildirim Vermek
* Çalışanın Kendisine Geribildirim Vermek
 • Yetkinlik Değerlendirmede Yanılgılar, Hatalar
 
ÖRNEK OLAY ANALİZLERİ VE UYGULAMALAR
 
 • Yaşanmış Örnek Olaylardan Seçmeler Ve Analiz
 • Hayali Örneklemelerden Seçmeler Analiz.
 • Eğitimde Paylaşılan Bilgilerin Katılımcılar Tarafından, Daha İyi Algılanmasına Yönelik Uygulamalar.
* Bireysel Denemeler
* Grup Denemeleri

 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 • Eğitim Programı Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?

 

İşe alma veya değerlendirme sürecinde görev alan tüm çalışanlar.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu, Serdar Tan, Onat Totuk (Paylaşımlı ve/ya Dönüşümlü olarak katılmaktadırlar.)

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr