Genel Katılıma Açık Eğitim Programımız...


STRES VE ÖFKE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI. www.poet.com.tr

 

Yetkinliklere Dayalı Performans Yönetimi

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Gerek dünyadaki gerekse ülkemizdeki sosyo-ekonomik ve kültürel değişimin etkilerinin yansımasıyla iş hayatında da önemli değişimler gözleniyor ve çalışanların performansının etkin yönetimi her geçen gün daha bir önem kazanıyor. ISO 9001 - 2000 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına göre kuruluşlar; kaliteyi etkileyen faaliyetleri yapan personelin sahip olması gereken yeterliliği belirlemeli, eğitimi sağlamalı veya bu ihtiyaçları karşılamak için tedbir almalı, alınan tedbirlerin etkiliğini değerlendirmeli, çalışanların kendi faaliyetlerinin öneminin bilincinde olmasını sağlamalı ve kalite hedeflerine ulaşmada nasıl katkıda bulunacaklarını belirlemelidirler.Benzer şekildeİş Kanunu'nun ilgili maddeleri de; organizasyondaki görev tanımlarının ve yeterlilik analizlerinin hazırlanmasını, temel başarı göstergelerinin işyerine ve yapılan işin gereklerine uygun olarak belirlenmesini, kişi bazında performans ölçümlerinin yapılmasını ve beklenen ve gerçekleşen hedeflerin yeterli açıklıkla ortaya konulmasını gerekli hale getirmektedir.  Bu eğitim programı da dünyada ve ülkemizde gözlenen değişimin boyutlarının ve performans yönetimine farklı yaklaşımların bütünsel bir tablosunu katılımcılara sunarken, yetkinlik bazlı performans yönetim sisteminin nasıl başarılabileceğine yönelik bilgiyi de bir workshop ortamında paylaşıyor.

 

Neler Paylaşacağız?

 

 • Tanışma
 • Performans Yönetimi Nedir? Ne Değildir?
 • Performans Yönetimi Çevrimi
 • Performans Yönetimi Seviyeleri
 • Performansın Tanımlanması
 • Performans Değerlendirme Nedir? Genel İlkeleri Nelerdir?
 • Neden Performans Değerlendiririz?
 • İyi Bir Performans Değerlendirme Sisteminin Özellikleri
 • Hedeflerle Yönetim
 • Performans Değerlendirmeye Farklı Yaklaşımlar
 • Mavi ve Beyaz Yakalı Çalışanların Performanslarının Değerlendirilmesinde Farklılıklar
 • Değerlendiricilerin ve Değerlendirme Zamanının Belirlenmesi
 • Yetkinliklere Dayalı 360 Derece Performans Değerlendirme Yaklaşımı
 • Yetkinliklere Dayalı 360 Derece Performans Değerlendirme Süreci
 • Performans Değerlendirmede Karşılaşılabilecek Problemler ve Üstesinden Gelebilmek
 • Performansın Ödüllendirilmesi
 • Performans Koçluğu Yoluyla Performansı Geliştirmek
 • Bir Performans Yönetim Sistemi Kurmak İçin Gerekli Ön Koşullar
 • Bir Performans Yönetim Sisteminin Tasarlanması
 • Değerlendirme ve Kapanış

 

Kimler Katılmalı?

 

İnsan Kaynakları yöneticileri ve uzmanlarının yanı sıra çalışanlarının performansını etkin yönetmek isteyen tüm yöneticiler.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu (Paylaşımlı ve/ya dönüşümlü olarak katılmaktadırlar)

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr