Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Hızla değişen pazarda ayakta kalabilmek için mücadele veren çoğu şirket, tutunacak bir dal olarak “yetkinlikler”i kullanmayı tercih etmiş ve kendileri için en uygun “mükemmel performansın elde edilmesinde ayırt edici olan bilgi, beceri ve tutumları kapsayan gözlemlenebilir davranışlar”ı tanımlayarak doğru kişileri işe almayı, yüksek performanslı çalışanları ayırt etmeyi ve onları elde tutmayı başarmış; bu sayede de ciddi bir rekabet avantajı kazanmıştır.

 

Bu eğitimin amacı da, katılımcılarda,

 • Doğru kişiyi seçmek,
 • Seçilen kişiyi doğru şekilde değerlendirmek
 • Organizasyonda iletişimin güçlenmesini sağlayacak ortak bir dil oluşturmak,
 • Karar vermeyi kolaylaştıracak standart ve kriterleri belirlemek,
 • Çalışanlardan hangi başarı standartlarının ve ne tür davranışların beklendiğini net olarak ortaya koymak,
 • Kişisel gelişim için bir yön belirlemeye yardımcı olmak,
 • Gözlemlenebilir kriterler doğrultusunda daha adil ve doğru değerlendirme yapılmasını sağlamaktır.

 

Eğitimde, orta ve üst kademe yöneticilere, örnek çalışmalar ve uygulamalara dayalı mülakat teknikleri anlatılmakta ve bol uygulama yaptırılarak, alınan bilginin pekiştirilmesi sağlanmaktadır.

 

Neler Paylaşacağız?

 

TANIŞMA

 

KAVRAMLAR VE PERSONEL SEÇME SÜRECİNE GENEL BAKIŞ
 
 • Performans Nedir? Yüksek Performans İçin Neler Gerekir?
 • Hedefler + Yetkinlikler + Motivasyon 
 • Firmanın İncelenmesi
* Vizyonu
* Stratejileri
* Bölüm Hedefleri
* İş Tanımı ve Kişisel Hedefler
 • Yetkinlik Nedir? Personel Seçmede ve Mülakatta Önemi Nedir?
 • Yetkinlik Bazlı Seçme ve Yerleştirme Süreci Tasarlamak
 • Adayların Araştırılması ve Yararlanılan Kaynaklar
 • Doğru İlanlar Doğru İnsan Kaynağını Bulur!
 • Ölçme ve Değerlendirme Kavramları ve Yöntemleri
 • Ölçme Araçlarının Taşıması Gereken Özellikler
 • Sınavlar, Testler – Faydaları ve Çeşitleri
 
 
MÜLAKAT ÇEŞİTLERİ
 
 • Biçimine Göre Mülakat Çeşitleri
* Plansız Mülakat
* Planlı Mülakat
* Yarı Planlı Mülakat
* Baskıcı Mülakat
* Çağdaş Mülakat Yöntemleri
 • İçeriğine Göre Mülakat Çeşitleri
* Tanışma Mülakatı
* Değerlendirme Mülakatı
* Durumsal Mülakat
* Yetkinlik Bazlı Mülakat
 • Görüşmeye Katılan Kişi Sayısına Göre Mülakat Çeşitleri
* Grup Mülakatı
* Kurul Mülakatı
 • Değerlendirme Merkezi
 • Değerlendiricilerin Taşıması Gereken Özellikler
 
YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT
 
 • Yetkinliklerin Tespiti  
 • İşe Uygun Yetkinliklerin Belirlenmesi / Örnek Çalışma
* Kademeler Ve Farklılıkları 
* Kademe Belirlenmesi
 • Kişide Aranacak Yetkinliklerin Belirlenmesi 
* Bireysel Yetkinlikler / Örnek Çalışma
* Yönetimsel Yetkinlikler / Örnek Çalışma
 • Yetkinlik Bazlı Soru Hazırlama
 • Adaya Sorulacak Soruların Oluşturulması 
* Soruların Gruplandırılması
* Soruların Puanlandırılması
* Soruların Oluşturulması
 • Doğru Anlamak İçin: Etkili Dinleme
* Duymak ve Dinlemek Arasındaki Farklar
* Dinleme Türleri ve Açımlı Dinlemenin Diğerlerinden Farkları
* Test: Nasıl Bir Dinleyiciyiz?
* Nasıl İyi Bir Dinleyici Olabiliriz?
* Etkili Dinleme Süreci: Odaklan- Yansıt - Özetle
* Dinleme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Egzersizler
 • Adaydan Alınacak Cevapların Değerlendirilmesi
* Puanlama Sistemleri / Örnek Çalışma
* Yorumların Standardizasyonu
 • İdeal Adayın Tespitinde Yanılgılar, Hatala
 • Seçim Ve Değerlendirme Sürecinin Sonuçlandırılması  
 • Sonuçların Analizi
 • Sonuçların Duyurulması-Bildirilmesi 
 
ÖRNEK OLAY ANALİZLERİ VE UYGULAMALAR
 
 • Yaşanmış Örnek Olaylardan Seçmeler Ve Analiz
 • Hayali Örneklemelerden Seçmeler Analiz.
 • Eğitimde Paylaşılan Bilgilerin Katılımcılar Tarafından, Daha İyi Algılanmasına Yönelik Uygulamalar.
* Bireysel Denemeler
* Grup Denemeleri
 
 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 • Eğitim Programı Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?

 

İşe alma veya değerlendirme sürecinde görev alan tüm çalışanlar.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu ( Paylaşımlı ve/ya dönüşümlü olarak katılmaktadırlar)

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr