Motivasyonu Artırmak İçin OYUNLAŞTIRMA

 

Bilgi Talep Et

Motivasyonu Artırmak İçin Oyunlaştırma

 

Programın İş Sonuçlarına Faydaları:

 

Aslında oyunlar insan hayatında hep vardı. Ancak 1980’de İngiltere’de Essex Üniversitesi’den Prof. Richard Bartle’ın MUD 1 adlı projede ilk kez digital ortamda çok kullanıcılı bir oyunlaştırma (bugünkü uygulamalar ile aynı olmasa da) yapmasıyla, farklı alanların oyundan yararlanarak daha ilgi çekici ve eğlenceli hale getirilebileceği fikrini ortaya atmış oldu. Ardından aynı dönemde, MIT’deki Sloan School of Business’dan Thomas W. Malone’un “Öğrenmeyi Eğlenceli Kılan Ne? İçsel Motive Eden Bilgisayar Oyunları Üzerine Bir Çalışma (What Makes Things Fun to Learn? A Study of Intrinsically Motivating Computer Games)” isimli makalesiyle çocukların video oyunları oynayarak öğrenebileceğini göstermesiyle “Oyunlaştırma” kavramı eğitim dünyasına; 2003’te Conundra firmasının elektronik cihazları eğlence platformlarına dönüştürme çalışmaları, 2007’de ise Bunchball firmasının ilk modern oyunlaştırma platformu kurmasıyla, pazarlama alanına girmiş oldu. 2010’larla ise oyunlaştırma çeşitli alanlarda hızla gelişti.

 

Geleneksel motivasyon ögeleriningünümüz dünyasında geçerliliğinin kalmadığı bir süredir yapılan bilimsel araştırmalarla da kanıtlanıyor. Teknolojinin domine ettiği bir dünyaya gözlerini açan yeni nesillerin,klasik durağan süreçlerde yaşadıkları dikkat, odaklanma ve motivasyon eksikliği gibi sorunları en aza indirmek için onların motivasyonlarını ve adanmışlıklarını artırmak, çalışma ortamını, öğrenme ve gelişim süreç ve araçlarını daha ilgi çekici, eğlenceli hale getirmek ve bunu sürdürülebilir kılmak gerekiyor.

 

İşte bu noktada, oyun elementlerini ve oyun tasarım tekniklerini oyunsal olmayan alanlarda kullanmak anlamına gelen “Oyunlaştırma”, o alana karşı olan algıyı değiştirerek içsel bir tetikleme yaratıyor ve bu da onu daha cazip hale getiriyor.  Bu nedenle de pazarlama ve satıştan, üretim verimliliğini artırmaya,  insan kaynakları ve eğitimden sağlık ve sürdürülebilirlik gibi sosyal alanlara kadar farklı alanlarda uygulanabilen oyunlaştırmaya ilgi, her geçen gün artıyor.

 

Biz de bu programda, oyunlaştırma yaklaşımını işyerinde motivasyonu artırmak için yönetim, insan kaynakları ve öğrenme süreçlerine uyarlama çerçevesinde ele aldık; katılımcılarımızın oyunlaştırma kavramı, uygulama alanları, özellikleri, oyuncu tipleri ve oyunlaştırma modellerine yönelik bilgi düzeylerini geliştirmelerini, örnek uygulamalarla farklı örnekleri deneyimlemelerini ve kendi işyerlerine uygulamaya yönelik becerilerini geliştirmelerini amaçladık.

 

Neler Paylaşacağız?

 

TANIŞMA

 

Tanışma oyunu

Öntest

 

OYUN VE OYUNLAŞTIRMA

 

Oyundan öğrenelim: Oyun deneyimi ve deneyimlerin paylaşımı

Neden oyun oynarız?

Oyuncak, eğlenceli tasarım, oyun ve oyunlaştırma arasında ne fark var? 

Oyunlaştırma nedir, ne değildir? 

Oyunlaştırmanın kullanım alanları, kategorileri ve örnekler

3 Temel oyun tasarım kuralı: Oyuncu serüveni, denge ve deneyim

Oyunlar neden bize çekici gelir?

Eğlencenin türleri

Nicole Lazzaro’ nun 4 temel eğlence türü 

Marc LeBlanc’ in 8 eğlence türü

Oyun, yarattığı etki ve oyun elementlerini keşfedelim (2012’ye kadar önerilen modeller,Octalysis Modeli/ 2013, Werbach piramiti/ 2016) 

PBL nedir ve ne işe yarar?

