Stratejik Performans Yönetimi

 

Bilgi Talep Et

 

Programın İş Sonuçlarına Faydaları:

 

Günümüzdeki hızlı değişim ve özellikle de içinde bulunduğumuz küresel krizin oluşturduğu yeni dengeler, ayakta kalabilmek için kurumların yaratıcı strateji geliştirmelerini zorunluluk haline getirmiştir. Strateji, siste yön bulmak isteyen geminin pusulası gibidir. Stratejik Yönetim dış ve iç çevrenin analizi, vizyon, misyon, amaç ve hedef olarak stratejik niyetin ortaya konulması, niyetlerin gereğini yapacak stratejilerin belirlenmesi, analizi ve seçimi, stratejilerin liderlik kararlığıyla uygulanması ve sonuçların yine önceden belirlenen kriterlerle, performans ölçüleriyle ölçülmesi ve yeniden değerlendirilmesidir.

 

Kurumlar, kuruluş amaçlarına hizmet eden hedeflerine ulaşırken stratejik performans yönetimi sistemini önemli bir araç olarak kullanırlar. Temel amacı, çalışanların şirket hedefleri doğrultusunda etkin bir şekilde çalışmalarını sağlamak olan bu sistem, yeteri derecede etkin kullanıldığında şirketin finansal sonuçlarına direkt olarak etki eder. Stratejik Performans Yönetimi eğitim programı, kurum hedefleriyle birey hedeflerinin örtüşmesini, böylece tüm çalışanların ortak bir başarı tanımına sahip olmalarını sağlayan bir sistem oluşturmayı tetikleyecek araç ve modeller üzerine kurulmuştur. Stratejik performans yönetiminin bileşenleri, performansın tanımlanması, yayılımı, değerlendirmesi, ödüllendirilmesi ve performansın proaktif yaklaşımla geliştirilmesi için gerekli yöntemler hakkında katılımcıların bilgi ve becerilerini geliştirmek bu programın temel amacıdır.

 

 Neler Paylaşacağız?

 

TANIŞMA

 

Tanışma, Öntest ve Takım Kurma Oyunu

 

YÖN BİRLİĞİ OLUŞTURAN BİR KURUM OLMAK İÇİN

 

Tartışma: Asimov’dan Ders Almak

Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak!

Dünya Nereye Gidiyor ve Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?

Artık İstikrar Diye Bir şey Var mı? Neden Kaos Yönetimi?

Değişime Zorlayan Güçler ve Rekabet Ortamına Yansımaları

Geleceğin Şirketleri ve Bu Şirketlerde Yönetim Anlayışı Nasıl Olacak?

Rekabet Edebilmek İçin Başarılması Gereken 3 Temel Kriter

Tercih Edilen Olmak İçin: “Fark Yaratmak” 

Fark Yaratmak İçin 21. Yüzyıl Yönetim Anlayışında Neler Öne Çıktı?

Belirsizliğin Dört Düzeyi

Yarına Kimler Kalacak?

Tercih Edilebilecek Stratejik Tutum

4 Tip Davranış Biçimi ve Proaktif Olmak

Kurum Kültürü ve Gelişmişlik Düzeylerine Göre Kurumlar

Yön Birliği Oluşturmuş Kurum Olmak İçin...

Test: “Takımınızın Rekabet Gücü Ne Düzeyde?”

 

STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ

 

Strateji, Stratejik Yönetim, Stratejik Plan Nedir?

Stratejik Yönetimin Özellikleri Nedir? Neden Yapılır?

Stratejik Performans Yönetimi Nedir? 

Performans Yönetimi Çevrimi

Performans Yönetimi Seviyeleri

Performansın 3 Sac Ayağı: Hedef + Yetkinlik + Motivasyon

Performansın Tanımlanması ve Yayılımın Sağlanması

 

HEDEFLERİN YÖNETİMİ

 

Nereye Gideceğimizi Bilmezsek Bizi Oraya Hiçbir Şey Götüremez

Grup Çalışması: 2025 Yılında Şirketim...

Hedeflerle Yönetim ve Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi

SMARTc

Hedeflerin Belirlenmesi ve Balanced Scorecard

Örnek Uygulamalar

 

YETKİNLİKLERİN YÖNETİMİ

 

Yetkinlik Ne demektir? Yetkinlik Türleri Nelerdir?

12 Temel Yetkinlik

Kuruma Özgü, Geleceğe Hazırlayan Yetkinliklerin Belirlenmesi

Temel, Yönetsel ve Teknik Yetkinlikler

Örnek Uygulamalar

 

PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

 

Performans Değerlendirme Nedir? Genel İlkeleri Nelerdir?

Neden Performans Değerlendiririz?

Performans Değerlendirmeye Farklı Yaklaşımlar

Mavi ve Beyaz Yakalı Çalışanların Performanslarının Değerlendirilmesinde Farklılıklar

İyi Bir Performans Değerlendirme Sisteminin Özellikleri

Hedeflerin İzlenmesi ve Değerlendirmesi

Yetkinliklerin Değerlendirmesi

Değerlendiricilerin ve Değerlendirme Zamanının Belirlenmesi

Değerlendirmelerin Yapılması

Sonuçların Değerlendirilmesi ve Raporların Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Noktalar

Örnek Uygulamalar: Performans Değerlendirme Görüşmeleri ve Geliştiren Geribildirim Vermek

Örnek Uygulamalar: Gelişim Planı Hazırlanması

Performans Değerlendirmede Karşılaşılabilecek Problemler ve Üstesinden Gelebilmek

Performans Koçluğu Yoluyla Performansı Geliştirmek

Performansın Ödüllendirilmesi: Mavi ve Beyaz Yakayı Motive Eden Faktörler ve Ödüllendirmeye Farklı Yaklaşımlar

 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

Sontest

Öntest – Sontest Sorularının Yanıtlanması ve Gelişimin Değerlendirilmesi

Eğitim Programını Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?

 

Kurumlarını geleceğe hazırlamak, etkili bir stratejik performans yönetim sistemi kurmak ve uygulamak isteyen tüm yöneticiler.

 

 

Eğitim Süresi, Katılımcı Sayısı ve Eğitim Materyalleri:

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler:

 

Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu, Serdar Tan (Paylaşımlı ve/ya dönüşümlü olarak katılmaktadırlar)

 

Kuruma Özel Eğitimler İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

 

 

ALKOR A.Ş. - 1