Mart 2020 Eğitim Takvimi


POET Eğitim Mart 2020 Genel Katılıma Açık Eğitim Takvimi

 

İletişim Yoluyla Etkili Liderlik

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Bulunduğumuz yönetim kademesine göre, toplam zamanımızın % 65 - % 90’ ı iletişimle geçiyor. Bu nedenle iletişim, yönetim süreçlerinin kalbini oluşturuyor.

 

Kendilerini ve takımın diğer üyelerini çok iyi tanıyan, her üyenin takım içerisindeki rolünün ve değerinin farkında olan liderler ancak etkin ve sağlıklı iletişim kurabilir ve sinerji yaratan etkin bir takım oluşturabilirler. Ancak farklı kişilik profillerine ve farklı iletişim ihtiyaçlarına sahip insanlarla iletişim kurabilme esnekliğine sahip olabilmek pek de kolay değildir.

 

Bu program, farklı kişiliklere sahip çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızla etkili iletişimler kurabilmemizi ve sağlıklı ilişkiler geliştirebilmemizi, böylelikle daha etkin liderlik yapabilmemiz için gerekli yetkinliklerimizi etkileşimli ve uygulamalı olarak kazanmamızı / geliştirmemizi amaçlıyor.

 

Bu program sonunda;

 

Değişen liderlik anlayışıyla birlikte, iletişimin de liderlikteki başarıda artan etkisinin farkına vararak iletişim yetkinliğimizi geliştirme yönünde olumlu tutum geliştireceğiz,

Yönetememe hastalığının belirtilerini tanıyarak özdeğerlendirme yapma olanağı elde edeceğiz,

Etkili liderlerin niteliklerini ve kendi liderlik tarzımızı tanıyarak, sahip olduğumuz nitelikleri etkili liderlik yapabilmek için geliştirme yönünde olumlu tutum geliştireceğiz,

İletişim ve çalışanlarımızla ilişkilerin dinamikleri, prensipleri ve teknikleri konusunda kapsamlı bilgi edineceğiz,

Kendimizi daha iyi tanıyacağız, daha değerli hissedeceğiz, özgüvenimiz artacak; takım arkadaşlarımıza ve kurumumuza daha fazla değer vermeye ve daha fazla güvenmeye başlayacağız,

İletişime geçtiğimiz farklı sosyal stillere sahip çalışanlarımızın ve diğer sosyal paydaşlarımızın iletişim ihtiyaçlarını doğru anlama, onlarla empati kurma, bu amaçla etkili soru sorma, dinleme ve şiddetsiz iletişimle / geliştirici geribildirim verme becerilerimizi geliştireceğiz,

İlişkilerimizde daha olumlu ve daha esnek yaklaşım geliştirebileceğiz,

İknanın bileşenleri ve gereklilikleri hakkında kilit bilgiler kazanacak ve ikna amaçlı iletişimlerimizde bu teknikleri kullanma becerilerimizi geliştireceğiz,

Önceki uygulamalarımız hakkında özdeğerlendirme yaparak, artı değer yaratacak biçimde kendimizi ve ilişkilerimizi sürekli geliştirme yönünde olumlu tutum geliştireceğiz.

 

Neler Paylaşacağız?

 

TANIŞMA

 

Tanışma, Takım Kurma Oyunu ve Öntest

 

LİDER YÖNETİCİLİKTE İLETİŞİM

 

Örnek Olay: Lider Yöneticilik Sanatı

Liderlik Edememe Hastalığının Belirtileri

Lider Yöneticilerden Beklenen İki Temel Yetkinlik

Liderlik Yaklaşımları ve 21. Yüzyılda Liderlik Anlayışı

Lider Yöneticilikte İletişim Neden Önemlidir?

Lider Yöneticiliğin Gerektirdiği İletişim Yetkinlikleri

Test: “İletişim Becerilerim ve İnsan İlişkilerim Özdeğerlendirme”

Model Olmak ve Proaktif Yaklaşımla Sorumluluk Almak 

 

KENDİMİZİ VE EKİP ÜYELERİMİZİ TANIMAK 

 

İnsan Nasıl Bir Varlıktır?

Örnek Olay: “İnsan Düşüncelerinin ve Davranışlarının Karmaşıklığı, Düşüncelerimizi ve Davranışlarımızı Etkileyen Etmenler”

Kişiliğin Düşünceler, Davranışlar, İletişimler Üzerindeki Etkisi

Duygusal Zeka ve Bileşenleri

Test: Benim Duygusal Yeterliğim

Beynimiz Nasıl Çalışıyor?