Oyunlaştırma sadece PBL’ den mi ibarettir?

 

MOTİVASYON  TEORİLERİ

 

Davranışçı yaklaşım

Klasik ve edimsel şartlandırma

Davranışsal ekonomi

Davranışçı yaklaşımdan oyunlaştırmaya yönelik çıkarımlar: Gözlem, geribildirim, pekiştireçler ve dopamin etkisi

Ödüllendirme

Bilişsel değerlendirme teorisine göre ödül çeşitleri (somut/ soyut, beklenen/ beklenmeyen, şarta bağlı)

Ödül takvimi çeşitleri (sürekli, sabit oranlı, sabit aralıklı, değişken)

Davranışçı yaklaşımın sınırlılıkları ve riskleri

Zicherman’ın 4 tip dışsal ödülleri (SAPS) nelerdir ve ne işe yararlar?

Dışsal ödüller demotive edebilir mi? Tersine etki araştırma örnekleri

Özbelirleme teorisi

Motivasyon spektrumu

İçsel motivasyonu sağlamak için...: Yeterlilik, Otonomi, İlişkililik

 

OYUNLAŞTIRMA TASARIMI

 

Tasarım odaklı düşünmek (Design thinking) nedir, gereklilikleri nelerdir? Oyunlaştırmada tasarım odaklı düşünmek

Werbach Modeli çerçevesinde oyunlaştırma projesi tasarımında 6 kritik soru

İş çıktılarını tanımlamak

Hedef davranışları ve performans göstergelerini belirlemek

Oyuncuları belirlemek

Oyuncularımızı tanımak neden önemli?

Oyuncularla ilgili ne bilmeliyiz?

Test: Ben nasıl bir oyuncuyum?

Bartle’ın oyuncu tipleri ve motivasyon ihtiyaçları

Uygulama: Beni Neler Motive Eder?

Aktivite döngülerini tasarlamak

Harekete geçiren döngüler

İlerleme döngüleri

Eğlenceyi yerleştirmek

Uygun oyun elementlerini uygulamak

Teknik süreç: Oyunlaştırmayı geliştirme

Oyunlaştırmayı tasarlarken kritik soru: “Ne verdiğimiz mi, ne hissettirdiğimiz mi?”

Oyunlaştırma gerçekten bize uyar mı? Karar verirken 4 kritik soru

Pozitif Psikoloji ve PERMA

Csikszentmihalyi’ nin katkısı: AKIŞ nedir ve akışı sağlamak için neler gerekir?

 

İŞYERİNDE OYUNLAŞTIRMA

 

Verimlilik artırma, etkililik artırma, bilgi yönetimi, inovasyon, insan kaynakları ve eğitimde oyunlaştırma ve oyun temelli öğrenme uygulamalarına yönelik dünyadan başarılı ve başarısız örnekler 

İşyerinde motivasyon

Geleneksel ödüllendirme uygulamaları

Oyunlaştırma daha nasıl katkıda bulunabilir?

Yetkinlik geliştirme

Bilgi paylaşımı

Kurumdaşlık

Eğlence

Oyun oynarken çalışmak :)

Gönüllü mü, zorunlu mu?

Performans= Hedef + Yetkinlik + Motivasyon 

Davranış değişimi ve Bj Fogg’un davranış modeli MAT

İşyerinde oyunlaştırmaya yönelik eleştiriler: Puanlaştırma ve sömürüye dönüşürse...

Oyunlaştırma yaparken karşılaşılabilecek riskler ve dikkate alınması gereken yasal konular

İşyerinde oyunlaştırmayı başarmak için...

 

PROJE ÇALIŞMASI

 

Kendi işyerimizde mutluluğu artırmak için oyunlaştırma projesi tasarlayalım

Sunumlar, değerlendirme ve geribildirimler

 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

Video: Oyunlaştırmanın Geleceği

Sontest

Öntest – sontest sonuçlarının karşılaştırması ve gelişimin değerlendirilmesi

 

Eğitim programı değerlendirme ve katılım belgelerinin dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?

 

İşyerinde mutluluğu artırmak isteyen tüm yöneticiler, insan kaynakları ve eğitim departmanı çalışanları.

 

Eğitim Süresi, Katılımcı Sayısı ve Eğitim Materyalleri:

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmen:

 

Ayşe Demirbaş 

 

Kuruma Özel Eğitimler İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.