Yetkinlik Değerlendirme Yöntemleri

 

Bilgi Talep Et

Yetkinlik Değerlendirme Yöntemleri

 

Programın İş Sonuçlarına Faydaları:

 

Hızla değişen pazarda ayakta kalabilmek için mücadele veren çoğu şirket, tutunacak bir dal olarak “yetkinlikler”i kullanmayı tercih etmiş ve kendileri için en uygun “mükemmel performansın elde edilmesinde ayırt edici olan bilgi, beceri ve tutumları kapsayan gözlemlenebilir davranışlar”ı tanımlayarak doğru kişileri işe almayı, yüksek performanslı çalışanları ayırt etmeyi ve onları elde tutmayı başarmış; bu sayede de ciddi bir rekabet avantajı kazanmıştır.

 

Bu programın amacı da, katılımcılarda,

 

Organizasyonda iletişimin güçlenmesini sağlayacak ortak bir dil oluşturmak,

Çalışanlardan hangi davranışların beklendiğini net olarak ortaya koymak,

Çalışanların yetkinliklerini daha objektif ve adil şekilde değerlendirmek,

Kişisel gelişim için bir yön belirlemeye yardımcı olmaktır.

 

Programda, çok sayıda örnek çalışma ve uygulama ile öğrenilenlerin pekiştirilmesi sağlanmaktadır.

 

Neler Paylaşacağız?

 

TANIŞMA

 

YETKİNLİK YÖNETİMİNE GENEL BAKIŞ
 
 
Performans Nedir? Yüksek Performans İçin Neler Gerekir?
Performansın 3 Sac Ayağı: Hedefler + Yetkinlikler + Motivasyon 
Stratejik Performans Yönetimi Nedir?
Kurum Vizyonu, Stratejileri, Bölüm Hedefleri ve İş Tanımlarının İncelenmesi
Yetkinlik Nedir? Kurumda ve İnsan Kaynakları Yönetimi'nde Önemi Nedir?
Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Tasarlamak
İnsan Kaynağı Yetkinlik Havuzu Oluşturmak
Kurum İçi Atama Sistemi
Yetkinlik Bazlı Eleman Seçme ve Yerleştirme Sistemi
Performans Değerlendirmede Yetkinlikler
Ücretlendirmede ve Diğer Ödüllendirmelerde Yetkinlikler
Kariyer Planlama ve Geliştirme Sistemi
Eğitim İhtiyaçlarının Analizi
 
 
YETKİNLİKLERİN BELİRLENMESİ 
 
İş Süreçlerinin ve İşlerin Tanımlanması
Yetkinlik Türleri Nelerdir?
Kuruma Özgü, Geleceğe Hazırlayan Yetkinliklerin Belirlenmesi
Kurumsal Temel Yetkinlikler
İşe Yönelik Teknik Yetkinlikler
Yönetsel Yetkinlikler 
Davranış Örneklerinin Tanımlanması
Kademeler Ve Farklılıkları 
Örnek Uygulamalar
 
 
ÇAĞDAŞ YETKİNLİK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
 
Ölçme ve Değerlendirme Kavramları ve Yöntemleri
Ölçme Araçlarının Taşıması Gereken Özellikler
Sınavlar, Testler – Faydaları ve Çeşitleri
Mülakat Yoluyla Yetkinlik Değerlendirmek
Mülakat Çeşitleri – Faydaları, Çeşitleri ve Farkları
Diğer Çağdaş Değerlendirme Yöntemlerinin İncelenmesi ve Örnekler
Karma Değerlendirme ve Değerlendirme Merkezi Uygulamaları
360 Derece Yetkinlik Değerlendirme
Değerlendirme Yöntemlerinin Seçilmesi ve Etkinliklerin Tasarlanması
Değerlendiricilerin Belirlenmesi
Değerlendiricilerin Taşıması Gereken Özellikler
Yetkinlik Değerlendirmede Yanılgılar, Hatalar
Örnek Uygulamalar
 
 
DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE GERİBİLDİRİM
 
Değerlendirmelerin Sonuçlandırılması
Puanlama Sistemleri / Örnek Çalışma
Yorumların Standardizasyonu
Sonuçların Değerlendirilmesi ve Raporların Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Noktalar
Geribildirimlerin Verilmesi
Çalışanın Yöneticisine Geribildirim Vermek
Çalışanın Kendisine Geribildirim Vermek
Örnek Uygulamalar:Performans Değerlendirme Görüşmeleri ve Geliştiren Geribildirim Vermek
Örnek Uygulamalar: Gelişim Planı Hazırlanması
 
 
ÖRNEK OLAY ANALİZLERİ VE UYGULAMALAR
 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

Eğitim Programı Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?

 

Yetkinlik tanımlama ve değerlendirme sürecinde görev alan tüm çalışanlar.

 

Eğitim Süresi, Katılımcı Sayısı ve Eğitim Materyalleri:

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler:

 

Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu (Paylaşımlı ve/ya Dönüşümlü olarak katılmaktadırlar.)

 

Kuruma Özel Eğitimler İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.