Biz Bilinci

Kişiliğimizi Neler Belirler?

Test: “Kişilik Profili” - Kendimizi Tanıyalım 

Hepimiz Farklıyız: İnsanların Renkleri

Video: Steve Jobs’ tan Bir Hikaye 

 

EMPATİK İLETİŞİM YOLUYLA ETKİLİ LİDERLİK

 

Ne Zaman ve Neden Zor Bir İnsan Oluruz? Neden Çatışma Yaşarız?

Çatışmaya Neden Olan Kalıplaşmış Düşünceler

Örnek Olay: “2 Personel”

Durum Üzerinde Çekişmemek ve İnsanları Problemlerden Ayrı Tutmak

Örnek Olay: Başkalarını Suçlamadan Önce Durumu Anlamak Gerek

Problemler Üzerinde Değil Ortak Çözüm Üzerinde Durmak

İhtiyaçlar ve Mutluluk İlişkisi

Kendimizin ve Birbirimizin İhtiyaçlarını Anlamak

Örnek Olaylar: İhtiyaçlarımız Karşılanmazsa Ne Olur?

Empati Gerçekten Nedir?

Grup Çalışması: Bizi Neler Mutlu Eder ya da Neler Stres Yaratır? 

Çalışanlarımızın İhtiyaçlarını ve Stres Altındaki Davranışlarını Tanımak Ne Kazandırır?

Uygulama: Farklı Kişilik Profillerinin İhtiyaçlarını Anlamak

Hangi Çalışana Nasıl Bir İletişim ve Nasıl Bir Liderlik?

İkna Yasalarına Bir Bakış

Uygulamalar: Farklı Kişilik Profillerinin İhtiyaçlarına Uygun Liderlik İletişimi

 

DUYGULARIMIZI YÖNETMEK VE AÇIK İLETİŞİM

 

Test: Zor Durumlarda Ben…

Zor Durumlarda Beynimiz Nasıl Çalışır? Neden Öfkeleniriz? Neden İçe Atarız?

Duygusal Uyanıklık Nedir? Nasıl Başarılabilir?

Test: “Varsayımlar”: Ne Kadar Araştırmacıyız?

Önce Davranışların Arka Planını Anla!

Doğru Soru Sormak

Doğru Anlamak İçin: Etkili Dinlemek

Test: Nasıl Bir Dinleyiciyiz?

Nasıl İyi Bir Dinleyici Olabiliriz?

Takım Oyunu: “Bütünü Oluşturmak”- Kendimizi Nasıl Daha İyi İfade Edebiliriz?

Düşünceleri İnşa Etmek ve Anlaşılır Anlatım Kullanmak

Açık İletişim ve Destekleyici Bir Ortam Oluşturmak İçin...

Bir İletişim Sistemi Olarak Kurumlar ve Kurumlarda Etkili İletişim Sistemi Oluşturmak

 

LİDER YÖNETİCİNİN MOTİVE EDİCİ DİLİ

 

Motivasyon Nedir? Nasıl Motive Edilir? Motivasyon Nasıl Kırılır?

Çalışan Bağlılığını Sağlayan Nedir?

Astlar Neler Bakar?: Yönetici – Çalışan İlişkilerinin Motivasyona Etkisi – Araştırma Sonuçları

Geribildirimin Motivasyonda Önemi

Örnek Olay: Bilge, Köpek ve Gölet- Her Yerden Gelecek Bilgiye ve Eleştiriye Açık Olmak

Test: Jo – Harry Penceresi

Uygulama: Birbirimizi Nasıl Algılıyoruz?

Ne Söylediğimiz mi, Nasıl Söylediğimiz mi?

Kelimelerin Gücü

Geribildirim mi, Yergi mi? / “Yasak Sözcükler”

Zor İnsanları Dahi Olumlu Etkileyen “Sihirli Sözcükler”

Video: En Zor Durumda Bile Motive Edici İletişim Kurabilmek

Uygulamalar: Şiddetsiz İletişim Diliyle Geliştiren Geribildirim Vermek

Video: Liderin Motive Edici İletişimi

Uygulama: “Takdir Etmeyi Öğreniyorum”

 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

Test: Değişim Zor mudur?

Uygulama: Davranış Gelişim Hedefi Belirleyelim

Sontest

Öntest – Sontest Sorularının Yanıtlanması ve Gelişimin Değerlendirilmesi

Eğitim Programını Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 
 

Kimler Katılmalı?

 

İletişim ve insan ilişkilerini geliştirmek isteyen tüm yöneticiler ve yönetici adayları.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Eğitim Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmen

 

Ayşe Demirbaş

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr