İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 

Bilgi Talep Et


    Odağında insan olan sorunlar çoğunlukla karmaşık sorunlardır. Neye, neyin, ne ölçüde neden olduğunu analiz etmek ve net bir şekilde kök nedenleri bulmak mümkün değildir. Belirlenen olası kök nedenlerle ilgili sonucu ö...


devamı    Günümüzdeki hızlı değişim ve özellikle de içinde bulunduğumuz küresel krizin oluşturduğu yeni dengeler, ayakta kalabilmek için kurumların yaratıcı strateji geliştirmelerini zorunluluk haline getirmiştir. Strateji, siste yö...


devamı    Aslında oyunlar insan hayatında hep vardı. Ancak 1980’de İngiltere’de Essex Üniversitesi’den Prof. Richard Bartle’ın MUD 1 adlı projede ilk kez digital ortamda çok kullanıcılı bir oyunlaştırma (bugünkü uygulamalar ile a...


devamı    Hızla değişen pazarda ayakta kalabilmek için mücadele veren çoğu şirket, tutunacak bir dal olarak “yetkinlikler”i kullanmayı tercih etmiş ve kendileri için en uygun “mükemmel performansın elde edilmesinde ayırt edici...


devamıBilgi Talep Et