Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Hızla değişen pazarda ayakta kalabilmek için mücadele veren çoğu şirket, tutunacak bir dal olarak “yetkinlikler”i kullanmayı tercih etmiş ve kendileri için en uygun “mükemmel performansın elde edilmesinde ayırt edici olan bilgi, beceri ve tutumları kapsayan gözlemlenebilir davranışlar”ı tanımlayarak doğru kişileri işe almayı, yüksek performanslı çalışanları ayırt etmeyi ve onları elde tutmayı başarmış; bu sayede de ciddi bir rekabet avantajı kazanmıştır.

 

Bu eğitimin amacı da, katılımcılarda,

  • Doğru kişiyi seçmek,
  • Seçilen kişiyi doğru şekilde değerlendirmek
  • Organizasyonda iletişimin güçlenmesini sağlayacak ortak bir dil oluşturmak,
  • Karar vermeyi kolaylaştıracak standart ve kriterleri belirlemek,
  • Çalışanlardan hangi başarı standartlarının ve ne tür davranışların beklendiğini net olarak ortaya koymak,
  • Kişisel gelişim için bir yön belirlemeye yardımcı olmak,
  • Gözlemlenebilir kriterler doğrultusunda daha adil ve doğru değerlendirme yapılmasını sağlamaktır.

 

Eğitimde, orta ve üst kademe yöneticilere, örnek çalışmalar ve uygulamalara dayalı mülakat teknikleri anlatılmakta ve bol uygulama yaptırılarak, alınan bilginin pekiştirilmesi sağlanmaktadır.

 

Neler Paylaşacağız?

 

► TANIŞMA

 

► KAVRAMLAR VE PERSONEL SEÇME SÜRECİNE GENEL BAKIŞ

 

► MÜLAKAT ÇEŞİTLERİ

 

► YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT   

 

► ÖRNEK OLAY ANALİZLERİ VE UYGULAMALAR

 

► DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

Kimler Katılmalı?

 

İşe alma veya değerlendirme sürecinde görev alan tüm çalışanlar.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu ( Paylaşımlı ve/ya dönüşümlü olarak katılmaktadırlar)

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr