Mart 2020 Eğitim Takvimi


POET Eğitim Mart 2020 Genel Katılıma Açık Eğitim Takvimi

 

İnovasyonu Besleyici Yönetim Teknikleri

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Günümüz vahşi iş ve ürün geliştirme ortamının en önemli paradigmalarından birini yeni, satılabilir ve değerli bir ürünü en kısa sürede pazara çıkarma oluşturur.  İnovasyon bu ihtiyacın önemli çözümlerinden birini kendi içinde barındırır. Ekonomik ve toplumsal değer yaratmak amacıyla ürün, hizmet ve proseslerde yapılan değişiklik, farklılık ve yeniliklere inovasyon denir. İş ortamında inovasyonun beslenmesi özel yönetim teknikleri ve bilgi birikimine ihtiyaç duyar. Kurumu inovatif yapmak her kademedeki yöneticilerin temel görevleri arasında tanımsal olarak yer almaktadır. Bu eğitim, kendini yeni pazarlara ve ürünlere açık gören, yenilikçi olup hayatta kalmayı, müşterisini memnun etmeyi, kârlılığını artırmayı, daha bilinçli bir ürün ve hizmet stratejisi geliştirmeyi seçen kurumlar için tasarlanmıştır. Amacı inovasyon bilincini kurumsal bilinçle paralel hale getirip bunu yaşam biçimine dönüştürecek bilgilendirmeyi gerçekleştirmektir.

 

Bu program sonunda katılımcılar;

 

İnovasyon, türleri ve bir işletme için önemini algılayacaklar,

Hızlı ürün geliştirebilmek için hangi teknikleri kullanabileceklerini örnekleriyle görebilecekler,

İnovasyon yönetiminde bilgi yönetimi, pazar istihbaratı, proses geliştirme yöntemleri hakkında bilgi edinecekler,

Yaratıcılık geliştirme için birlikte çalıştıkları takımla uygulayabilecekleri teknikleri deneyimleyebilecekler,

İnovasyonda insan kaynakları ve iş ağlarının önemini kavrayacaklar,

Tasarım ve ürün geliştirme araçları hakkında bilgilenip nereye yatırım yapabilecekleri hakkında fikir sahibi olabilecekler,

Ve başarılı örneklerle  kendi durumlarında  nasıl yol alabileceklerini belirleyeceklerdir.

 

Neler Paylaşacağız?

 

Tanışma ve Öntest

İnovasyon Nedir, Ne Değildir?

İnovasyon Türleri

İnovasyon Neden Önemlidir?

İnovasyon Nasıl Yapılır?

İnovasyon Kültürünü Aşılamak

İnovasyon Nasıl Yönetilir?

Hizmet Sektöründe İnovasyon

Hızlı Yeni Ürün Geliştirme

Bilgi Yönetimi Araçları

Pazar Zekâsı Teknikleri

Proses Geliştirme Yöntemleri

Tasarımın İlgili Birimlerle İlişkisinin Yönetimi

Yaratıcılık Geliştirme TRIZ, SCAMPER, Mind Mapping, Yatay Düşünme

İnovasyon Projesi Geliştirme Yöntemleri

İnsan Kaynakları ve İş Ağları

Tasarım ve Ürün Geliştirme Araçları Yönetimi

İş Yaratma Araçları

Başarılı Örnekler

Uygulamalar: “Katılımcıların Kendi İşyerlerinde Nasıl İnovasyon Yönetimi Yapabileceğine Yönelik Çalışmalar Ve Değerlendirilmesi”

Sontest

Öntest – Sontest Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Eğitim Programı Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?

 

Yöneticiler, mühendisler, yönetici adayları, firma sahipleri.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Eğitim Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmen

 

Onat Totuk

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr